BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2011

 
BLRT Grupp AS tulemused 2010 (tuh kr/eur)
Müügitulu 4 753 814/303 824
Müügitulu muutus +96,5%
Puhaskasum 655 173/41 873
Puhaskasumi muutus +244,6%
Omakapitali tootlikkus 15,7%
Tootlikkus 1 töötaja kohta 1 394/89
Koht üldtabelis 2

 

Fjodor Berman on BLRT Grupi juhatuse esimees

FJODOR BERMAN:
edu taga on pidev investeerimine tehnoloogiatesse, seadmetesse ja töötajatesse

Usun, et meie ettevõte kuulub Baltimaade suurimate tööstuskontsernide hulka.
Samal ajal loodan, et lähiajal õnnestub meil veelgi inseneerimis- ja projekteerimisvõimsust arendada ning seeläbi tugevdada oma positsiooni Skandinaavias ja laiendada tegevust Kesk- ning Ida-Euroopas.

Heade seadmete ja spetsialistide olemasolu annab aluse arvata, et me pakume ka tulevikus oma laevaomanikest klientidele n-ö täispaketti: laeva kontseptsiooni ja projekti väljatöötamisest kuni selle ehituse, remondi, moderniseerimise ja utiliseerimiseni. Kindlaid positsioone soovime säilitada ka teistes meie
tegevuse valdkondades: suuremõõtmeliste metallkonstruktsioonide ja kõrgtehnoloogiliste seadmete tootmine, masinaehitus, metalli töötlemine, tööstusgaaside tootmine ning transpordi-, sadama- ja stivideerimisteenused.
Jätkame ka metallide, vanametalli ning tööstus- ja meditsiinigaaside müüki.

Pärast Leedus tegutsevate laevaehitustehase Baltija ja Balti Inseneerimiskeskuse
ostmist õnnestus meil korraldada nende tegevust ümber nii, et praegu on nad mõlemad– Western Baltija Shipbuilding ja Western Baltic Engineering – vastavate Baltimaade turgude liidrid. Muutsime ka ettevõtete strateegiaid ning sõlmisime lepinguid mitmete, sealhulgas unikaalsete projektide teostamiseks. Koos Fiskerstrand BLRT-ga ostsime ka Norra laevaprojekteerimise aktsiaseltsi Multi Maritime, mis on üks parimaid kogu Skandinaavias. Seeläbi oleme tugevdanud
oma positsiooni parvlaevade ehituse turul. Ka läheneb lõpule Baltimaade kaasaegseima metalli- ning metallitoodete logistika-ja teeninduskeskuse Lätti rajamise esimene etapp.

Vaatamata finants- ja majanduskriisile ning selle tagajärgedele investeerisime ja investeerime ka edaspidi pidevalt tehnoloogiatesse, seadmetesse ja töötajatesse. Tänu sellele säilitasime töökohti ning saavutasime liidripositsiooni Baltimaade laevaehituse ja metallimüügi turul. Ka järgneval viiel aastal soovime jätkata laevade ehitamist, remontimist ja moderniseerimist. Märgatavat arengut näeme ka masinaehituses, metallkonstruktsioonide tootmises ning metallide töötlemises ja müügis. Kavatseme arendada ka transpordi- ja logistikateenuseid, samuti jätkame aktiivselt oma positsioonide tugevdamist avameretööstuse ja kalakasvatuse turul.


BLRT Grupp, mis asutati 1996. aastal, on Eesti suurim tööstuskontsern, tegutsedes mitmel alal, sh laevaehitus ja -remont, suuremõõtmeliste metallkonstruktsioonide ja kõrgtehnoloogiliste seadmete tootmine, metallide müük ja töötlemine, masinaehitus, vanametalli kokkuost, meditsiiniliste ning tööstusgaaside tootmine ja müük, transpordi-, sadama- ja stividoriteenused.

Laevu ehitatakse, remonditakse ja moderniseeritakse neljas riigis: Eestis (Tallinnas), Leedus (Klaipedas), Soomes (Turkus) ja Norras (Alesundis). BLRT Grupi 79 firmat tegutsevad kaheksas riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Poolas, Soomes ja Norras. Eestis annab BLRT Grupp tööd ligi 2000 inimesele, teistes riikides ligi 4000le.

www.blrt.ee