Oma valdkonna liider ja teerajaja

OLYMPIC CASINO EESTI AS

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2008Andri Avila

Olympic Entertainment Groupi (OEG) tegevdirektor Andri Avila tunnistab, et suure tõenäosusega on kasiinomajanduses ees raskemad ajad kui kunagi varem. Kõige olulisem sel aastal on turu langusele vastu pidada. Kindlasti investeeritakse ka edaspidi ettevõtte arengusse üsna oluliselt ning laienetakse edasi rahvusvaheliselt. Grupi tasandil on OEG lubadus aastaks 2010 tegutseda vähemalt kümnes erinevas riigis.

Kuidas Olympic Casino Grupi tulemusi mõjutas eelmise aasta majanduskasvu aeglustumine?
2007. aasta tulemusi majanduslangus veel oluliselt ei mõjutanud. Kuna aga ohumärgid olid selgelt olemas, siis asusime valmistuma võimalikuks languseks 2008. aastal. Peamisena tooksin siin välja kulude täiendava analüüsi ning võimalike kokkuhoiukohtade leidmise. Lisaks sellele hindasime investeerimiskavasid senisest veelgi konservatiivsemalt.

Kuidas lahendusteni jõudsite - sisetunde toel või koostöös kolleegidega?
Organisatsiooni juhtimine on meeskonnatöö ning niiöelda kabinetivaikuses ei tehta OEG-s ühtegi otsust.

Kuidas hindate konkurentsi oma tegevusvaldkonnas, on siin näha olulisi muutusi?
Konkurents on terav ning tõenäoliselt toovad majanduslangus ning uuenev seadusandlus hasartmänguturul edaspidi ka muutusi.

Kui oluline on Teie ettevõttes meeskond, kuidas on korraldatud otsustamiste ahel?
Kontsern on meil üles ehitatud maatriksjuhtimise printsiibil. OEG praeguse struktuuri järgi vastutab rahvusvaheliste arengusuundade seadmise eest ettevõtte nõukogu eesotsas nõukogu esimehe Armin Karuga. Juhataja koos erinevate valdkondade direktoritega juhib grupi igapäevast tegevust ja viib ellu ka arengukavad. Igas riigis, kuhu laienenud oleme, on oma meeskond, kes juhib ettevõtte tegevust konkreetsel turul.

Milline oli eelmise aasta kõige suurem investeering ja miks see otsustati teha?
Eestis oli suurim investeering Kristiine Kasiino omandamine 2007. aasta kevadel ning sellega kaasnenud investeeringud organisatsioonide ühendamisse ning ühtse kaubamärgi kasutuselevõtmisse. Kristiine Kasiino oli kindlasti Eesti turul tegutsevatest operatooritest oma ärifilosoofialt Olympic Casinole kõige lähemal, mistõttu võimaluse ja sobiva hinna avanedes oli tegemist igati loogilise otsusega. OEG investeeringute kogusumma oli ligi poolteist miljardit krooni, millest Eesti turule investeeriti alla viiendiku ning põhirõhk on juba mitu viimast aastat rahvusvahelisel laienemisel.

Milline oli eelmise aasta kõige suurem katsumus, takistus, väljakutse?
Kuidas sellest üle saite?

Kindlasti seesama Kristiine Kasiino omandamine. Kahe väljakujunenud organisatsiooni edukas ja valutu ühendamine on alati suur väljakutse. Seda nii inimeste, tehnoloogia kui klientide vaatenurgast. Tänaseks on protsess lõppenud ning minu hinnangul igati edukalt. Grupi tasandil olid meie ees seisnud ülesanded sarnased, kuna aasta jooksul võeti erinevates riikides üle neli kasiinoettevõtet, mis kõik tuli edukalt üle tuua OEG koosseisu.

Millised on selle aasta plaanid? Kuhu edasi arenete?
Eestis on käesoleva aasta olulisim märksõna turu langusele vastu pidada. Kindlasti investeerime ka mõnedesse uutesse mängukohtadesse või olemasolevate kaasajastamisesse. Kasiinomeelelahutuse pakkumine on vägagi investeeringutemahukas ettevõtluse liik, nii maksab näiteks kaasaegne mänguautomaat suurusjärgus samapalju kui mõni pereauto. Tehnoloogia on meie sektoris arenenud tormiliselt juba viimased kümmekond aastat ning Olympic Casino on alati ajaga kaasas käinud. Mitmed uued mängud ja muud moodsad lahendused oleme esimestena kogu Euroopas kasutusele võtnud just Eestis.

Milline on ettevõtte visioon üleüldse, kuhu soovite välja jõuda?
Eestis tahame olla oma valdkonna kindel liider ja teerajaja. Oleme aastaid olnud nr 1 kasiinomeelelahutuse pakkuja ning vähemaga ei kavatse ka tulevikus leppida. Grupi tasandil on meie lubadus tegutseda aastaks 2010 kokku vähemalt kümnes riigis. Olympic Entertainment Groupi uus visioon vaatab tulevikku aga oluliselt laiemalt ehk siis enam ei piira me end geograafiliselt Kesk- ja Ida-Euroopaga, vaid otsime uusi turge kõikjalt üle maailma.

Mis Teid eelmisel aastal kõige rohkem üllatas?
Suurim üllatus oli majanduslanguse mõju hasartmängusektorile, kuna reeglina on sektor majanduslangusele eri maailma paigus suhteliselt hästi vastu pidanud. Tõenäoliselt on tegemist ühe kinnitusega sellest, et probleemid majanduses on laiemad, kusjuures jutt ei käi siin ainult Eestist, vaid globaalsest vaatenurgast lähtudes. Samas oleme suutnud ohu märke piisavalt varakult mõista ning sellele vastavalt teha ka oma käesoleva aasta plaanid.

Kuidas hindate Eesti majanduspoliitikat? Mis Teie arvates võiks olla teistmoodi? Maksupoliitikas või üldises reguleerituses?
Eesti majanduspoliitikale saan üldjoontes anda igati hea hinde. Võib-olla on vahest sisse tulnud kiirustades tehtud otsuseid või siis lühiajalisele poliitilisele profiidile suunatud samme, kuid usun, et seda juhtub kõikjal. Eesti on üldjoontes oma asjadega siiani hästi hakkama saanud. Samas on nii avatud majanduskeskkonnaga riik, nagu Eesti, ka oluliselt tundlikum väliskeskkonna mistahes mõjude suhtes.

Kui tagantjärgi hinnata, siis millised, millised on ettevõtte jaoks olnud kõige raskemad aastad või raske aasta?
Tõenäoliselt on just käimasolev 2008. aasta Eesti hasartmänguturu jaoks tervikuna keeruline. Loodetavasti on Olympic Casino ettevalmistused kättejõudnud langusperioodiks piisavad, et edukalt jätkata. Ka teistes riikides – neis, kus otseselt ei ole toimunud tagasiminekut – on siiski selgelt näha kasvu pidurdumist.

Mis Olympic Casino tegevusalas on kõige keerulisem?
Investeeringute mahukusest oli eelnevalt juttu. See on üks asi. Kindlasti on suurim väljakutse pakkuda inimestele tõeliselt meeldejäävaid positiivseid elamusi. Eestis lisandub veel ka töö valdkonna mainega – kui USAs peab kasiinomeelelahutusest igati normaalseks ajaveetmise vormiks üle 80% inimestest, siis Eestis on see number esialgu isegi kuni kümme korda tagasihoidlikum. Kasiinovaldkond on väga tugevalt reguleeritud erinevate seadusandlike aktide kaudu, mis teeb sellest oluliselt keerukama võrreldes enamuse teiste ettevõtlusvaldkondadega. Viimase, kuid mitte väheolulisena tuleb rõhutada vastutustunnet – nagu paljude teiste ettevõtlusliikide puhul, nii on ka meie valdkonnal olemas negatiivne külg ehk siis hasartmängusõltuvus. Kuigi oht sõltuvusse jääda on erinevate uuringute põhjal vaid 1-2% täiskasvanud elanikkonnast (kordades väiksem näiteks alkoholiga võrreldes), suhtume sellesse siiski äärmise tõsidusega. Oleme kõikides oma tegevusriikides välja töötanud programmi, mis hoiatab kliente võimalike ohtude eest, vajadusel aitab neid, kel tekkinud probleeme ning ühtlasi koolitame regulaarselt selles osas oma töötajaid, kes igapäevaselt klientide teenindamisega tegelevad.

Kui suuri muutusi oma tegevusvaldkonnas Te tulevikus ette näete?
Usun, et mõningane konsolideerumine seisab lähiaastail turul ees. Operaatoreid ja mängukohti on palju ning majanduslangus peaks protsessi kiirendama. Samas puudub Eestis tipptasemel suur ja väärikas esinduskasiino, selline, nagu näiteks Olympic Casino Voodoo Riias või RAY Casino Helsingis. Seega on ruumi ka investeerimiseks ja arenguks.

Milline on üldjoontes Teie tegutsemise idee ja eesmärk?
Tsiteerin sõna-sõnalt Olympic Casino missiooni: „Pakkuda kvaliteetset ja meelelahutuslikku kasiinoelamust ning nüüdisaegseid hasartmänge aktiivsetele ja head teenindust hindavatele klientidele sõbralikus ja turvalises keskkonnas, domineerides hea maine ja tuntusega kõikjal, kus me tegutseme täna ja tulevikus.“

Milline peaks olema õige ettevõtte juht? Kui palju pöörate tähelepanu koolitustele nii enda kui ka meeskonna suhtes?
Ettevõtte juht peab andma suuna ja motiveerima meeskonna. Nii meeskonna kui selle liikmete personaalne areng on seejuures üks võtmeküsimus. Olympic Casinos saavad nii ametialase professionaalsuse tõstmisele kui isiklikule arengule suunatud koolitustest osa kõik ettevõtte töötajad. Ettevõttesisese arengu ja karjääri tegemiseks pakub häid võimalusi kõiki grupi ettevõtteid ühendav Olympic Academy. Olympic Casino koolitusinvesteeringute suhtarv tööjõukuludesse on tõenäoliselt üks kõrgemaid kogu regioonis.

Mis pakub Teile tegutsemisindu-vaimu? Kuidas ennast motiveerite?
OEG on minu arvates kõige rahvusvahelisem Eesti ettevõte ning see on tõenäoliselt paljudele meie inimestele oluliseks motivaatoriks. Töötada Eesti ettevõttes, mis tegutseb edukalt juba kaheksas eri riigis, on emotsionaalselt tugev argument. Kui sellele lisada hea meeskond, kaasaegsed töötingimused ja korralik sissetulek, siis on põhimotivaatorid vist küll üles loetud.