EMT AS

Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2013


EMT AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 175 190
Müügitulu muutus  (2011=100) 98,2%
Puhaskasum  21 195
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 71,9%
Omakapitali tootlikkus  43,3%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  352
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 4


Valdo Kalm on EMT juhatuse esimees

Oleme päris mitmeid asju õigesti teinud

Ma ei tahaks tituleerida EMT-d edulainel surfavaks ettevõtteks, aga kui tulemusi vaadata, võib küll öelda, et oleme mitmed asjad õigesti teinud.

Loomulikult olime ka eelmisel aastal paindlikud ja reageerisime kiiresti turul toimuvale, kuid EMT raudvaraks pean siiski pikaajalisi strateegilisi otsuseid, millest me kinni peame.

EMT eesmärkidest on läbi aegade olnud hoida turuosa nii klientide arvu, käibe kui ka kasumi mõttes. Oleme suutnud seda teha nii masu ajal kui ka pärast seda. Ei saa salata – viimased aastad pole telekomisektorile sugugi head olnud. Väga tihe konkurents pluss euroregulatsioonidest tulenev ülereguleerimine on elu keeruliseks teinud nii meil kui konkurentidel. Kõiki mobiilioperaatoreid mõjutaski vast kõige enam sidumishindade langus ja liidame sinna juurde eelmisel aastal korralikult ülekuumenenud telefonide müügi turu.
Võin südamerahuga öelda, et me pidasime hästi vastu ja suutsime kõigest hoolimata oma turuosa hoida. Pean seda väga heaks saavutuseks.

Teine oluline otsus, mis pärineb juba EMT algusaastatest, on pakkuda kõige kvaliteetsemat teenust. Me ju näeme, kui kõrgelt väärtustavad inimesed kvaliteeti, nii teenuse kui ka teeninduse puhul. Tahame olla innovaatiline kvaliteediliider ja mis siin salata – oleme suutnud seda ka teha: oleme kõik uued tehnoloogiad esimesena turule toonud ja katnud Eesti kõige kvaliteetsema võrguga.

Kõige olulisemaks pean ise Mobiil ID-d, mis on mõjutanud lausa tervet ühiskonda, kui nüüd veidi julgemalt öelda. See on EMT-s välja töötatud tehnoloogia, teenus, mida kasutavad paljud meie kliendid ja konkurendid. Mobiil ID-d on ka Eestist välja eksporditud. Selle kõige üle olen küll väga uhke.
Siia ritta lisaksin võitluse neljanda põlvkonna tehnoloogia litsentside pärast, millest EMT väljus juba esimeses voorus võitjana. Selles valdkonnas on siiski veel palju tööd vaja teha, nii et mobiilne internet on ka lähematel aastatel EMT jaoks oluline märksõna.

Kolmas otsus: valmidus muutuda. Organisatsiooni paindlikkus tähendab otseselt inimeste paindlikkust, võimet muutuda. See omakorda eeldab tublisid inimesi, kes teevad oma tööd efektiivselt.

Võtan mütsi maha oma kolleegide ees. EMT-s on väga lojaalsed töötajad. On väga palju võtmetöötajaid, kes on meiega juba pikki aastaid nii parematel kui ka halvematel aegadel. See on väga meeldiv tunne. Need inimesed fännavad oma valdkonda ja ettevõtet ja EMT omakorda püüab selliseid inimesi igati hoida.

Ettevõtte juhtkond võib ju suured ja ilusad strateegiad välja mõelda ning otsused teha, aga ellu viivad selle kõik ikkagi meie inimesed – EMT töötajad.


LÜHITUTVUSTUS:
EMT alustas tegevust 1991. aastal ja on Eesti juhtiv mobiilsideoperaator nii era- kui ka äriklienditurul, kõnesides ja mobiilses internetis. 2012.aasta lõpuks oli EMT-l 868 000 klienti ning ettevõte hoidis 44% turuosa.

EMT on mobiilisektori innovatsiooni- ja kvaliteediliider, tuues klientideni uued kaasaegsed teenused. Ülikiiret mobiilset internetti võimaldav EMT 4G-võrk katab üle 95% Eestist.
Koostöö Elioniga võimaldab pakkuda klientidele kogu telekommunikatsiooniteenuste spektrit ning kuulumine Euroopa ühe suurema telekommunikatsiooniettevõtte TeliaSonera gruppi annab võimaluse tuua rahvusvaheline know-how Eestisse ning eksportida siinset teadmist välismaale.

www.emt.ee