Eesti Energia AS

Konkurentsivõimelisim suurettevõte 2013
Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2013


Eesti Energia AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 822 100
Müügitulu muutus  (2011=100) 98,8%
Puhaskasum  76 900
Puhaskasumi muutus  (2011=100)  51,5%
Omakapitali tootlikkus  5,8%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  109
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 1


Sandor Liive on Eesti Energia ASi juhatuse esimees

Edasisele kasvule rajame vundamenti

Viimasel viiel aastal on Eesti Energias palju toimunud: oleme tõhusamalt tööle saanud põlevkivil töötavad elektrijaamad ja õlitehase, keskendume suuremat kasu toovatele põhiäridele ning oleme kasvanud oluliseks taastuvenergia tootjaks. Kui 2008. aastal oli meie kulumieelne ärikasum 173 miljonit eurot, siis möödunud aastal oli see number juba 278 miljonit.

Meie tähtsamad otsused on kasvatanud olemasolevate elektrijaamade ja õlitehase väärtust. Põlevkivitööstus on olemuselt kapitalimahukas ning iga seadme eluea pikendamine aitab investeeringuid maksimaalselt ära kasutada. Kõige olulisem samm elektri tootmisel on olnud väävliheitmete vähendamiseks mõeldud seadmete paigaldamine Narva elektrijaamade vanematele plokkidele. Tänu sellele sammule suutsime täita 2012. aastal kehtima hakanud väävliheitmete piirangu ning saame plokke edasi kasutada ka pärast 2016. aastat, mil keskkonnanõuded muutuvad veelgi karmimaks. Lisasime selle otsusega energiaplokkide elueale terve kümnendi! Nüüd jätkame eralduva lämmastiku vähendamist. Õlitootmises oleme saavutanud enneolematu efektiivsuse kasvu – toodame aastakümneid tagasi valminud Enefit140 tehases rohkem õli kui kunagi varem.

Oleme keskendunud oma põhitegevusele, kus kasvupotentsiaal on kõige suurem. Müüsime 2009. aastal põhivõrguettevõtte Elering riigile. Nii sai Eesti Energiast energiafirma, mille eesmärk on luua omanikule majanduslikku lisaväärtust. Põhivõrguettevõtte eesmärgid on teistsugused: tagada varustuskindlus, elektrisüsteemi toimimine ja elektrisüsteemi juhtimine. See samm aitas teha Eesti Energiast kasumlikuma ettevõtte.

Teiseks andsime 2010. aastal Estlinki merekaabli Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot kasutusse. Selle tulemusel hakkas börs kaablit senisest efektiivsemalt kasutama, suurenes elektri müük ning ostmine läks lihtsamaks. Kuigi see otsus ei nõudnud mingeid investeeringuid, suurendas see Eesti Energia tulu ning aitas ette valmistada Eesti elektrituru avanemist.

Kolmandaks müüsime möödunud aastal oma telekommunikatsiooniäri Televõrgu AS, et keskenduda põhiäridele, elektri ja põlevkiviõli tootmisele.

Oluline oli ka taastuvenergiaportfelli laiendamise otsus. Tänaseks on meil 111 MW tuuleenergia võimsust, mis teeb meist Balti riikides suuruselt teise tuuleparkide omaniku. Samuti lõime oma põlevkivielektrijaamades võimekuse kasutada seal põlevkivi asemel suures mahus ka biomassi. Seetõttu võib Narva elektrijaamu julgelt nimetada suurima taastuvenergia tootmise potentsiaaliga tootmisüksusteks Eestis. Biomassist saab sealsetes elektrijaamades toota taastuvenergiat märksa odavamalt kui tuulikutega. Kui Eestil on vaja taastuvenergia tootmismahtusid tõsta, siis on Eesti Energia soodsa taastuvenergia tootmiseks valmis.

Juba saavutatud võitude kõrval on tähtis ka vundamendi rajamine tulevasele kasvule. Projekteerisime ja ehitasime maailma suurima põlevkivist vedelkütuste tootmise tehase, mida just praegu käivitame. Samuti oleme omandanud põlevkivivarusid USAs ja Jordaanias, et teenida tulu varude väärtuse kasvust.


LÜHITUTVUSTUS:
Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, kes tegutseb Balti- ja Põhjamaade elektriturul. Ettevõttesse kogunenud põlevkivi töötlemise unikaalseid teadmisi, oskusi ja tehnoloogiat väärtustatakse mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas.

Ettevõtte edu põhineb Eesti ja regionaalse elektrituru ning globaalse vedelkütuste äri omavahelisel sidumisel. Eesti Energia arendab elektrienergia ja vedelkütuste tootmist ning põlevkivienergeetikaga seotud tehnoloogiaid ja teenuseid.

Selline erinevate riskidega äritegevuste ühtne juhtimine võimaldab ettevõttel kiiremini kasvada ja luua omanikule rohkem väärtust. Tähtsaks peetakse keskkonna- ja ohutusnõuete täitmist.

Eestis kantakse Eesti Energia nime, aga maailmas tutvustab ettevõte oma pikaajalist kogemust Enefiti nime all.

www.energia.ee