Pidev valmisolek uuendusteks

EESTI TELEKOM AS

Konkurentsivõimelisim side- ja kommunikatsiooniettevõte 2008Valdo Kalm

Eesti Telekom soovib olla üks parimaid klienditeeninduse ettevõtete gruppe Eestis. „Arvestades meie ärivaldkonda, soovime lisaks sellele olla ka infoühiskonna eestvedaja,“ räägib Eesti Telekomi juhatuse esimees Valdo Kalm.

Möödunud aasta oli Eesti Telekomile edukas aasta ja majanduskasvu langus andis endast tunda vaid aasta lõpus kauba müügi vähenemise läbi. See tähendab, et teenuste osas suuri muutusi polnud, küll aga müüdi veidi vähem arvuteid, televiisoreid ja telefone. Seega mõju ei olnud oluline. Hoolimata sellest vaatab firma tulevikku ja käivitas juba eelmise aasta teises pooles oma tütarettevõtetes efektiivsusprogrammid, mida ka sel aastal jätkatakse.

„Majanduse nõrgenemise märke oli näha juba eelmise aasta kevadel ning arutasime juhatustes erinevaid plaane. Kuna reeglina majanduse tsüklilisus suurt mõju Eesti Telekomi põhiärile ei avalda, siis suuri ümberkorraldusi pole veel plaaninud,“ nendib Kalm. Firmajuht lisab, et teda üllatas see, et muutusi majanduses märgati väga hilja. „Praeguses majandussituatsioonis oleks vaja rohkem majanduse juhtimist ja vähem liberalismi,“ arvab mees.

Otsuste ümberhindamise julgus

Suure ettevõtte juhtimine tähendab vahest ka otsuste ümberhindamist. Paljud mäletavad EMT paindlikku käitumist sel ajal, kui otsustati hakata kõneteenust arveldama minutipõhiselt. Sellele otsusele järgnes tarbijate pahameel ja üleüldine materdamine ajakirjanduses. Valdo Kalm ütleb konkreetselt, et mobiiliäris alahinnati arvelduspõhimõtete muudatuse mõju tarbijale ja seetõttu vaadati ümber ka varem tehtud otsus vastavalt turuolukorrale. Nii loobuti plaanitud minutipõhisest hinnaarvestusest ja seda kompenseerima pidanud uuest soodustuse süsteemist ning kõikidele lepingulistele klientidele jäi kehtima mobiilsideteenuse sekundipõhine hinnastus. Sellised otsused nõuavad meelekindlust ja vigade tunnistamist, mida on märgata väga väheste ettevõtete puhul. „Me kuulasime kliente ja saime aru, et turg pole valmis senisest sekundipõhisest arveldusest loobuma,“ nendib Kalm.

Konkurents telekommunikatsiooni valdkonnas on Eestis traditsiooniliselt olnud väga pingeline ja ka eelmine aasta polnud selles mõttes eriline, võib-olla hakkas erinevaid klientide ülemeelitamise nippe varasemaga võrreldes isegi veelgi rohkem silma. „Mulle tundub vahest, et konkurentide võitlusmeetodid on telekommunikatsiooni sektoris kuidagi karmid, aga võib-olla arvan valesti....,“ räägib Kalm. Kindlasti ei seisa aga suurettevõtte juhi arvamus savijalgadel. Hinnavõitlus klientide pärast on peaaegu kõigile teravalt silma torganud ja sellega ollakse harjunud, et ühe operaatori reklaam võib varjatult ja vahest ka üsna otse sisaldada teise operaatori mahategemist.
„Konkurents on meie majandusharus tõesti tugev, eriti mobiilisektoris. Olen samas märganud seda, et konkurendid püüavad EMTd kui turuliidrit üha enam kopeerida.“

Investeeringud valivale kliendile

Kõige suuremad investeeringud tehti eelmisel aastal Elionis lairiba ja EMTs 3G võrgu arendamisesse just sellepärast, et tulevikuteenused baseeruvad lairibainternetil ja sisuteenustel. Kuna kohalik klient on üsna valiv, siis peab suutma kogu aeg midagi uut pakkuda. Kui tarbija on enda poole võidetud, ei saa rahulikult puhkama jääda. Telekomivaldkonnas, kus tehnika pidevalt areneb, tuleb sellega kaasas käia. „Eesti kliendid hindavad väga nii teenuse kui ka teeninduse kvaliteeti. Kuna me suudame seda pakkuda, on kliendid ka meile lojaalsed. Samas tuleb tegeleda innovatsiooniga. Eelmisel aastal juurutatud uuendused olid EMTs mobiilne ID-kaart, millel on kokku 10 000 kasutajat ja Elionis võtsime kasutusele DigiTV laenutuse, millel tänaseks on juba 25 000 kasutajat. Microlink näiteks tõi eelmisel aastal turule niiöelda inkubaatori teenuse alustavale ärimudelile.“