BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2010

Fjodor Berman

BLRT Grupp AS tulemused 2009
Müügitulu (tuh kr) 
4 924 999
Müügitulu muutus   -17,8%
Puhaskasum (tuh kr)  267 909
Puhaskasumi muutus  -64,8%
Omakapitali tootlikkus  7,2%
Tootlikkus
1 töötaja kohta (tuh kr) 
1 467
Töötajate arv
  3357
Koht üldtabelis   36


Fjodor Berman on BLRT Grupi juhatuse esimees


Fjodor Berman: Pinge peab säilima, muidu lendad ärist välja

Ma ütlen oma inimestele alati, et firmas peab kogu aeg väike pinge olema. Mitte selline, mis ületaks taluvuse piiri, aga mis aitaks edasi liikuda. Sest niipea kui liigselt rahuned, sind äris enam ei ole. Väga tähtis on oma nägu, oma reputatsiooni hoida. See on midagi, mida raha eest ei saa. Ning sellest on vähe, kui juhatuse esimees üksi sellele mõtleb, seda peab mõistma iga töötaja.

Üks meie tehaseid asub Soomes, ja seal on keevitajast direktorini otsekui emapiimaga edasi antud suhtumine, et tööd tuleb teha kvaliteetselt. Iga päev. Unistan, et ühel päeval on sama hea töössesuhtumine kogu kontsernis.

Seni, kuni töötad, pead õppima. Mul on hea meel, et ka noored on hakanud mõist­ma kutseoskuste omandamise vajalikkust. Õnneks on inimesed hakanud taas oma tööd ja töökohta rohkem väärtustama. Suur hulk häid spetsialiste on Rootsist, Saksast ja Soomest meile tööle tagasi tulnud, nii Eestis kui ka Leedus.

Üks mu põhimõtteid puudutab BLRT-s olnud konflikti. Inimesed soovivad — eriti uues Euroopas — ärist kiiresti raha välja võtta, et selle eest osta jahte ja villasid Hispaanias või teha ebareaalseid investeeringuid kinnisvarasse. Mul on hea meel, et ka kriisiajal jätkasime investeerimist nii inimestesse kui ka seadmetesse, säilitades kaine mõistuse. Me ei ostnud näiteks Loksa laevatehast, ehkki see oli müügis. Aga me ostsime Baltija laevatehase Klaipedas, sest see sobis meie strateegiliste plaanidega kokku.

Laevaehitus on keeruline ala. Mõned pea­vad seda isegi keerulisemaks kui kosmosetööstust, sest siin põimuvad väga erinevad valdkonnad, alates masinatööstusest ja lõpetades elektroonikaga.

Laevaehituse tagasilöök maailmas on ol­nud väga suur ning elavnemine väga nõrk. Aga me panustasime juba enne kriisi sellesse, et leida keerukamaid tellimusi. See nõuab küll rohkem ressursse ja inimestelt kõrgemat kvalifikatsiooni, kuid see otsus on end õigustanud. Oleme rasketel aegadel saanud tänu sellele mitmeid suuri tellimusi. Näiteks Põhjameres 80 km kaugusel kaldast töötab BLRT tehtud unikaalne tuuleparke ehitav platvorm. Selle ehitusel töötas 400 ini­mest, kes rääkisid 12 keeles, aga me saime selle tööga hakkama.

Oma Norra tehases Fiskerstrand BLRT alustasime maailma suurima gaasijõul töötava praami ehitust. Oleme teinud metrootunneli konstruktsioone Rootsi ja silla metallkonstruktsiooni Taani. Säilitasime maailmas juhtpositsiooni ujuvate kalakasvatuskomplekside tootmisel. Meie ehitatud ujuvad kalafarmid paiknevad Jaapanist Kanadani, kõige rohkem on neid Norras.


Muidugi on olnud järsk langus ehitusega seotud sektorites, näiteks metallide ja gaaside müügis. Kuid kokkuvõttes oleme uutes sektorites loonud töökohti rohkem kui vanades kaotanud.

Enne kriisi oli ikka kõigil pidu — me saime aru, et nii ei saa terve elu kesta. Näiteks Leedus alustasime kriisiprogrammi ajal, kus lähenevate valimiste tõttu eirati kriisist rääkimist täielikult. Õnneks meie leedu kolleegid uskusid meid ja kui neli kuud hiljem kukkusid sealses tehases tellimu­sed 40%, olime selleks valmis. Muidugi aitas kriisi üle elada see, et tegutseme 7 riigis ja ligi 10s eri­nevas valdkonnas. Aga meie peamiseks tugevuseks oli ikkagi see, et meie juhid ei sattunud paanikasse, vaid otsisid olukorrast väljapääsu. Ning enamasti me välja­pääsu ka leidsime.
 


BLRT GRUPP

BLRT Grupp on Eesti suurim tööstuskontsern, mis tegutseb 10 erineval alal, sh laevaehitus ja –remont, metallkonstruktsioonide tootmine, metallide müük, sadama- ja stividoriteenused, masinaehitus, vanametalli töötlemine, meditsii­niliste ning tööstusgaaside müük jm. B

LRT Grupi 65 tütarfirmat tegutsevad seitsmes riigis — Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Soomes ja Norras. Eestis annab BLRT Grupp tööd 2000 inimesele, teistes riikides 3000le.

 

www.bsr.ee

BLRT Grupp

Tööstus- ja energeetikaettevõtete edetabel 2010