AS G4S Eesti

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2011

 
G4S AS tulemused 2010 (tuh kr/eur)
Müügitulu 774 950/49 528
Müügitulu muutus +91,0%
Puhaskasum 136 621/8 732
Puhaskasumi muutus +72,1%
Omakapitali tootlikkus 12,2%
Tootlikkus 1 töötaja kohta 293/19
Koht üldtabelis 278

Andrus Ossip on AS G4S Eesti juhatuse esimees

Andrus Ossip: meil on küpsus, mida konkurentidel pole vastu pakkuda

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et turvavaldkonnas ja meie ettevõttes pole viimaste aastate jooksul suuri muudatusi toimunud, on G4S Eesti oma 20 tegutsemisaasta jooksul jõudnud teatava küpsuseni. See on kogemus ja kindlustunne, mida ühelgi teisel turvaettevõttel ei ole võrdluseks tuua.

Siiski arvan, et turvavaldkond seisab lähiajal päris suurte muudatuste lävel ja just eelkõige tehnoloogia arenguga seoses. Kas me viis aastat tagasi oskasime näiteks ette kujutada, et muruniiduk pügab ise aias muru või tolmuimeja suudab ise tuba koristada?

Üks peamisi G4Si tegevusvaldkondadega haakuvaid muudatusi on seotud raha kasutamisega – näeme läbimurret mobiilimaksetes, seda tänu mujal maailmas jõulisi samme tegevale NFCi (near field connection) tehnoloogiale. Kui tehnoloogia arendatakse turvaliseks ja mis peamine, kasutajale mugavaks, siis on see läbimurre vägagi tõenäoline. Seda arvamust kinnitab ka fakt, et juba praegu tehakse ligi 70% Tallinna linna parkimismaksetest mobiiltelefoni vahendusel. Mobiilimaksete kasuks räägib seegi, et telefon on tänapäeval pea igaühel olemas ning alati kõikjal kaasas.

Tänapäeva turvaärist rääkides on oluline märkida, et see on eelkõige inimeste äri – ligikaudu 2/3 kuludest on seotud tööjõu vajadustega. Olen kindel, et viie aasta perspektiivis see tehnoloogia arengu tõttu enam nii ei ole. Näiteks saab valvefunktsioonist lihtsalt üks paljudest igapäevamugavustest, mida inimene oma kodus või kontoris kasutab. Teisalt tingivad järjest vananev ja mitte väga jõudsalt kasvav rahvastik ning tehnika võimas areng selle, et peame hakkama üha rohkem kasutama tehnilisi lahendusi.

Usun, et turvanõuded karmistuvad lähiaastatel veelgi ja lisaks lennujaamade ning sadama turvakontrollile näeme, et need mõjutavad järjest rohkem ka meie muud igapäevast elu. Ka internet peab muutuma turvalisemaks. See kõik tähendab, et tulevikus tuleb meil kõigil arvestada lisakohustuste ja piirangutega, mis peavad ühiskonna suuremat turvalisust tagama.

Kui eraisiku tasemest kõrgemale minna, siis suurenevad iga aastaga riigi siseturvalisuse nõuded ja vajadused – olen kindel, et meil Eestis hakatakse samamoodi nagu mujal maailmas rohkem kasutama turvafirmade võimekust ja ressurssi.

Selle eelduseks, et need muudatused edukalt ellu viia, on toimiv ettevõte. G4Si oluline eelis on pika tööstaažiga inimeste olemasolu – meil on palju neid, kes on ettevõttes töötanud isegi rohkem kui 10 või 15 aastat. See tähendab, et nad teavad, mida neilt oodatakse, nad tunnevad meie klientide soove ning asjad toimivad. Jätkame ka tulevikus panustamist oma inimestesse ning organisatsioonikultuuri tervikuna.

Ainult ausad teod tagavad meie usaldusväärsuse – nii nagu inimsuhetes ikka, muudavad ka kliendi ja ettevõtte dialoogi konstruktiivseks avatus ning ausus. Peame oma tegevuses selgelt jätkama tootearenduslikku suunda ning laiendame haaret ka uute valdkondade arvelt.


AS G4S Eesti on siinne suurim ja vanim turvalahendusi pakkuv ettevõte, kuuludes rahvusvahelisse turvakontserni, mille tütarfirmad asuvad enam kui 120 riigis. G4S Eesti tegevusaladeks on turvateenuste osutamine, sularahakäitlemine ja väärtuste vedu. Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel kuulub G4Sile ligi 50% Eesti turvaturust. G4S Eesti tegevus algas 1991. aasta märtsis, mil asutati Julgestusteenistuse AS ESS. 1998. aastal ostis 65% ESSi aktsiatest rahvusvaheline turvakontsern Falck Group. Kuus aastat hiljem ühines Falck turvakontserniga Securicor, mille tagajärjel tekkis suurima töötajate arvuga turvateenuste pakkuja maailmas. G4S kaubamärgi all tegutsetakse alates 2007. aastast.
 
www.g4s.ee