Turismi Uuendaja 2009 nominendid

Tunnustame võimekaid ettevõtteid, kes on välja arendanud uuenduslikke ja
kvaliteetseid turismitooteid, mis on konkurentsivõimelised nii Eestit külastavate välis- kui ka siseturistide seas.


EESTI KONVERENTSIBÜROO MTÜ (ECB – ESTONIAN CONVENTION BUREAU)


2008.a. asutatud MTÜ Eesti Konverentsibüroo (EKB; ingl. keeles Estonian Convention Bureau, ECB) on konverentsiturismi katuseorganisatsioon, mille eesmärgiks on tutvustada välisturgudel Eestit kui rahvusvahelist konverentsisihtkohta ja suurendada Eestis toimuvate konverentside arvu, aidates sellega kaasa turisminõudluse hooajalisuse vähenemisele ja väliskülastajate arvu kasvule. Eesti Konverentsibüroo ülesandeks on Eesti kui konverentsimaa maine kujundamine ja tuntuse tõstmine, klientide nõustamine ja abistamine ürituste planeerimisel ning rahvusvaheline koostöö. EKB on rahvusvahelistele ühendustele neutraalseks Eesti-poolseks partneriks, omades nõustaja ja infovahendaja rolli. EKB on esimeseks instantsiks, kuhu välisriigis asuv konverentsikorraldaja, ettevõte, assotsiatsioon, reisikorraldaja või üritusturundusfirma pöördub, et Eesti konverentsivõimalustest objektiivne ülevaade saada.

EKB esindab konverentside korraldamisega otseselt või kaudselt seotud ettevõtteid ning riiki ja omavalitsusi. Tänaseks on organisatsioonil 25 liiget. Esmakordselt on Eestis oma ressursid kokku pannud avalik- ja erasektor: suurimate konverentsilinnade omavalitsused (Tallinn, Tartu ja Pärnu) ning erinevate huvidega eraettevõtjad (hotellid, reisikorraldajad, ürituste korraldajad, lennukompanii Estonian Air, vabaajakeskus Solaris), et ühiselt aktiivselt turundada Eesti kui konverentsimaa võimalusi välisturgudel. Lisaks teeb Eesti Konverentsibüroo koostööd riigi-, omavalitsus- ja teadusasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ning liikumistega.
Tulemuseks on väga hea näide era- ja avaliku sektori koostööst, millel on arvestatav mõju Eesti turismi arengule.

Enne Eesti Konverentsibüroo asutamist ei ole Eestis ühiselt tegeletud konverentsivõimaluste aktiivse turundustegevusega ja uute konverentsiklientide Eestisse meelitamisega. Konverentsiturismi peetakse rahvusvaheliselt väga suure potentsiaaliga turismivaldkonnaks, mis lisaks ekspordi suurendamisele aitab kaasa ka riigi maine kujundamisele. Maailmas toimub umbes 14 000 regulaarset rahvusvaheliste assotsiatsioonide konverentsi, mis pidevalt otsivad uusi sihtkohti. Väga paljud neist konverentsidest oleksid korraldatavad ka Eestis. Lisaks uudsusele konverentsisihtkohana on Eestil olemas korraldamiseks vajalikud konverentsipaigad, hotellid ning arenenud tehnoloogilised vahendid.

Eestile on konverentsiturismi arendamine oluline, et vähendada turismi hooajalisust ning suurendada turismitoodete eksporti. Viimase statistika kohaselt kulutab konverentsiturist keskmiselt 565 USD päevas ning 2568 USD konverentsi kohta (ICCA andmed 2008. a).

Eesti Konverentsibüroo on rahvusvahelise katuseorganisatsiooni ICCA (International Congress & Convention Association) liige alates 2008.aastast.

TORI KURADID

Tori ettevõtjad lõid turismiteenuste pakkumiseks vabatahtliku koostöövõrgustiku “Tori Kuradid”, kuhu kuuluvad KlaaraManni Puhkemaja (Klaara Manni), Tori Matkakeskus (Santon OÜ), Tori Hobusekasvandus OÜ, Tori käsitöökoda (Arteljee OÜ), Sookolli Söögituba (FIE Maigi Loite), Matogard OÜ, FIE Anne Borkvel, Rahnoja Jahiselts (Aadi Saar), Madi talu (FIE Ülle Parm). Ühenduse eestvedaja on KlaaraManni Puhkemaja. 4-7 ettevõtja koostöös pakutakse oma külalistele aktiivse tegevuse kaudu terviklikke elamushetki läbi kohaliku pärandi, looduse ja kultuuriloo.

Ühistegevus on suurepärane näide kohalikust koostööst, kus ettevõtjad ristturundavad üksteise tooteid selle nimel, et teenuste mitmekesise valikuga võita juurde kliente ja pakkuda neile parimat teenust. Erinevate teenuste kombineerimisega (majutus, aktiivne puhkus, erinevad tegevused, toitlustamine jne) suudetakse pakkuda klientidele omanäolist ja mitmekülgset tootepaketti, olles samal ajal paindlikud ja kasutades maksimaalselt piirkonna tugevusi.

Koostöövõrgustik on vabatahtlik omaalgatuslik ühendus. Võrgustiku mõjusa toimimise eelduseks on tõsiasi, et kõik osalejad on võrdselt tugevad partnerid, kellel on hästi välja arendatud selgelt eristuvad teenused, ning kes on huvitatud piirkonna jätkusuutlikkuse tugevdamisest läbi ühistegevuse. Tehakse koostööd kohaliku omavalitsusega, et muuta Tori vald ja Soomaa piirkond atraktiivsemaks.

Pakutakse välja 4 erinevat põhipaketti, mida on alati võimalik ka ümber kombineerida, arvestades klientide soove, ilmastikku, kliendi profiili jne. Paketid on üles ehitatud teemapõhiselt (Mine või Põrgu, Maanaise spaa, Jahimehejutud Tori rabas, Käsitööliste meistriklass Põrgu veerel) ning hõlmavad piirkonna olulisis vaatamisväärsusi ja loodusressursse. Üritused ja tegevused toimuvad koos kohaliku giidiga, kes jagab infot ja lugusid piirkonna kohta. Kõikidesse tegevustesse kaasatakse aktiivselt ka külalised, võimaldades neil läbi isikliku vahetu kogemuse saada lähemalt tuttavaks Tori piirkonna eripäraga ning samas kogeda ühistegemise rõõmu.

Omavahel on ühendatud erinevad teenused: kanuumatkad Soomaa jõgedel (Navesti–Pärnu jõgi), ratsutamine, sõidud hobuvankriga, saunamõnud (maapealne või parvsaun), käsitöökojas näputööoskuste arendamine koos juhendajaga, jahimehejutud Tori raba ääres koos piknikuga kohalikult toidupakkujalt jne. Toidusedelis on kasutusel kohalikud toorained, teenuste pakkujad on kõik kohalikud ettevõtjad.

Koostöövõrgustik tegutseb säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt ja praktiseerib rohelist mõtteviisi (prügi sorteerimine, külastajate informeerimine säästliku looduskasutuse põhimõtetest ja reeglitest, ümbruskonna puhtuse eest hoolitsemine, n-ö jälgedeta ürituste korraldamine).

Müük läbi koostöövõrgustiku tõstab teenuse pakkumise kvaliteeti ja parendab kliendi teekonda, sest klient saab mugavalt broneerida kõik teenused ühe teenusepakkuja juurest, sõltumata sellest, millise teenusepakkuja juurde klient esimesena satub. Klienditeeninduses on kasutusel tagasiside süsteem, mille põhjal toimub toodete ja teenuste arendustegevus ning teeninduskvaliteedi tõstmine.

Põhiline osa klientidest on Eesti elanikud, välisturistide osakaal on väiksem, sest maapiirkondadesse satub neid paraku vähem. Välisturistide osatähtsuse tõstmiseks tehakse koostööd Pärnu linna majutusasutustega, et pakkuda linna- ja spaaturistile loodusturismi tooteid.