ABB AS

Välisinvestor 2011

 
Bo Henriksson:
järjest enam tuleb tähelepanu pöörata taastuvenergia valdkonnale

Bo Henriksson on ABB Balti riikide juht.

Me oleme osa ABBst, ülemaailmsest tehnoloogialiidrist energeetika ja automaatika valdkonnas, kelle kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. Samuti aitavad ABB tehnoloogiad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid.

Meie võtmesõna on säästev tehnoloogiline areng. Arvan, et viie aasta pärast on meie tooted muutunud veelgi paremaks, efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Tuhanded ABB insenerid ja teadlased üle kogu maailma töötavad selle nimel iga päev. Lisaks investeerib ABB Grupp igal aastal üle miljardi dollari uurimis- ja arendustegevusse, teadus- ja arendustegevusega on kontsernis hõivatud igapäevaselt 6000 inimest. Koostööd tehakse 70 ülikooliga, kaasa arvatud Tallinna Tehnikaülikool.

ABB uurimis- ja arendustegevuse programmid keskenduvad sageli teedrajavatele lahendustele taastuvate energiaallikate elektrivõrku integreerimise, elektrivõrgu tõhususe, töökindluse ja paindlikkuse parandamise, tööstusettevõtete energiatõhususe ja tootlikkuse parandamise ning tehaste töökindluse, paindlikkuse ja tootlikkuse optimeerimise valdkondades. Eelmise aasta innovaatiliste lahenduste heaks näiteks on uut tüüpi keevitusrobot, alalisvoolu kiirlaadija elektriautodele ja päikeseenergia vaheldi. Sugugi ei saa alahinnata ka meil Eesti ABBs tehtud ettepanekuid Inspiro süsteemi kaudu.

ABB pöörab järjest enam tähelepanu taastuvenergia sektorile. Sellest annavad tunnistust kas või viimase kahe aasta jooksul omandatud 16 ettevõtet, millest suur osa on nii- või naapidi seotud taastuvenergia valdkonnaga.

Maailma juhtiva energeetika- ja automaatikatehnoloogia kontserni osana on meil olemas väga tugev kasvustrateegia, mis peegeldub ka meie tegevustes Eestis ja Balti riikides. Muidugi on strateegiliste eesmärkide täitumine seotud üldise majandusliku olukorraga, mis positiivsete arengute korral tähendab meile ärivõimaluste laiendamist Balti riikides nii tootmise kui inseneritöö osas. Kindlasti peame tõstma tootlikkust ning inseneritöö osakaalu, et jätkuvalt konkurentsis püsida.

Usun, et meie tegevusvaldkonnad viie aasta jooksul väga oluliselt ei muutu ning me tegevus jaotub ka siis kolme peamise valdkonna vahel: tootmine (tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, alaldid, elektrikilbid, komplektalajaamad, põhiliselt Eestis ja ekspordiks); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele.

Loogiliselt võttes peaks tulevikus järjest rohkem lisanduma tooteid ja teenuseid, mis on seotud taastuvenergia valdkonnaga.ABB AS kuulub rahvusvahelisse tehnoloogiagruppi ABB, mis tegutseb Eestis 1992. aastast. Ettevõtte põhitegevus on energeetika ja automaatika valdkonnas. Pakutakse keskpinge-, madalpinge- ja automaatikatooteid, teostatakse automaatika- ja elektrifitseerimisprojekte tööstuses, elektrijaamades ja infrastruktuuris, tarnitakse terviklahendusi ja seadmete pakette, et täita klientide vajadusi efektiivse ning usaldusväärse elektrivarustuse järele. Ka hoiab ABB korras tööstusettevõtete tootmisseadmeid ja tootmise abiseadmeid. Peamiselt koduturule toodab ettevõte elektrijaotuskilpe, ekspordiks tuulegeneraatoreid ja mitmesuguseid komponente nii tuulegeneraatoritele kui ka muudele elektrimasinatele, madalapingelisi sagedusmuundureid ning komplektalajaamu.

Lisaks tavapärastele ostu-müügitehingutele teostab ABB ka komplekssete projektide juhtimist nn võtmed kätte põhimõttel. Lähtudes eelkõige kliendi huvist ja vajadusest sisaldavad projektid nii seadmeid, süsteeme ja/või teenindust kui ka allhankeid muudest valdkondadest.
ABB ASil on Eestis peakontor Jüris, müügiüksus Tallinnas, madalpingesüsteemide tehas Keilas, elektrimasinate ja tööstuselektroonika tehased Jüris, komplektalajaamade tehas Maardus ning korrashoiukeskused mitmel pool Eestis.

ABB kontsern annab tööd 130 000le inimesele enam kui 100 riigis. 19 aasta jooksul on ABB tegevus kasvanud proportsionaalselt Eesti majanduse üldise arenguga ning omandanud kindla koha siinsel tööstus- ja majandusmaastikul. Kui 1992. aastal andis ABB Eestis tööd kümnele inimesele, siis 2010. aastal töötas ettevõttes juba 1040 inimest. ABB müügitulu on nende aastate jooksul Eestis kasvanud ligi 32 000 eurolt (500 000 kroonilt) 115 miljardi euroni (1,8 miljardi kroonini). 2008. aastal tunnustas EAS väljapaistvate tulemuste eest ABB-d aasta ettevõtte ja aasta välisinvestori tiitliga, viimane aunimetus võideti lausa kolm aastat järjest: 2007, 2008, 2009.

www.abb.ee

Välisinvestor 2011 nominendid