Ettevõtluse Auhind 2008 metoodikast

Konkursi „Ettevõtluse Auhind 2008” eesmärgiks on tunnustada riigi poolt ette võtteid, mis pole üksnes edukad oma viimaste aastate majandustulemustelt, vaid ka innovaatilised ning pikemas perspektiivis jätkusuutlikud.

Käesoleval aastal antakse välja auhinnad kuues kategoorias: Aasta Areneja 2008, Innovaator 2008, Eksportöör 2008, Välisinvestor 2008, Tööstusettevõte 2008 ja Turismi Edendaja 2008. Kategooriate määramisega soovitakse esile tõsta just nende valdkondade ettevõtteid, mille pidev areng ja hea käekäik riigi seisukohalt on kõige olulisem.

Iga auhinnakategooria jaoks on välja töötatud oma hindamiskriteeriumid, millest
mõned on küll ühised kõikides kategooriates – kõrge tootlikkus, innovaatilised lahendused ning ettevõtete võime kehtestada ennast eksportturgudel. Hindamiskriteeriumite alused ja metoodika on koostanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse spetsialistid, arvesse on võetud eelmiste aastate kogemusi ja nõuandeid mitmetelt tunnustatud ekspertidelt, sh Andres Sutt (Eesti Pank), Erik Terk (Eesti Tuleviku Uuringute Instituut), Jaak Leimann (Tallinna Tehnikaülikool) jne.

Konkursil osalemine on ettevõtetele vabatahtlik, eelduseks on küsimustiku täitmine ning valmisolek anda informatsiooni oma tegevuse ning majandusnäitajate kohta. Küsimustikud valmistas ette ja esmase info töötluse korraldas Eesti Konjunktuuriinstituut.

Ettevõtete hindamine toimus kahes etapis. Esmalt koostati iga kategooria jaoks välja töötatud metoodika põhjal (arvestades eri kriteeriumite osakaale) kvalifitseerunud ette võtetest pingerida, millest kümme paremat ettevõtet läksid edasi hindamisele EASi nõu kodadele. Nõukojad valisid igas kategoorias välja kolm nominenti ning nominentide seast kategooria võitja. Käesoleval aastal oli eriti pingeline konkurss tööstusettevõtete kategoorias, mille puhul nõukoda erandina soovis välja tuua neli väärikat nominenti. Kategooria võitjate valimisel lähtusid nõukojad lisaks kandideerivate ettevõtete majandusnäitajatele ka Eesti ettevõtluse üldistest riiklikest arenguprioriteetidest. Peaauhinna saaja valis suur konkursižürii kõigi kategooriate võitjate hulgast.

Konkursi žüriisse kuulusid Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje, Tartu Ülikooli rektor Alar Karis, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, välisminister Urmas Paet, Eesti Panga president Andres Lipstok, EASi nõukogu esimees Üllar Jaaksoo ja eelmise aasta konkursi võitja, AS Tallink Grupp juhatuse liige Andres Hunt.