BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2015

BLRT sepistab Klaipedas 100 miljoni euro plaani

Kontsern kavandab Leetu Klaipedasse hiigelinvesteeringut, et teenindada suuremaid laevu.

Enam kui saja-aastase ajalooga BLRT Grupp on Läänemere piirkonna üks suurimaid tööstuskontserne. Kontserni kuulub enam kui poolsada ettevõtet Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ja Ukrainas. Kontsernis töötab ligi 4000 inimest.

BLRT Grupi tegevusampluaa ulatub laevade ehitusest ja remondist, metallkonstruktsioonide tootmisest ja masinaehitusest vanametalli kogumise, gaasitootmise ning stividor- ja transporditeenusteni.

Kontserni pärliteks on laevade ehitus- ja remonditehased Tallinnas, Klaipedas ja Turus.

BLRTd peetakse vanadest aegadest eksklikult laevaremonditehaseks. Suurima osa moodustab kontserni käibest hoopis metalli- ja metalltoodete müük (eelmisel aastal 108,1 miljonit eurot). Järgneb laevaremont (76,2 miljonit eurot) ning laevaehitus (46,9 miljonit  eurot).

Suurema osa käibest moodustab eksport, mullu sellistesse riikidesse nagu Norra, Türgi, Soome, Leedu ja Venemaa. Ettevõte on Eesti parimate ettevõtete nimistus staažikas figureerija, kes on noppinud eri tiitleid peaaegu kümme aastat järjest.

Vajalikke töökäsi leida pole ettevõttel endiselt kerge. Uut tööjõudu on BLRT kontsern leidnud rohkem Poolast, Bulgaariast, Rumeeniast ja Ukrainast.

BLRT Grupi majandusnäitajaid mõjutab kõige rohkem metallide hind, mis on olnud võrdlemisi stabiilne, lisaks valuutakursiriskid Ukrainas ja Venemaal ning palgatõususurve. Kuid oma jälje on mõistagi jätnud jahenemine maailmamajanduses, Ukraina kriis ning sanktsioonid Venemaa suunal.

Üleilmse majandus- ja finantskriisi mõjusid tunnetab firma avameretööstuses, kus ebastabiilse ja madala nafta hinna tõttu on paljud arendusprojektid külmutatud.

Vaatamata sellele keskendub ettevõte tellimuste portfelli ja tootmistõhususe kasvatamisele. Muu hulgas on parandatud töötajate kvalifikatsiooni.

Aeg, mil uusi tellumusi on raskem saada, on hea ettevõtte sisemiseks arenguks: näiteks tootmistõhususe ning töötajate kvalifikatsiooni parandamiseks.

2015. aastat hindab BLRT Grupi juhatuse esinaine Veronika Ivanovskaja siiski edukaks. “Vaatamata keerulisele olukorrale meie strateegilistel turgudel on kontserni ettevõtete esimese poolaasta tulemused paremad kui 2014. aasta sama perioodi plaanilised näitajad.”

Optimismiks annab alust see, et laevaremondis jagub suuri moderniseerimis- ja remondiprojekte. Ka jätkatakse kalakasvatuspargaste ehitamist.

Metalli- ja valtsmetalliäris on BLRT teinud viimasel ajal suuremad investeeringud ning soetanud oma Maardu teeninduskeskusesse moodsaima sisseseade – sellega on ettevõttel aasta lõpuks Baltimaade võimsaim metallikeskus.

BLRT kavatseb investeerida nii Eestisse kui ka Soome. Kuid kõige suuremaid investeeringuid plaanitakse laevaremondi ja stividorteenuste valdkondades hoopis Leedus.

Koostöös Klaipeda sadamaga rajatakse 2019. aastaks oma sealsesse tehasesse uus suur dokk, mis võimaldaks remontida ja moderniseerida Panamax-tüüpi laevu – suuremaid ookeanilaevu, mis mahuvad läbi Panama kanali. Et puiduabaja terminalid saaksid  Panamaxtüüpi laevu ohutult vastu võtta ja teenindada, selleks tuleb laiendada abaja sissesõidukanalit ja süvendada akvatooriumi, mille tulemusena suureneb abaja sügavus. Asja eesmärk on parandada märkimisväärselt siinsete terminalide läbilaskevõimet.

“Kõik see avab nii meie Leedu ettevõtetele kui ka muudele sadamas paiknevatele terminalidele uued võimalused. Pärast projekti elluviimist on meie käsutuses 14 meetri sügavune akvatoorium ja 400 meetrit kaisid, millega me saame edukalt konkureerida teiste sadamas tegutsevate stividorettevõtetega, teenindada suure kandevõimega laevu ja võistelda mahukate transatlantiliste lastide pärast,” räägib Ivanovskaja.

Laevad muutuvad kogu maailmas suuremaks. BLRT peab selle trendiga sammu, arendades uusi võimalusi suuremate laevade dokkimiseks, remontimiseks ja moderniseerimiseks.