Favorile toob edu "20 võtit"

FAVOR AS

Tööstusettevõte 2008Aivar Kärmas

Eesti suurim lehtmetalli töötleja Favor edestab konkurente soodsa hinna ja paindlikkuse poolest, ent üheks firma eduteguriks on ka töömetoodika “20 võtit” kasutamine.

Maardus tegutsev ettevõte on viimastel aastatel kiiresti kasvanud – nelja aastaga on käive peaaegu kolmekordistunud, ulatudes tänavu ligi 400 miljoni kroonini. Favor on tugev eksportöör, sest 48% toodangust läheb ekspordiks. Mullu avati uus, 63 miljonit krooni maksma läinud tehas.

Ettevõtte üheks eripäraks on see, et kui Eesti majanduses püütakse terminile “allhange” omistada negatiivset ja taunimisväärset tähendust, siis Favoris seda ei häbeneta. Favor on teenusettevõte, kes pakub klientidele allhankena lehtmetalli tükeldamise ning lehtmetallist komponentide ja koostude tootmise teenust. Ettevõte valmistab ka erinevaid ehitusprofiile ning müüb ripplagesid.

Favori juhatuse esimees Aivar Kärmas ütleb, et mõne keerukama sõlme või detaili valmistamine allhankena pakub kordades suuremat kasumlikkust, kui oma tootega turul olemine. “Mahuefekt ja spetsialiseerumine võimaldavad toota vähem raisates ning suured tellijad tagavad stabiilse tootearenduse ja kümnetes kordades suurema turu, kui ise lõpp-produkti tootes oleks võimalik saavutada,” ütleb Kärmas. Pealegi napib keerulise ja innovatiivse toote kõigi osade valmistamiseks ja monteerimiseks Kärmase hinnangul Eesti töötlevas tööstuses oskustööjõudu.

Favorile on suuremate konkurentide ees edu toonud paindlikkus ja soodsam hind. Seda omakorda võimaldab hästitoimiv koostöö nii klientide kui tarnijatega. 30% toorainest ostab Favor oma “naabrilt” ArcelorMittal Tallinnalt (endine Galvex). Favoril on mitmeid tuntud kliente, kellele tarnitakse lehtmetallist komponente ja koostusid. Näiteks ABB, kes kasutab neid automaatika- ning energeetikatoodetes ja Carrier külmatehnikas ning Radio Frequency Systems, kellele tarnitakse telekommunikatsiooni valdkonna toodete alumiiniumist komponente ning koostusid, muuhulgas näiteks mobiilsidevõrkude antenne.

Lisaks paindlikkusele on nagu võluväel ettevõte töö efektiivsust tõstnud “20 võtme” metoodika kasutuselevõtt. Metoodika töötas välja Jaapani professor Iwao Kobayashi ja seda kasutatavad ettevõtted üle maailma enda süsteemseks ülestöötamiseks, püsimajäämise tõenäosuse suurendamiseks ja arengu kiirendamiseks.

“20 võtme” metoodikat kasutades võrdleb Favor end pidevalt konkurentidega ning kõrvutab erinevate üksuste töö tootlikkust ja efektiivsust. Lisaks tunnustab firma häid saavutusi ning seab töötajatele ning meeskondadele väljakutsuvaid eesmärke. Ka firma ligi 180 töötaja oskuste süstemaatiline arendamine, nende kvalifikatsiooni ja vastavalt tõhususe näitajatele töötasu tõstmine kuuluvad Favori põhimõtete juurde. Tähtsaks peetakse seda, et iga Favori töötaja teab, mida temalt oodatakse.

“20 võtme“ edulisus seisneb terviklikus lähenemises ettevõtte juhtimisele. Firma erinevad valdkonnad toetavad üksteist ning sellest mõjust tekkiv sünergia aitab ettevõttel kiirestil areneda uuele tasemele,” ütleb Kärmas. Sisuliselt on “20 võtme” puhul tegemist tootmise “tagatoa” pedantliku korrashoiu, säästliku ja põhjalikult timmitud tootmise ning hästi motiveeritud kaadri loomisega. Midagi ei toimu lihtsalt niisama, kusagil ei kulutata ressursse üleliia, areng ei seisku kunagi. Favor on panustanud efektiivsele tootmisele ja tulemused on näha: töötaja kohta loodav lisandväärtus on ettevõttes nelja aastaga enam kui kahekordistunud!

Kärmas ütleb, et allhankeäris saab firma trumbiks olla vaid paindlikkus, mis tähendab lühikeste tarneaegadega väikeste partiide tootmist.
“Väga oluliseks peame üleminekuaegade lühendamist ühelt tootelt teisele,” ütleb Kärmas. Seda püüab Favor saavutada pinkide töö ja tootmisprogrammi põhjaliku eelplaneerimise ning pinkide töö maksimaalse optimeerimisega. “Loomulikult ka igasuguse automatiseerimisega, et vabastada töötajat töödest, mis on üksluised, füüsiliselt rasked või ohtlikud,” lisab Kärmas.

Favori neli tootesuunda

CutCenter
Lehtmetalli müügi ja lehtmetalli rullide tükeldamise, st lehestamise ja ribastamise teenused. Kliendid on tööstusettevõtted, kes vajavad tooraine tarnijana nende vajadusi arvestavat partnerit, kes suudab pakkuda terviklahendusi lehtmetalli osas. 2007. aastal töötles Favor 19 000 tonni lehtmetalli ning eksportis märgatava osa sellest Lätti, Leetu, Soome ja Rootsi. Eestis on ettevõtte turuosa selles vallas 60%.

Metaform
Õhukesest lehtmetallist komponentide ja koostude tootmisteenused. Peamiselt ekspordile suunatud teenused, kus klientideks on Saksamaa, Hollandi, Suurbritannia, Rootsi, Soome, Taani ja Ungari jahutus- ja elektriseadmete tootjad.

Profiline
Rullvaltsimise tehnoloogia abil erinevate ehitusprofiilide valmistamine. Tootevalikus on kergroovid, siseehituse terasprofiilide süsteemid ja metallist ripplaesüsteemid. Profiline tooted on tuntud kogu Baltikumi ehitusturul oma usaldusväärse ja stabiilse kõrge kvaliteedi poolest. Favori turuosa on Eestis selles vallas 65-70%, Lätis 15-20%.

Laekeskus
Äriklientidele suunatud professionaalne ripplagede müügikeskus. Tootevalikus on kõik ripplaetüübid erinevailt maailma tootjatelt, lisaks pakub firma lagede paigaldust ja tehnilist tuge. Laekeskusel on üle poolesaja partneri Eesti ehitusmaterjale müüvate kaupluste hulgas ning firma turuosa on Eestis selles vallas 22%.