Eksportöör 2009 nominendid

Tunnustame ettevõtteid, kelle ekspordikäive, ekspordikäibe kasv ja lisandväärtus ühe töötaja kohta 2008. aastal oli suurim, kes on panustanud toodete arendusse ja kasutab tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi.

AEROC AS

Aeroc AS on välja kasvanud 1991. aastal alguse saanud Eesti erakapitalil põhinevast ettevõtete grupist, mis asutamisest möödunud enam kui 11 aasta jooksul on edukalt tegutsenud mitmes ehitusmaterjalitööstuse valdkonnas – seadmete ja tehnoloogia projekteerimises, lubjatootmises ning poorbetoontoodete vahendusmüügis.

1995. aastal alustati koos Kivilõvi Inseneribürooga Soomes valmistatavate Siporex-poorbetoontoodete maaletoomisega Eestis ning alates 1997. aastast on ettevõte paralleelselt olnud ka Peterburi lähistel Saksa Hebel-tehnoloogial töötava poorbetoontoodete tehase ainuesindajaks Eestis. Nende aastate jooksul on Eestisse kerkinud üle 150 eramu, mille ehitamisel on kasutatud kaasaegset poorbetoontoodetest majakarbi komplekssüsteemi. Siporex-plokke ja –vaheseinaplaate on samuti kasutatud mitmete Tallinna esindushoonete seintes.

2000. aasta suvel alustati uue kaasaegse poorbetoontoodete tehase rajamist Kunda lähistele. Ca 100 miljoni krooni suurune investeering valmis 2001. aasta lõpus ning alates 2002.aasta kevad-suvest on AEROC tooted saadaval kõigis Eesti suuremates ehitusmaterjalide kauplustes. Lisaks Eestile müüakse praegu AEROC plokke, -vaheseinaplaate ning –liimsegusid ka Rootsi, Taani, Norra, Soome, Läti ja Leedu turgudel, eksportkäibeks tuleb ca 84 protsenti.

Aastal 2009 turule tulnud uudis on Aeroci poorbetoonist laepaneel, mille abil on nüüd võimalik kodumaistest Aeroc-materjalidest valmis ehitada kogu kivimaja.
AEROC toodete põhilised kvaliteedinäitajad – mahukaal, survetugevus ja mõõdutäpsus – vastavad Euroopa standardite kõrgeimatele nõudmistele.


DEMIDOV INDUSTRIES AS


Demidov Industries on Eesti oludes ainulaadne metallurgiafirma, olles spetsialiseerunud alumiiniumi- ja rauasulamite tootmisele ning ekspordile. Ettevõtte toodangut kasutavad tööstusettevõtted legeerivate lisanditena alumiiniumitööstuses, rauasulameid terasevalutööstuses, võimalikeks klientideks on mistahes nende valdkondade ettevõtted.

Ettevõte kasutab oma Ülemiste Citys asuvas tehases uusimaid kõrgtehnoloogilisi seadmeid. Järjekindlalt panustatakse tootearendusse ja tehnoloogia täiustamisele. Eelise selleks annab personali kõrge kvalifikatsioon, pikaajaline kogemus ning väärtuslik tagasiside välisturgudelt.

Ettevõtte käibeks 2008. aastal  kujunes 352 miljonit krooni, millest 99% moodustas eksport. Tööd pakub Demidov Industries AS rohkem kui 60 inimesele.

 

Välisinvestor 2009 nominendid

Tunnustame neid ettevõtteid, kes on eriliselt silma paistnud Eestisse tehtud otseste välisinvesteeringute mahuga ning panusega Eesti majandusellu läbi uute tehnoloogiate kaasamise ja kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomise.

WENDRE AS

AS Wendre asutati aastal 1996. Ettevõtte omanik on läbi Wendre Scandinavia AB Rootsis elav väliseestlane Peter Hunt.

AS Wendre toodab tekke, poroloontooteid, patju ja madratseid. Firma tootmisüksused asuvad Pärnus ja Vändras, samuti kuuluvad Wendrele tehas Poolas ja müügiesindus Saksamaal.

Töös on mitu arendusprojekti, millega soovitakse muuta toodangut keerulisemaks ning valikut laiendada. Ettevõttes toimub pidev aktiivne tootearendus, paljud komponendid ostetakse teistelt Eesti tootjatelt, andes seeläbi neile tööd. Ca 96% toodangust läheb ekspordiks.

Wendre on hästi juhitud ja tasakaalukalt arenev ettevõte, mis ei täida vaid allhanketöid, vaid tegeleb iseseisva tootearenduse ja müügitööga ning uute arendusprojektidega – aastal 2008 investeeriti uutesse toodetesse ja tehnoloogiatesse üle 5 miljoni krooni. Lisaks lähtub ettevõte keskkonnasäästlikust tootmisest (kavas jäätmekäitlusprojekt). Oluline on ka, et Wendre annab tööd ligi 700 töötajale.


JELD-WEN EESTI AS

JELD-WEN Eesti AS on JELD-WEN Door Solutions´i osa, mis omakorda kuulub maailma suurima ukse- ja aknatootja AS JELD-WEN koosseisu.

JELD-WEN asutati 1960. aastal 15 töötajaga väikeettevõttena Klamath Fallsis Oregoni osariigis USA läänerannikul. Tänapäeval toodab JELD-WEN nii aknaid kui uksi ning ettevõttel on tootmisüksused 22 riigis, kus töötab enam kui 20 000 töötajat. Rakveres asuva tehase peamised tooted on sise- ja välisuksed ning ukselengid. Tehases töötab kolmes vahetuses kokku üle 700 töötaja.

Rakveres asuva ettevõtte asutas 1997. aastal Taani firma Vest Wood AS. 2006. aastal ostis Ameerika uste ja akende tootja JELD-WEN Inc. Vest-Wood ASi ning 2007. aasta oktoobris sai Vest-Wood´i uueks nimeks JELD-WEN Door Solutions.

Rakveres asub ka grupi Baltimaade müügikontor, mis turustab JELD-WEN AS tooteid kaubamärkide SWEDOOR ja JELD-WEN all. Ettevõtte käive ulatus 2008. aastal ligi 650 miljoni kroonini ja kasum 53 miljoni kroonini. Tööd antakse rohkem kui 700 inimesele olles Lääne-Virumaal üks suurimaid tööandjaid.

 

Turismi Uuendaja 2009 nominendid

Tunnustame võimekaid ettevõtteid, kes on välja arendanud uuenduslikke ja
kvaliteetseid turismitooteid, mis on konkurentsivõimelised nii Eestit külastavate välis- kui ka siseturistide seas.


EESTI KONVERENTSIBÜROO MTÜ (ECB – ESTONIAN CONVENTION BUREAU)


2008.a. asutatud MTÜ Eesti Konverentsibüroo (EKB; ingl. keeles Estonian Convention Bureau, ECB) on konverentsiturismi katuseorganisatsioon, mille eesmärgiks on tutvustada välisturgudel Eestit kui rahvusvahelist konverentsisihtkohta ja suurendada Eestis toimuvate konverentside arvu, aidates sellega kaasa turisminõudluse hooajalisuse vähenemisele ja väliskülastajate arvu kasvule. Eesti Konverentsibüroo ülesandeks on Eesti kui konverentsimaa maine kujundamine ja tuntuse tõstmine, klientide nõustamine ja abistamine ürituste planeerimisel ning rahvusvaheline koostöö. EKB on rahvusvahelistele ühendustele neutraalseks Eesti-poolseks partneriks, omades nõustaja ja infovahendaja rolli. EKB on esimeseks instantsiks, kuhu välisriigis asuv konverentsikorraldaja, ettevõte, assotsiatsioon, reisikorraldaja või üritusturundusfirma pöördub, et Eesti konverentsivõimalustest objektiivne ülevaade saada.

EKB esindab konverentside korraldamisega otseselt või kaudselt seotud ettevõtteid ning riiki ja omavalitsusi. Tänaseks on organisatsioonil 25 liiget. Esmakordselt on Eestis oma ressursid kokku pannud avalik- ja erasektor: suurimate konverentsilinnade omavalitsused (Tallinn, Tartu ja Pärnu) ning erinevate huvidega eraettevõtjad (hotellid, reisikorraldajad, ürituste korraldajad, lennukompanii Estonian Air, vabaajakeskus Solaris), et ühiselt aktiivselt turundada Eesti kui konverentsimaa võimalusi välisturgudel. Lisaks teeb Eesti Konverentsibüroo koostööd riigi-, omavalitsus- ja teadusasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ning liikumistega.
Tulemuseks on väga hea näide era- ja avaliku sektori koostööst, millel on arvestatav mõju Eesti turismi arengule.

Enne Eesti Konverentsibüroo asutamist ei ole Eestis ühiselt tegeletud konverentsivõimaluste aktiivse turundustegevusega ja uute konverentsiklientide Eestisse meelitamisega. Konverentsiturismi peetakse rahvusvaheliselt väga suure potentsiaaliga turismivaldkonnaks, mis lisaks ekspordi suurendamisele aitab kaasa ka riigi maine kujundamisele. Maailmas toimub umbes 14 000 regulaarset rahvusvaheliste assotsiatsioonide konverentsi, mis pidevalt otsivad uusi sihtkohti. Väga paljud neist konverentsidest oleksid korraldatavad ka Eestis. Lisaks uudsusele konverentsisihtkohana on Eestil olemas korraldamiseks vajalikud konverentsipaigad, hotellid ning arenenud tehnoloogilised vahendid.

Eestile on konverentsiturismi arendamine oluline, et vähendada turismi hooajalisust ning suurendada turismitoodete eksporti. Viimase statistika kohaselt kulutab konverentsiturist keskmiselt 565 USD päevas ning 2568 USD konverentsi kohta (ICCA andmed 2008. a).

Eesti Konverentsibüroo on rahvusvahelise katuseorganisatsiooni ICCA (International Congress & Convention Association) liige alates 2008.aastast.

TORI KURADID

Tori ettevõtjad lõid turismiteenuste pakkumiseks vabatahtliku koostöövõrgustiku “Tori Kuradid”, kuhu kuuluvad KlaaraManni Puhkemaja (Klaara Manni), Tori Matkakeskus (Santon OÜ), Tori Hobusekasvandus OÜ, Tori käsitöökoda (Arteljee OÜ), Sookolli Söögituba (FIE Maigi Loite), Matogard OÜ, FIE Anne Borkvel, Rahnoja Jahiselts (Aadi Saar), Madi talu (FIE Ülle Parm). Ühenduse eestvedaja on KlaaraManni Puhkemaja. 4-7 ettevõtja koostöös pakutakse oma külalistele aktiivse tegevuse kaudu terviklikke elamushetki läbi kohaliku pärandi, looduse ja kultuuriloo.

Ühistegevus on suurepärane näide kohalikust koostööst, kus ettevõtjad ristturundavad üksteise tooteid selle nimel, et teenuste mitmekesise valikuga võita juurde kliente ja pakkuda neile parimat teenust. Erinevate teenuste kombineerimisega (majutus, aktiivne puhkus, erinevad tegevused, toitlustamine jne) suudetakse pakkuda klientidele omanäolist ja mitmekülgset tootepaketti, olles samal ajal paindlikud ja kasutades maksimaalselt piirkonna tugevusi.

Koostöövõrgustik on vabatahtlik omaalgatuslik ühendus. Võrgustiku mõjusa toimimise eelduseks on tõsiasi, et kõik osalejad on võrdselt tugevad partnerid, kellel on hästi välja arendatud selgelt eristuvad teenused, ning kes on huvitatud piirkonna jätkusuutlikkuse tugevdamisest läbi ühistegevuse. Tehakse koostööd kohaliku omavalitsusega, et muuta Tori vald ja Soomaa piirkond atraktiivsemaks.

Pakutakse välja 4 erinevat põhipaketti, mida on alati võimalik ka ümber kombineerida, arvestades klientide soove, ilmastikku, kliendi profiili jne. Paketid on üles ehitatud teemapõhiselt (Mine või Põrgu, Maanaise spaa, Jahimehejutud Tori rabas, Käsitööliste meistriklass Põrgu veerel) ning hõlmavad piirkonna olulisis vaatamisväärsusi ja loodusressursse. Üritused ja tegevused toimuvad koos kohaliku giidiga, kes jagab infot ja lugusid piirkonna kohta. Kõikidesse tegevustesse kaasatakse aktiivselt ka külalised, võimaldades neil läbi isikliku vahetu kogemuse saada lähemalt tuttavaks Tori piirkonna eripäraga ning samas kogeda ühistegemise rõõmu.

Omavahel on ühendatud erinevad teenused: kanuumatkad Soomaa jõgedel (Navesti–Pärnu jõgi), ratsutamine, sõidud hobuvankriga, saunamõnud (maapealne või parvsaun), käsitöökojas näputööoskuste arendamine koos juhendajaga, jahimehejutud Tori raba ääres koos piknikuga kohalikult toidupakkujalt jne. Toidusedelis on kasutusel kohalikud toorained, teenuste pakkujad on kõik kohalikud ettevõtjad.

Koostöövõrgustik tegutseb säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt ja praktiseerib rohelist mõtteviisi (prügi sorteerimine, külastajate informeerimine säästliku looduskasutuse põhimõtetest ja reeglitest, ümbruskonna puhtuse eest hoolitsemine, n-ö jälgedeta ürituste korraldamine).

Müük läbi koostöövõrgustiku tõstab teenuse pakkumise kvaliteeti ja parendab kliendi teekonda, sest klient saab mugavalt broneerida kõik teenused ühe teenusepakkuja juurest, sõltumata sellest, millise teenusepakkuja juurde klient esimesena satub. Klienditeeninduses on kasutusel tagasiside süsteem, mille põhjal toimub toodete ja teenuste arendustegevus ning teeninduskvaliteedi tõstmine.

Põhiline osa klientidest on Eesti elanikud, välisturistide osakaal on väiksem, sest maapiirkondadesse satub neid paraku vähem. Välisturistide osatähtsuse tõstmiseks tehakse koostööd Pärnu linna majutusasutustega, et pakkuda linna- ja spaaturistile loodusturismi tooteid.

 

Innovaator 2009 nominendid

Tunnustatakse neid ettevõtteid, kes on väljapaistvate uuenduste abil majanduslikku edu saavutanud, et seeläbi motiveerida Eesti ettevõtjaid oma ettevõtetes innovaatilisi tegevusi algatama, toetama ja teostama.

EMT AS

EMT on AS Eesti Telekom tütarettevõte, mis alustas oma tegevust aastal 1991. EMT tegevusvaldkond on mobiilsidevõrkude ja -süsteemide loomine ja haldamine ning nendega seotud teenuste tootmine, turustamine ja müümine. 2008. aastal arendas AS EMT edasi 3G võrku, mis võimaldab kiiret andmeside, videokõne ja teleklippide ning otsesaadete vaatamist mobiilis. Lepinguliste klientide arv 2008. aasta lõpu seisuga oli 487 tuhat, ettemaksuga kõnekaarte oli 292 tuhat.

Innovaatori konkursile esitas EMT uudse teenuse EMT internetikõned. EMT internetikõned on EMT poolt pakutav kaasaegne suhtluskeskkond (nagu Skype või MSN), mis võimaldab kasutada mitmesuguseid teenuseid nagu kõne, videokõne, kiirsõnumid ja olekuinfo sõltumata geograafilisest asukohast üle avaliku interneti ning hoida kokku kulusid. Lahendus baseerub EMT mobiilinumbril ning lisaks saab lahendusega siduda Elioni telefoninumbri, mis võimaldab kulusid optimeerida.

Innovatsiooni seisukohalt on tegu olulise sammuga, kus sideteenuse pakkuja väljub klassikalise ärimudeli raamest ning teeb esimese sammu multifunktsionaalse lahenduse suunas, kus teenuse kasutamine ei sõltu seadmest, millega teenuse poole pöördutakse, kuna saab samadel alustel ja sama hinnaga kasutada nii mobiili, lauatelefoni kui arvutit:

  • süsteem otsib alati teenust kasutava kliendi jaoks talle võimaliku soodsaima tariifi (nt välismaalt helistades mobiililt mobiilile on kõne ettevõttesiseste lühinumbrite paketi kohaliku kõne maksumusega; mobiililt lauatelefonile helistades kohaliku lauatelefonide vahelise kõne maksumusega);
  • süsteemiga liitunud ärikliendid suhtlevad omavahel tasuta (teenusele kehtib kuutasu 99 krooni).

EMT seisukohalt on teenusel klientide lojaalsust tõstev mõju. Teenus on kasulik EMT klientidele ja eelkõige välismaal, kus võimaldab tasuta või kohaliku WifF kasutamise hinnaga (välismaal on ka WiFi sageli tasuline, kuid siiski odavam kui mobiilikõne) helistada ja kõnesid vastu võtta.


NOW! INNOVATIONS OÜ

Firma asutati 2003. aastal, aktiivset tegevust alustas 2006. aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on digitaalsete lubade haldamissüsteemide arendamine ja litsentside müümine erinevates riikides. Ennekõike tähendab see digitaalsete parkimiskorraldussüsteemide arendust ja müüki. Ettevõtte käive oli 2008. aastal 4 miljonit krooni, tööd anti 5 inimesele.

2008. aastal müüdi Belgia osalusettevõte Mobile-for Belgia suurimale telekomi operaatorile Belgacom Grupile. USAs omandati 10% kohalikust operaatorfirmast MobileNOW! LLC.

Innovaatori konkursile esitas ettevõtte parkimissüsteemi ParkNOW! ParkNOW! on mitmekülgne digitaalne süsteem, mis võimaldab nii mobiilparkimist kui teisi digitaalseid parkimise eest tasumise lahendusi, k.a RFID, NFD, internet:

  • RFID (Radio Frequency Identification): kasutades autol RFID-kleepse, fikseeritakse automaatselt auto sisenemine ja väljumine parkimisalast ning parkimise eest tasumine toimub mobiiltelefoni arvelt automaatselt;
  • NFD (Near Field Detection) süsteem: mobiilis olev RFID vastuvõtja suunatakse NFD- kleebisele fikseerides parkimise algus ja lõpp antud parkimispiirkonnas, arve tasumine toimub mobiiltelefoni arvelt automaatselt.

Süsteem on loodud arvestades nii parkimisoperaatori (nt linna) administreerimis-, raporteerimis- ja analüüsimisvajadused kui ka lõppkasutajate kasutusmugavuse. Suurt rõhku on pandud süsteemi paindlikkusele ehk seda on võimalik suhteliselt lihtsalt, kiirelt ja odavalt juurutada mistahes ärilises, juriidilises või tehnilises keskkonnas. Näiteks muudetakse füüsilised tegevused (parkimisautomaatide paigaldamine, müntide kogumine, jne) digitaalseteks, samas vaesemates riikides võimaldab parkimise reguleerimisega alustada ilma suurinvesteeringuteta. See on ettevõtte põhitoode ning annab 99% ettevõte käibest. Hetkel tegutsetakse juba 7 ning läbirääkimised käivad 20 riigis. Kasutajate arvu poolest on ParkNOW! samuti tõusnud kolme aastaga maailma 5 juhtiva mobiilparkimissüsteemi hulka. Lisaks tarbijate rahulolu kasvamisele aitab ParkNOW! kaasa keskkonna säästlikkusele (parkimisteenuse pakkujad ei vaja kalleid lisainvesteeringuid parkimissüsteemide soetamiseks või täiendavat inimressurssi teenuse kontrolliks).
 

Aasta Areneja 2009 nominendid

Selle kategooriaga tunnustatakse hiljuti startinud ja hästi arenenud ettevõtteid, kes on jätkusuutlikud, kiire kasvuga ning tegelevad aktiivselt tootearendusega. Kolmas tegevusaasta on ettevõtte arengus sageli krii tiline aeg ning tegutsemist üle kolme aasta saadab enamasti pikemaajalisem edu. Seetõttu soovivad riik ja ettevõtlusorganisatsioonid esile tuua ettevõtteid, kes on kolme esimese tegevusaasta jooksul osutunud kiiresti arenevateks ja kasvavateks ning keda võib pidada jätkusuutlikeks. Võitja väljaselgitamine aitab esile tuua. kõige edukamalt turule sisenenud uut väikeettevõtet.

GSM VALVE OÜ


GSM Valve OÜ pakub juhtmevabasid kodu- ja autovalve süsteeme, mis teavitavad klienti ja tema poolt määratud isikuid mobiilside teel häireolukordadest. Teise ärisuunana pakutakse GPS-põhiseid logistikateenuseid.

Häire korral helistab turvasüsteem tähelepanu äratamiseks kliendi poolt määratud kontaktnumbritele ning mobiiltelefonile saabuv SMS sisaldab täpset infot, missugusest andurist häire tuli. Nii teab klient täpselt, mis ruumiga ning mis tüüpi häirega (liikumis-, suitsu- või muu andur) tema kodus on tegu ja teab vastavalt ka reageerida.

Ettevõte tegutseb alates 2005. aastast, olles igal aastal näidanud märkimisväärset kasvu. GSM Valve OÜ konkurentsieelisteks on hea toode, õige ajastus ning intensiivne müügipoliitika, mis on lühikese ajaga teinud ettevõtte tuntuks ning teda võetakse turul kogenud partnerina. GSM Valve OÜ pakub teenuseid üle kogu Eesti, samuti on tal tütarfirmad Lätis ja Leedus, kus plaanitakse mõne aastaga saavutada liidripositsioon. Eestis ja Lätis on GSM Valvel üle 4500 kodukliendi ja üle 300 GPS-logistikateenust kasutavat äriettevõtet. GSM Valve OÜ kasutas oma arendusel EASi pakutavaid toetusi – nõustamistoetust, alustava ettevõtja starditoetust, eksportturunduse toetust ja arendustöötaja värbamise toetust.


KUUSK OÜ


Kuusk OÜ asutati 2005. aastal üritusturundusteenuseid pakkuva ettevõttena. Ettevõtte asutaja, juht ja visionäär Aivar Kuusk oli selleks ajaks valdkonnas tegutsenud juba üle 10 aasta. Kuusk OÜ on arenenud stabiilselt, kinnistanud lojaalseid kliente ning luues nende äri hüvanguks väärikaid hetki. Ettevõtte edu saladuseks võib pidada oma klientide head tundmist ja tunnetamist, samuti pühendumist ning veendumust, et peab tegema just sellist tööd, mida armastad.

Kuusk OÜ käive ulatus 2008. aastal 12,7 miljoni kroonini, ning teenis kasumit ligi 0,5 miljonit krooni. Ettevõte andis tööd kolmele töötajale.