Eesmärk: suurendada klientide jõukust

GILD PROFESSIONAL SERVICES AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2008

Eelmine aasta oli GILDi ajaloos väga edukas. Ettevõtte puhaskasum oli ligi 81 miljonit krooni ehk kolm korda suurem kui aasta varem. „Avasime kontorid Sofias ja Londonis ning suurendasime fondiinvesteeringute osakaalu Kesk-ja Ida-Euroopa piirkonnas. Alustasime uue privaatpanganduse ärisuunaga, nõustasime ligi kaks korda enam ühinemis- ja ülevõtmistehinguid võrreldes 2006. aastaga ning kasvatasime varade mahtu GILDi fondides ligi 30%. Oleme nende saavutustega väga rahul, kuid meie meeskonna võimeid, eesmärke ja investeerimispanganduse soodsat turuseisu silmas pidades polekski me vähemaga leppinud,“ räägib ettevõtte juhtiv partner Rain Tamm.

Tamm võrdleb investeerimispankuri töö tulemust aednikuga, kes oma hoolitsetud aia vilju alles teatud aja möödudes näeb. Nii on ka mõnede GILDi projektide ja investeeringutega – selle tulemusi nähakse alles mitme aasta pärast. „Täna valmistume tõstma uusi fonde ja kasvatame oma meeskonda, millest kasu loodame lõigata mitte vähem kui viie aasta pärast. Kindel on see, et tempot me alla ei lase, sest muutuv majanduskeskkond pakub uusi häid võimalusi.“

Õnneks suutis ettevõte majanduslangust koduturgudel varakult ette näha, sest kiire areng näiteks kinnisvarasektoris ei saanud ju kaua kesta. Nii otsustati, et ei piirata oma geograafilist tegevushaaret üksnes Baltikumiga, vaid korraldatakse tehinguid ja juhitakse investeeringuid kõigis Euroopa ja selle lähinaabruse suure arengupotentsiaaliga riikides, kus GILDil on olemas head kohalikud koostööpartnerid.

„Meie valitud strateegia töötab ja seda näitavad ka head majandustulemused 2008. esimesel poolel. Majanduse kasvutempo volatiilsus tähendab investeerimispanganduses ja eelkõige meie ärisuundadel palju atraktiivseid võimalusi – näiteks avanevad soodsad võimalused ettevõtetele, kel on kasvamiseks kapitali; samuti on märkimisväärselt kasvanud alternatiivsete investeeringute kaasamise vajadus,“ nendib Tamm. Finantsvahendus ei jää kunagi puutumata majanduskliimast ja Eesti majanduse mõõn on kahjuks langenud samale ajale üleilmse finantskriisiga. GILDis ollakse kindlad, et väikestel majandustel on võimalus kiiremini kohaneda ja oma kurssi muuta.

Lai haare: Emerging Europe ja unikaalne GILD

GILD on strateegiliselt oma tegevuspiirkonnana määratlenud kõik need Euroopa riigid, kus majandusarengu potentsiaal on endiselt väga paljutõotav ja mitmekülgne. Inglise keeles on sellele hea lühike termin – Emerging Europe. Hea näide on siin GILD Arbitrage, mis on esimene Eestis ja Balti riikides reguleeritud riskikapitalifond. Praeguseks on ettevõttel ligi 60% fondi investeeringutest väljaspool Baltikumi: Armeenias, Bulgaarias, Ukrainas ja mujal. Uute investeeringute peamine rõhk on kasvavatel Kesk- ja Ida-Euroopa ning selle äärealade turgudel, kuid ka Eestis ja teistes Balti riikides otsitakse tublisid ettevõtteid, kuhu välisinvestorite arvu kasvades juurde tulevat raha investeerida.
Konkurents alternatiivsete fondide juhtimises, investeerimispanganduses ning privaatpanganduses on väga erinev. „Võib isegi öelda, et GILD tervikuna on Balti riikides unikaalne nii oma partnerlusel põhineva ülesehituse, tegevuspiirkonna kui ka investeerimispanganduse nišialadel tegutsemise poolest. Kõigil kolmel ärisuunal on erinevad otsesemad ja kaudsemad konkurendid erinevates riikides, kus me toimetame. Üldiselt oleme fokuseeritud väga kindlale kliendigrupile, kellele pakume paindlikke ja finantsmaailmas innovaatilisi lahendusi. Näiteks meie alternatiivsete fondide lipulaev GILD Arbitrage on tänaseni ainus multi-strateegia hedge-fond Balti riikides, mis täna tegeleb otseinvesteeringutega terves Kesk-ja Ida-Euroopa piirkonnas. Teise näitena saab esile tuua, et investeerimispanganduse üksuses on enamus koostööprojekte klientidega otse läbi räägitud, mis tähendab, et oleme harvadel juhtudel konkureerinud kliendi mandaadi pärast teiste teenuse pakkujatega,“ räägib Tamm. Ka kõige uuemal ärisuunal – privaatpanganduses pole alternatiivset teenusepakkujat, sest katame just neid isikuid, kelle jaoks meie teenuste pakett ongi parim valik.“

Kogenud tegijate uued väljakutsed

Kuigi GILDi võtmemeeskond on tänaseks juba pea 10 aastat finantssektoris tugevalt sees, oli 2007 esimene täisaasta uue brändi all, mida tuli olemasolevale ja uuele kliendibaasile tutvustada. Väljakutseks oli ka partnerluse süsteemi ja põhimõtete täiustamine ja sisuliselt uuele tasemele viimine. Üsna lühikese ajaga on suutnud ettevõte väljakutsetega toime tulla. Terve meeskond töötas eelmisel aastal ka selle nimel, et Baltikumist välja kasvada. Oluliseks märgiks selle kohta on läbimurdmine rahvusvaheliste investorite ringi, mis sai võimalikuks tänu fondistruktuuride muutmisele. Esimesed investeerimispanganduse tehingud viidi lõpule Ukrainas ning suudeti ka teisi investeerimispanganduse projekte uutel turgudel läbi viia ja käivitada.

Möödunud aasta oktoobris tõi firma avalikkuse ette GILD TOP 100, kus esmakordselt järjestati 100 kõige väärtuslikumat ettevõtet. „See tekitas ettevõttele omajagu lisatööd ning nõudis energiat, rääkimata kahtlusest, kas sellise suure projekti ettevõtmine on otstarbekas. Valminud edetabel ning sellele tulnud positiivne vastukaja hajutas kõik kahtlused ning võib öelda, et saime suure väljakutsega hästi hakkama,“ on Tamm kindel.

Eesti majanduse võtmeküsimused

Firmajuhil on oma kindel arvamus ka valitsevast majanduspoliitikast. Põhiline küsimus on Tamme arvates see, kuidas olla samal ajal nii konkurentsivõimeline kui ka efektiivne? Mehe arvates tuleks kiirelt hakata väärtustama innovatsiooni laiemalt – lisaks IT-uuenduste ja geenitehnoloogia arendamisele tuleks rohkem tunnustada ja ergutada näiteks äriinnovatsiooni.
„Väliskapitalile ja eelkõige suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele tõmbekeskuse loomine algab laiema äritegevust soodustava õigus- ja maksukeskkonna loomisest ning tugeva riigi järelvalvesüsteemi kujundamisest. Esmaklassiliste finantsteenuste arendamine toob kasu nii pealinnale kui Eestile tervikuna – see tähendaks suuremal määral kõrgelt tasustatud töökohti, rohkem võimalusi rahvusvahelise kogemuse ja taustaga tippspetsialistidele, kõrgetasemeliste teadmusmahukate äriteenuste osakaalu kasvu nii kohalikul turul kui ekspordis jne.“

Tamm arvab, et maksustamine peab Eestis muutuma atraktiivseks holding-struktuuridele. Kuigi Eestit tuntakse kui liberaalse maksusüsteemiga riiki, ei suuda me dividendide maksustamise näitel pakkuda soodsaid tingimusi suurtele rahvusvahelistele gruppidele ja ettevõtetele. Riik saab tema arvates oluliselt kaasa aidata ka seeläbi, et sõlmib võimalikult mitmete riikidega topeltmaksustamist välistavad lepingud.

Visioonid ja trumbid

GILD on ambitsioonikas ettevõte ning selle juht Rain Tamm ütleb veendunult, et nende eesmärk on olla juhtiv investeerimispank hoolikalt valitud niššides nende peamistel turgudel, aga eelkõige Balti riikides. Tamm ütleb kindlalt, et nad tahavad aidata oma sihtturgude ettevõtetel kasvada, laieneda ja uut väärtust luua. „Soovime meie rahvusvahelise kaliibriga mainekatele investoritele pakkuda kõige efektiivsemat riskikapitali tootlust Kesk- ja Ida-Euroopa piirkondades ning tagada tulemuslikku koguvara printsiibil põhinevat personaalset varahaldust jõukatele ettevõtjatele. Meie jätkuvaks pikaajaliseks eesmärgiks on suurendada kõigi meie klientide jõukust.“

Investeerimispanganduses töötav juht ei saa rahulikult kõrvalt vaadata, kui tema alluvad töötavad, ta peab ka ise kõigega kursis olema. Finantssektor muutub kiiresti ning investeerimispangandus selle sees veelgi kiiremini. Rain Tamm on väga pikka aega finantssektoris tegutsenud ja võrdleb edukat ettevõtjat tippsportlasega, keda iseloomustab tugev sisemine motiveeritus ja konkurentsivaim. „Kusjuures ei ole alati kõige motiveerimaks kuldmedali võitmine teiste rivaalidega rinda pistes, vaid eelkõige enda seatud eesmärkide ja väljakutsete ületamine. Teadmine, et lahendasid keerulise olukorra või olid sellele päris lähedal, tiivustab uutele suurtele tegudele.“
Tamm prognoosib mitmeid huvitavaid arenguperspektiive. Nii näeb ta, et alternatiivse varahalduse valdkonna tähtsus kasvab ning ettevõtjatest klientide huvi suureneb nii fondiinvesteeringute kui ka privaatpanganduse vastu. Üha rohkem on tublisid ja töökaid inimesi, keda ei rahulda pangakontole tiksuv tagasihoidlik intress.
GILD peab oma trumpideks kõige selle teostamisel kindlasti sedasama selget fokuseeritust, partnerlusel põhinevat struktuuri ja pikka koostöökogemust – partnerid ning suur osa meeskonnast on üheskoos juhtinud fonde ning viinud läbi tehinguid juba ligi kümme aastat. „Üheks meie suureks väärtuseks on ka õige suurus – me pole päris investeerimispanganduse butiik, kus parimad saavutused on üksikute säravate isikute õlgadel. Samas pole me ka suur finantsinstitutsioon, kus paindlikkus ja individuaalsus paratamatult taandub. GILD on ainulaadne kombinatsioon individuaalsest ja kollektiivsest juhtimisest,“ arvab ettevõtte liider kokkuvõtteks.