Põllumees on põline rikas!

OILSEEDS TRADE AS

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2008Veikko Vahar

Ettevõtte juht Veikko Vahar ütleb enda kohta, et on käivitaja tüüpi ning teda innustab uute projektide alustamine ja käimalükkamine. Just sellist initsiatiivi oli ettevõtte loomise algusjärgus väga vaja. “Olime Weroli Tallinna kontori töötajad, kui meile teatati, et Tallinna kontor suletakse. Pakkusime küll Weroli juhtkonnale välja, et moodustame Weroli külge Tallina kontori baasil kauplemisettevõtte, kuid see ei leidnud toetust. Kuna usk ettevõtmisesse ning kontaktid ja teadmised olid olemas, siis tundus see ainuõige loogiline samm. Nii meie ettevõtmine sündiski. Alustades oli põhiline probleem käibekapitali puudus, kuid tänu Sampo panga (nüüdseks Danske Bank - toim) usule meisse ja tänu meie endi säästudele saime end käima, lisaks tahaks erilised tänud saata Heino Harak´ule, kes on meid rasketel hetkedel toetanud,” räägib Vahar.

Ideed peavad olema suured

Firmajuht räägib, et isekeskis on nad omanikeringis naljatlemisi öelnud, et eestlaste probleem on suurte plaanide puudus, aga õnneks meid see ei puuduta. Ilma suurte plaanideta Oilseeds´i valdkonnas aga ei saagi, sest konkurents on väga tugev. Turul peab suutma konkureerida selliste suurte kontsernide tütarfirmadega nagu Kesko, Kemira ja Farmplant.

Möödunud aasta oli ettevõtte juhi arvates tormiline, aga edukas. Hästi suudeti kanda kinnitada Eesti kokkuostuturul. “Edu saladust ei oska välja tuua, aga kindlasti on olulisim meeskonna pühendumus ja oskused. Nendest edasi sõltuvad juba korralikud müügikanalid, head kokkuostuhinnad ja kindlustunne põllumehele, et ta saab oma raha kiiresti ja kindlalt kätte - maksame põllumehele tema saagi eest viie tööpäeva jooksul pärast arve saabumist,” kinnitab Vahar. Meeskonnast rääkides toob Vahar huvitavaid võrdlusi. Tema arvates peab hea juht oskama meeskonnale anda suuna, kuhu poole joosta. Selle jooksu käigus tekib kindlasti janu (janu teadmiste järele, mida tuleb leevendada õigete koolituste kaudu), väsimus (juht peab suutma meeskonda motiveerida õigeid motivaatoreid leides) ja vigastused (probleemid, mida juht peab suutma õiglaselt lahendada). Kui kõigest sellest kinni pidada, töötab ettevõte hästi.

Vaatamata sellele, et Eestis räägitakse üha enam halvenevast majandusseisust, pole see Oilseeds Trade´i päris otseselt puudutanud. Samas on rapsiseemne ja teravilja müük sõltuv hooajast ning seetõttu vajatakse periooditi üsna suurt täiendavat finantseeringut. Pangad on Vahari sõnul laenukraane kõvasti kinni keeranud ja laenu saamiseks peab päris palju aega ning vaeva kulutama. “Seega on meie põhiline tegevusstrateegia muudatus toimunud põllumajanduse krediidipoliitika muutumises,” räägib Vahar.

Valesid otsuseid peab tunnistama

Ettevõtte juht ei karda nimetada valesid otsuseid – nii tehti tagantjärele hinnates eelmise aasta kevadel strateegiliselt vale otsus Venemaa suunal. “Planeerisime Venemaa kaubavoogu läbi Eesti, kuid pronkssõduriga seoses ei andnud Venemaa raudteeorganisatsioonid Eesti suunale vaguneid. Selle tõttu jäid meil Venemaa lepingud täitmata ning saamata päris mitu miljonit krooni tulu. Kokkuvõttes on Eesti halvad suhted Venemaaga meie kasvu otseselt pidurdanud - me ei suutnud oma planeeritud käivet ja tulu saavutada.” Poliitikute asjaajamises üllatas Vaharit lühinägelikkus Vene-Eesti suhete osas ja selle tagajärgedes Eesti majandusele. Just nende tagajärgede tõttu oli eelmine aasta ettevõtte meeskonna jaoks üsna raske, tekkis lausa motivatsioonikriis, sest kõigil olid veel värskelt meeles Venemaa turult saadud suured tagasilöögid. “Lahendus oli äärmiselt lihtne - omanikud näitasid välja oma usku edukaks eelseisvaks hooajaks Eestis ja kui hooaeg peale hakkas, tuli ka meeskonnal usk ettevõttesse tagasi,” räägib Vahar katsumustest ning kinnitab, et nende meeskond on kogu aeg olnud väga ühtne. Eriti oluliseks peab ta omanike ühtset nägemust firma arengus ja strateegias.

2007 - oluliste otsuste aasta

Eelmine aasta oli firma jaoks oluline, kuna otsustati oluliselt suurendada töötajate arvu. „Kui 2007. aastal oli meie ettevõttes vaid 5 töötajat, siis tänaseks juba 12, millele lisanduvad 20 põllumajanduspoole töötajat. Selle aasta alguses pandi paberile ka uus meeskonna struktuur. Seni üritasime võimalikult väikese kuluga ehk töötajaskonnaga hakkama saada, mis tingis selle, et sageli täitis üks inimene mitmeid erinevaid funktsioone. Uute töötajate juurdevõtmine tähendas aga automaatselt riski võtmist – mis saab siis, kui ettevõttel ei lähe nii hästi kui plaanitud? Töötajate värbamisega kaasneb ju ka sotsiaalne vastutus – igal inimesel on pered, laenud. Olenemata sellest, kui hästi või halvasti ettevõttel läheb, inimestele tuleb kokkulepitud töötasu õigeaegselt välja maksta,” räägib firmajuht vastutustundlikult. Tänaseks on töötajaskonna suurendamine ennast igati ära tasunud.

Eelmisel aastal otsustati sisseostmise kõrvalt ka põllumajandustootmise poolele tulla ja nüüd tegeletakse lisaks teravilja ja rapsi kasvatusega, hetkel on Oilseeds´i harida juba 2500 hektarit põllumaad. Põhjuseid sellise investeeringusuuna valikul oli mitmeid, kuid peamine on ettevõtte jaoks see, et äri on perspektiivikas, eriti arvestades seda, et ülemaailmselt valitseb ikka veel toidupuudus. Veikko Vahar lisab reipalt: “Kuna me toodangut ise väga hästi tunneme ja oskame ka hästi müüa, siis tundus selline valik loogilisena. Öeldakse ju, et põllumees on põline rikas! “

Oilseeds vaatab tulevikku suurejooneliselt – arendama peaks rapsi pressimist ja biodiisli tootmist. Need on aga väga kapitalimahukad ettevõtmised. Firmajuht ütleb, et kõige selle teostumiseks peab veel rasva koguma või leidma täiendavaid ressursse usaldusväärsete partnerite leidmisega. “Meie teadmised rapsist on head ja rapsiga on kindlasti seotud ka edasine areng biotehnoloogias - seega perspektiiv ehk nõudlus on olemas. Samas on meie arendamist vajav valdkond kindlasti turundus. Me tahame olla põllumeeste seas tuntud tegija!”