Artiklid võitjatega


 

Kühne+Nagel AS

Ettevõtluse Auhind 2013
Välisinvestor 2013


Priit Põldar:
Eestis on hansalik ärikultuur ja skandinaavialik kvaliteet                                              

Priit Põldar on Kühne + Nagel juhataja

Ettevõtte ajalugu sai alguse 1890. aastal, mil August Kühne ja Friedrich Nagel alustasid Saksamaal Bremenis klaasitoodete ja puuvilla transpordiga. Kui suhkrust sai Saksamaa kõige tähtsam ekspordiartikkel, veensid nad suuremaid suhkrutehaseid kasutama ekspediitorfirma teenuseid selle eksportimiseks Inglismaale.

Praeguseks on Kühne + Nagel kasvanud maailma üheks juhtivaks logistikateenuse pakkujaks. Ettevõttel on 63 000 töötajat ning 1000 esindust rohkem kui 100 riigis. Ettevõte pakub mere-, õhu-, raudtee- ja maanteevedude teenuseid ning logistika täislahendusi laiatarbe- ja tööstuskaupade, kõrgtehnoloogia, gaasitööstuse ning ravimitööstuse sektoris.
Firma ärifilosoofia põhineb pühendumusel, integratsioonil ja innovatsioonil – eesmärk on pakkuda parima kvaliteedi ja madalaimate käitluskuludega logistikalahendusi, et olla oma klientide ärile toeks.

Kühne + Nagel avas oma Eesti harukontori Tallinnas 2006. aastal. Kühne + Nagel on aastaid teenindanud Eestis mitmeid rahvusvahelisi ja kohalikke ettevõtteid erinevates tööstusharudes, nagu näiteks toiduainetööstuses Paulig, Orkla ja Valio; elektroonikatööstuses Ericsson; puidutööstuses Stora Enso; samuti mitmed hulgifirmad.

2012. aasta alguses analüüsis Kühne + Nagel rohkem kui kümmet Ida-Euroopa riiki eesmärgiga valida välja asukoht oma IT-keskuse jaoks. Tähelepanu pöörati eeskätt hea ning arenguvõimelise IKTmaastiku omadustele, nagu saavutused IT-vallas, riiklikud IKT-suunad, haridus, tööjõuturg, kuid ka üldisematele näitajatele, nagu korruptsioonitase, maksud, ettevõtluse üldine kliima, majanduslik ja poliitiline stabiilsus.
Analüüsist väljus selge võitjana Eesti. „Valisime asupaigaks Eesti, kuna siin on nutikad IT-eksperdid ning hansalik ärikultuur ja skandinaavia kvaliteet käivad käsikäes,” põhjendab kohavalikut Kühne + Nageli IT-direktor Martin Kolbe.

Nüüd, vaevalt poolteist aastat hiljem, luuakse ja hooldatakse Tallinnas ärilahendusi, mida kasutatakse Kühne + Nageli kontorites ja logistikakeskustes üle maailma. „Viimane aasta on olnud minu jaoks äärmiselt huvitav ning on tõesti üllatav, kui kiiresti on väikeses Eestis võimalik tööle võtta 100 ITspetsialisti. Teisisõnu – meil võetakse
uusi tulijaid IT-tööturul väga hästi vastu,“ kinnitab Kühne + Nageli Tallinna IT-keskuse juht ja Kühne + Nagel AS-i juhatuse liige Mart Ambur.


TUTVUSTUS:
Kühne + Nagel on maailma üks juhtivaid logistikateenuse pakkujaid.
100 riigis pakutakse logistikateenust nii maismaal, meritsi kui ka õhu kaudu.
120 aasta jooksul on Kühne + Nagel arenenud transporditeenuse pakkujast innovatiivseks tarneahela teenindajaks.


 

Estanc AS

Uuendaja 2013


Raigo Tammo:
Järjest keerulisemate toodete juurde!                                                

Raigo Tammo on Estanci nõukogu esimees

Kui nobelist Paul Krugman 2012. aastal oma blogis Eestit siunas, tuli seda maad oma silmaga vaatama ka Bloomberg Business Weeki ajakirjanik Brendan Greeley. Ta avaldas pealkirja all „Krugmenistan vs Estonia“ põhjaliku loo Eestist. Ta räägib, kui palju Eesti inimesed tegelikult oma riigist hoolivad, kuidas nad vaatamata raskustele ei virise ning oma eluga edasi lähevad.
Greeleyle jättis sügava mulje ka külaskäik Estanci. Põhjusega. Estanc on hea näide tootmisettevõttest, mis on aasta-aastalt arenenud ning liikunud üha keerulisemate ja suurema lisaväärtusega toodete valmistamise juurde.

Aastail 2012-2013 tegid Estanci inimesed oma ammused plaanid teoks ning ehitasid Jürisse kahes etapis uue tootmishoone. Kokku maksis ehitus 4,3 miljonit eurot. Sellesarnast pole taasiseseisvunud Eestis veel ehitatud. Hoone seinad peavad välja kannatama koormuse, kui tsehhi kraanad tõstavad üles 100 (!) tonni kaaluva kandami. Põrand peab taluma 200-tonniseid raskusi.

Aga et inimestel oleks mugavam töötada, on 4500 ruutmeetri suuruse tootmishoone põranda sees põrandaküte! Pole juhus, et Estanc kuulub Eesti töötajasõbralikemate firmade hulka.

Kuid mitte ainult hoone pole märkimisväärne. EASi kaasabil investeeriti pea sama suur summa ka uusimasse tehnoloogiasse. Tänu sellele saab Jüris valmistada nüüd nii keerulisi survemahuteid ja soojusvaheteid, mida varem pole Eestis keegi teinud.

Estanc AS asutati 1992. aastal Soome-Eesti ühisfirmana, aastast 1996 põhineb ettevõte täielikult Eesti kapitalil. Esindused on Eestis ja Soomes. Estanci põhitoodanguks on surve-, tehnoloogiliste ja kütusemahutite ning soojusvahetite valmistamine nii projektikeskse kui ka seeriatoodanguna.

Lisaks pakutakse mitmeid spetsiifilisi teenuseid, muuhulgas terase mehaanilist töötlemist sisetreipingil. Materjalina kasutatakse süsinikterast, roostevaba terast, superteraseid, titaani ning alumiiniumi.

Ettevõte tegeleb järjepidevalt toodete ja teenuste kvaliteedi kindlustamisega. Selle tulemuslikkuse kinnituseks on mitmed sertifikaadid, tunnistused ja kvaliteedimärgid. Estanci valmistatud mahuteid on eksporditud mitmetesse Euroopa, Aasia ja Ameerika riikidesse.

Nõukogu esimees Raigo Tammo ütleb selle kõige kohta: „Oleme viimaste aastate jooksul palju panustanud keeruliste surveseadmete tootmisse, koolitades meeskonda, arendades tehnoloogiat ja ehitades kaasaegse ning tipptehnoloogiaga toomishoone.“


TUTVUSTUS:

Estanci missiooniks on pakkuda klientidele tööstuslike vedelike ja gaaside säilitamise ning suunamise professionaalseid lahendusi. Estanci põhitoodanguks on surve-, tehnoloogiliste ja kütusemahutite valmistamine nii projektikeskse kui ka sarjatoodanguna.

Tootevalik
Survemahutid: toiteveemahutid, reaktorid, kolonnid,muud survemahutid, auruakud
Soojusvahetid: torusoojusvahetid,õhueelsoojendid (LUVO)
Survevabad mahutid:suitsugaaside pesurid, läbipuhkemahutid, kütusemahutid, muud survevabad mahutid
Muud tooted: korstnad, torustikud
Teenused: sisetreipink, isoleerimine, paigaldus, mahuti otste müük, plasmalõikus

www.estanc.eu


 

Rake AS

Kasvuettevõte 2013


Ettevõte, kus osatakse hinnata koostööd teadlastega                                            

Ants Katkosild on Rake juhatuse liige

1988. aastal asutatud ASil Rake täitub ehitusteenuste osutamise valdkonnas tegutsedes tänavu 25 aastat. Oma turuniši leidmiseks alustati 1995. aastal koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadurite ning mitmete piiritaguste koostööpartneritega uudse fassaadikatte väljatöötamist. Selle tulemusel valmis 1998. aastal fassaadipaneel, millele nüüd tugineb innovaatiline hoonete välisfassaadide katmise ja soojustamise terviksüsteem Raketerm.

Eesti astumisega Euroopa Liitu nõudsid turul valitsevad mängureeglid toodete kvaliteedi viimist uuele tasemele. EASi kaasrahastamisel ja koostöös Soome Riikliku Tehnilise Uurimise Keskusega ning mitmete teiste partneritega läbi viidud tootearendusprojekt päädis Euroopa Tehnilise Heakskiidu kinnitamisega, millele tuginedes kannab toode CE-märgist.
Kaheksa aastat kestnud koostöö Tampere Tehnikaülikooliga on viinud efektiivse tuulutuslahenduse väljatöötamiseni, mis sobib ka karmi põhjamaa kliimasse. Raketermi süsteem baseerub armeeritud liitpaneelil, mis koosneb kahest osast: kiviplaatidest kattekihist ja soojustuskihist. Tootelahenduse võlusõnaks on vahtpolüuretaan, mis paisudes ja kõvenedes liimib kokku kõik tootekomponendid, moodustades ise efektiivse soojustuskihi.

2012. aasta oli ettevõttele kogu tegevusperioodi rekordaasta, tulemuslikkus oli suuresti seotud riiklike CO2 kvoodimüügi projektide realiseerimisega. Müügitulu suurenes eelneva aastaga võrreldes ligi 2,5 korda, puhaskasum kasvas kolm korda. Fassaadipaneelide aastatoodang jõudis 30 000 m2ni, kuutoodang 4000 m2ni.
Varasematest suurematest teostustest väärivad märkimist Merirahu ja osaliselt Rotermanni elamukvartalite, Solaris Keskuse ning Valge Maja fassaadid Tallinnas, kultuurikeskuse välisilme renoveerimine Haapsalus.
Möödunud aastat jäävad ilmestama EMÜ Tehnika ja Metsanduse majade, Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu ja Tamme Gümnaasiumi renoveeritud fassaadid Tartus.
Praegu on Rake põhirõhk suunatud Skandinaavia turgude avamisele ja solaarenergia kasutuslahenduste väljatöötamisele koostöös Maaülikooliga.

Rake juhatuse liige Ants Katkosild võtab jutu kokku: „Raketerm on tänu soliidsele välimusele, madalatele ekspluatatsioonikuludele ning lihtsale paigaldamisele saanud Eesti fassaadikatete turul sooja vastuvõtu ja tänaseks saavutanud kindla positsiooni.“


TUTVUSTUS:
RAKE on ehitusvaldkonnas tegutsev ettevõte, kes alustas 1995. aastal koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Puidu-, Polümeeride ja Tekstiiliinstituudi teadurite ning Soome firmaga “Insinööritoimisto Jaakonsaari” uudse fassaadide soojustusmaterjali tehnoloogia väljatöötamist.

Nelja järgneva aasta töö tulemusena valmis 1998. aastal fassaadipaneel RAKEterm, millele baseerub välisfassaadide renoveerimise ja soojustamise terviklik süsteem.

www.rake.ee


 

Aqva Hotels OÜ

Piirkonna ettevõte 2013


Roman Kusma:
Oaas Virumaa südames                                                

 Roman Kusma on Aqva Hotelsi juhatuse liige

25. septembril oli Rakveres kuum päev: Tarvase korvpalliklubi fännid said mängida palli oma lemmikute vastu. Ainult mõõduvõtmine ei toimunud mitte spordisaalis... vaid AQVA spaa basseinis! Täisvarustuses Rakvere Tarva mängijad lükati vette ja melu nende ümber kestis hilisõhtuni.
Nii ristivad rakverelased sügiseti mängumehed täieõiguslikeks uue hooaja korvpalluriteks.

Lennukad ideed ja unikaalne lähenemine on AQVA spaaga käinud käsikäes juba selle loomisest saati. „AQVA spaa on eelkõige ühe unistuse täitumine. Unistuse täitumine, kus Rakvere elanikud ei pea sõitma mitmesaja kilomeetri kaugusele, et tervislikult veemõnusid nautida. Ja et tänu spaale elu väikelinnas ei hääbu, vaid saab sisse uue hoo,“ sõnas Aqva Hotels OÜ juhatuse liige Roman Kusma. „Nüüd saavad kõik aru, et Rakvere on väga sobilikus kauguses nii Tallinna lennujaamast, sadamast, 200 000 elanikuga Ida-Virumaast kui ka Tartust, samuti jääb see Peterburist saabujatele tee peale.“ Roman Kusma on olnud ettevõtja 1990ndatest aastatest
peale, esimene suurem projekt oli Rakveres Berliini trahteri käivitamine.

AQVA loomisel pani Kusma kohe alguses paika eesmärgi olla Eesti parim spaa, mis tähendab tasemel teenuseid ning kvaliteedi ja hinna suhet. 2008. aastal, kui spaa avati, oli majandus nii suures languses, et omanikud said tunda masu laastavat mõju. See aga elati üle kvaliteeti langetamata.

AQVA Hotels & Spa asub Rakvere kesklinnas ja hõlmab 120 hotellituba, kuut moodsalt sisustatud seminarisaali ning lisaks vee- ja saunakeskusele lõõgastavaid hoolitsusi pakkuvat spaakeskust. Hotelli juurde kuuluvad ka 120-kohaline a`la carte restoran Fiore ja 85-kohaline lounge-restoran Fresco. 2013. Aastal avatud juurdeehitis mahutab nimetatutest 45 tuba, kolm konverentsisaali ja luksuslikud sviidid (ZEN, 1001 ööd, Caesar).

Veekeskuses on kuue rajaga 25-meetrine bassein ning hulgaliselt atraktsioone, muuhulgas ka vastuvoolu ujumisrada, lainebassein ja valgusefektidega liutoru. Saunakeskuses ootavad seitse sauna, muuhulgas sanaarium, mitmed aurusaunad ja soolasaun.
Täna on AQVA spaa oma 130 töötajaga üks suurimaid ja prestiižikamaid piirkonna tööandjaid. Aastas tuleb hotelli peale kokku üle 50 000 ööbimise ja 150 000 vee- ja saunakeskuse külastust.
Mastaabi võrdluseks võib tuua Rakvere elanike arvu: 16 000 inimest.


TUTVUSTUS:
Aqva elab, hingab ja areneb ühes rütmis oma inimeste, sündmuste ja ajaga, olles veduriks kogu Rakvere arengule.
Aqva rajamine on elavdanud piirkonna majanduselu. Tehakse koostööd Rakvere teatriga ja Rakvere linnusega. Lisaks jagub spaa ja veekeskuse kliente nii kohalikesse kaubanduskeskustesse, kohvikutesse, suveniiripoodidesse ja muusemidesse.


 

Tartu Mill AS

Eksportöör 2013


Kalle Jaarman:
„Ja pidage siis meeles – al dente!“                                               

 Kalle Jaarman on Tartu Milli müügidirektor

Mäletate hiljutisi Tartu Milli reklaame, kus üks noorema põlve tuntumaid chef’e Anni Arro valmistab isuäratavat pastarooga oliivõli, tomatite, küüslaugu jarosmariiniga. Ja kus ta nagu muuseas ütleb, et nüüd saab poest Eesti tootja pastat, mis on sama hea kui Itaalia oma, kui mitte parem.
„Ja pidage siis meeles – al dente!“ lisab ta meeldiva häälega lõpetuseks.

Tõepoolest, Eesti ja ka Baltikumi suurimaks teraviljatöötlejaks tõusnud Tartu Mill on tootmise kaasajastamise võimsalt käsile võtnud. 2012. aastal investeeriti tootmise parendamisse Eestis ja Läti tütarfi rmas kokku 7 miljonit eurot ning käivitati ka moodne ja võimas pastatehas.

Ettevõtte müügidirektori Kalle Jaarmani hinnangul on tarbijad Tartu Milli brändiga jaekaubandustooted – jahud, pastad, jahusegud ja teised teraviljatooted positiivselt vastu võtnud. „Tagasiside kvaliteedi ja sortimendi kohta on olnud väga hea ja tooted meeldivad Eesti tarbijale,“ kinnitab Jaarman.
Aga mitte ainult. Pärast viis aastat kestnud läbirääkimisi alustas Tartu Mill mullu jahu müüki ka McDonald’si ketile. See on ettevõttele suur tunnustus, sest McDonald’si kvaliteedi ja tarnekindluse nõuded on väga kõrged.

Tartu Mill, mille osanike seas on kohaliku kapitali kõrval ka Saksa jahutootja Saalemühle Alsleben, kasvab iga aastaga üha rohkem globaalseks tegijaks. Mahtude suurendamine lubab vaadata olemaolevate turgude kõrval ka Rootsi, Venemaa ja Tšehhi poole. Tänu messidel osalemisele Amsterdamis, Kölnis ja Pariisis on saadud eksportkontakte Euroopas, Aafrikas ning ka Lähis-Idas ja Araabia maades.

1941. aastal loodud Tartu Elevaatori järeltulija töötles 2012. aastal 210 000 tonni teravilja, eksportis toodangust ligi veerandi ning näitas ligi 140 miljoni eurose müügitulu juures 3,5 miljoni eurost kasumit.
Tuleviku ja investeeringute osas on palju uusi plaane, mis tarbijate jaoks tähendab kindlasti Tartu Mill kaubamärgi all müüdavaid uusi huvitavaid tooteid.
Samuti on fi rma otsustanud kohandada pakkeliinid ja pakendid selliselt, et need vastaksid Skandinaaviamaade jaekettide soovidele.

AS-is Tartu Mill töötab 53 inimest.


TUTVUSTUS:
Tartu Mill toodab igat tüüpi nisuning rukkijahu, samuti mannatangu. Teiseks tegeldakse töödeldud ja imporditud toiduainete müügiga (nisujahu ja jahusegud, riis, tatar jt. tooted), loomasööda ja söödalisandite müügiga. Kolmandaks hoiustatakse,töödeldakse, kuivatatakse ja puhastatakse puistevilja.

Tartu Milli nime kannab ettevõte 2010. aastast, enne tegutseti Tartu Veski nime all.

www.tartumill.ee