AS E.R.S

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2014

E.R.S. – logistika- ja transporditeenuste täisvalik

Raudtee-ettevõte AS E.R.S., mis loodi aastal 2003, on Euroopa suurima naftasaaduste hoiustaja ja terminalioperaatori AS Vopak E.O.S. tütarettevõte. AS-i E.R.S. loomise eesmärk oli laiendada raudteeveoteenuste valikut, aga ka pakkuda manöövritöid terminalides.

Praegu tegeleb ettevõte kaubarongide veoga Narva, Koidula ja Valga piirijaamadest ning on üheks suuremaks raudteeoperaatoriks, kes teostab kaubavedu AS-i Eesti Raudtee taristul. Ettevõttel on oma magistraal- ja manöövriveduripark ning ta veab ning töötleb igal aastal ligikaudu 9 miljonit tonni naftasaadusi. Lisaks transpordile pakub E.R.S. ka veduriremonditeenuseid oma veduridepoos, tegeleb rahvusvaheliselt ringlevate kaubavagunite remondi ja tehnohooldega, kaubarongide kommertsteenindusega, aga samuti raudteetsisternide ettevalmistamisega heledate naftasaaduste veoks oma pesu- ja aurujaamas. Ettevõtte eduka tegevuse tagab kvalifitseeritud ja kogenud 230-liikmeline personal.

Aastatel 2012–2013 viisid AS-i E.R.S. spetsialistid läbi General Electricu (USA) tellimusel uute, ökonoomsete ja keskkonnale ohutute vedurite EVOLUTION sõidukatsetusi ning pidurisüsteemi sobivuskontrolli. Neid katsetusi tehti euroliidus esmakordselt 1520 mm rööpmelaiusega raudteel. Peamiseks AS-i E.R.S. konkurentsieeliseks on raudteelogistika- ja transpordialaste teenuste täieliku valiku pakkumine, aga ka tihe koostöö terminalioperaatoritega.

Ettevõtte efektiivne tegevus lubab teostada raudteevagunite kohaletoimetamist, tühjendamist ja tagastust minimaalse võimaliku aja jooksul.


AS E.R.S. pakub klientidele naftatoodete raudteetranspordiks usaldusväärset ja ülimalt kuluefektiivset lahendust.