Konkurss „Ettevõtluse Auhind 2009” metoodika

Pikima ajalooga riiklikul ettevõtluskonkursil „Ettevõtluse Auhind 2009“ selgitati traditsiooniliselt välja ettevõtted, kes riigi vaatenurgast enim tunnustust ning eeskujuks toomist väärivad. Sel aastal valiti parimad viies kategoorias: Aasta Areneja 2009, Turismi Uuendaja 2009, Eksportöör 2009, Välisinvestor 2009 ja Innovaator 2009.

Võrreldes varasemate aastatega oli märgatavalt rohkem kandidaate innovaatori kategoorias, mis näitab, et keerulisel ajal pingutavad ettevõtted uute tehnoloogiate ja rakenduste väljatöötamisel rohkemgi kui majandusliku õitsengu aastatel.

Igas auhinnakategoorias on parimate valimisel omad kriteeriumid, samas mitmed riiklikult olulised aspektid jooksevad läbiva punase niidina läbi aastate: ekspordivõimekus, kõrge tootlikkus, uuenduslikkus. Sel aastal hinnati varasemast rohkem reaalseid saavutusi, mitte niivõrd lennukaid tulevikuvisioone.

Konkursi metoodika on välja töötanud EASi spetsialistid, arvesse on võetud aastatepikkusi kogemusi ning mitmete sõltumatute ekspertide arvamusi.
Kandideerimiseks tuli ettevõtetel täita online-ankeet, vastates küsimustele erinevate majandusnäitajate, toodete, teenuste ning mitmete muude näitajate kohta. Küsimustikud valmistas ette ning esmase infotöötlemise viis läbi Eesti Konjunktuuriinstituut.

Laekunud andmeid analüüsisid EASi divisjonid, kaasates erialaeksperte väljastpoolt. Analüüsi tulemusena selgusid kõikides kategooriates kolm paremat, mille kandidatuur esitati konkursi žüriile lõppvaliku tegemiseks. Augusti lõpus kogunenud žürii valis koosolekul esitatud kolme nominendi hulgast iga kategooria võitja ja kategooriate võitjate hulgast peaauhinna võitja.

„Ettevõtluse Auhind“ on traditsiooniliselt olnud konkurss, mille puhul arvestatakse lisaks reaalsetele majandustulemustele ka riigi esindajate subjektiivset hinnangut. Otsuse tegemisel lähtus žürii iga konkreetse kategooria hindamiskriteeriumitest ning kandideerivate ettevõtete saavutustest ja perspektiivist.

Žürii koosseisu kuulusid majandus- ja kommunikatsiooniminster Juhan Parts, välisminister Urmas Paet, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje, Eesti Panga president Andres Lipstok, EASi nõukogu esimees Mart Einasto, ABB AS juhatuse esimees Bo Henriksson.