E.R.S. AS

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2011

 
E.R.S. AS tulemused 2010 (tuh kr/eur)
Müügitulu 1 050 809/67 159
Müügitulu muutus +126,5%
Puhaskasum 142 334/9 097
Puhaskasumi muutus +134,4%
Omakapitali tootlikkus 3175,4%
Tootlikkus 1 töötaja kohta 4 378/280
Koht üldtabelis 5

 

Sergei Balõbin on ASi E.R.S. juhatuse esimees

Sergei Balõbin: hea tulemuse saab ainult tublide töötajatega


Meile on nii tänavune kui ka möödunud aasta edukad olnud. Piltlikult öeldes: kui reastada tsisternvagunid, mis me aasta jooksul oleme vedanud, siis see rida ulatuks Tallinnast Barcelonani.

Kui see fakt numbrite keelde panna, siis suurenes meie 2010. ja 2011. aasta ekspordikäive 1,9 korda ja kasumi kasv oli samuti rõõmustav – 130%. Selle põhjuseks oli asjaolu, et saime naftasaaduste transiitvedudesse kaasata uusi koostööpartnereid.

Isegi möödunud paari talve väga rasked lumeolud, mis transpordiettevõtteid kahtlemata ei rõõmustanud, ei andnud meie tegevusele erilisi tagasilööke, kuna meil on ametis suure töökogemusega ja kvalifitseeritud oma ala spetsialistid. Rasketes olukordades kaasasime kõikide teenistuste töötajad, seda nii lumekoristusel kui ka teistel töödel.

Meie töötajate arv on paaril viimasel aastal kasvanud, näiteks möödunud aastal võtsime juurde 22 vedurijuhti. See oli tingitud asjaolust, et 2009. aasta juunist teenindame me Narva-Maardu rongiliini, kus varem opereeris teine raudteetransporditeenust pakkuv ettevõte. Võin öelda, et praegu on meil töötajate koosseis komplekteeritud ning tööjõupuudust ei ole.

2010. aastast on E.R.S. ka Eesti Logistikaklastri liige. Logistikaklastri kaudu oleme osalenud õppereisidel ja konverentsidel ning see omakorda on toonud meile õpetlikke ja huvitavaid kohtumisi.

Tulevikusuundadest rääkides on meil kindlasti plaanis kaubaveomahtu suurendada.Samuti tahame uuendada veduriparki, oma jõududega remontida raudteeveeremit ning renoveerida oma raudteeinfrastruktuuril teid. Siiani oleme raudtee korrashoiu ja veeremi remondi teenust sisse ostnud.

Nii et loodetavasti võin viie aasta pärast öelda, et meil on töös kaasaegsed vedurid, uuenenud on ka muu tehnika ning samuti on lõpetatud tootmis-ja olmeruumide renoveerimine. Meie jaoks on oluline ohutu rongiliikluse tagamine ja töötajate heaolu – see on tähtis nii praegu kui ka tulevikus.


AS E.R.S. tegeleb naftatoodete raudteetranspordiga Eesti territooriumil ning raudteemanöövriteenustega terminalide sees ja ümbruses. AS E.R.S. asutati 2003. aastal ASi Vopak E.O.S. tütarettevõttena. Raudteetranspordi ja terminaliteenuste kombineerimine üheks integreeritud logistikateenuseks võimaldab viia terminalides lossitavate raudteetsisternvagunite lossimisaja klientide jaoks minimaalseks.
ASis E.R.S. töötab 2011. aastal 245 inimest.

www.ers.com.ee