Estravel AS

Konkurentsivõimelisim turismiettevõte 2013


Estravel AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 57 834
Müügitulu muutus  (2011=100) 115,3%
Puhaskasum  991
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 166,8%
Omakapitali tootlikkus  48,9%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  357
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 40


Anne Samlik on Estraveli tegevdirektor

Sõna kiirus on tänaseks saanud hoopis uue tähenduse

Estravel tähistab tänavu 25. edukat tegutsemisaastat. Eesti turismiturg on selle aja jooksul nii tõuse kui langusi näinud ja tehnoloogia areng on andnud turismiärile uue näo. Just viimased aastad on turismiäris eriti suuri proovikive seadnud, sest turismiteenuste müük ei tunne enam riigipiire – sisuliselt konkureerime me kogu maailmaga. Mitmed õiged ja õigel ajal tehtud otsused lubavad Estravelil muutunud maailmas edukalt tegutseda ja kasvada.

2012 oli Estraveli jaoks edukas aasta. Meie müügikäive kasvas üle 15%, jõudes 57,8 miljoni euroni, ja kasum ulatus enam kui 991 000 euroni. Suutsime kindlustada oma turupositsiooni Eestis ja kogu Baltikumis. Eestis oleme täna suurima turuosaga reisibüroo, mille müügimaht on samas suurusjärgus kui kuue konkurendi mahud kokku. Estraveli klientide seas on oluline osa äriühingute ja riigiasutuste reisiteenuste ostjad, kuid aasta jooksul näitas soodsa majanduskeskkonna toel suurimat kasvu just müük eraklientidele.

Muutuv maailm kannustab meid erilise hoolega panustama kolme valdkonda: hea klienditeenindus, eeskujulikud tehnoloogilised lahendused ja ettevõtte üldine usaldusväärsus.

Klienditeeninduse taseme tõstmisesse on Estravel tegelikult panustanud tegevuse algusest saati, kuid ka siin on asjad oluliselt muutunud. Täna moodustavad hea klienditeenindusega lahutamatu terviku IT-lahendused ja seda nii eesliinil kui tagatoas. Samal põhjusel muutuvad pidevalt ka klientide ootused. Me peame olema oma kliendile kättesaadavad 24/7 ja kõikjal.

Kui 10 aastat tagasi oli Estravelis sisemiste reeglitega paika pandud, et iga e-kiri peab saama vastuse hiljemalt 12 tunni jooksul (mis oli tollal igati eesrindlik), siis praegune hea teenindus eeldab jooksvat kohalolu sotsiaalmeedias. Sõna kiirus on saanud uue tähenduse: Facebookis või Twitteris soovivad kliendid pidevat suhtlemist ja tunde vastuseta seisev sissekanne enam hea teeninduse alla ei kvalifitseeru.

Samuti näeme peale kasvamas põlvkonda, kes eelistab vahetu suhtlemise asemel asjad korda ajada arvuti tagant lahkumata ning telefonitoru tõstmata. Samal ajal ei saa aga unustada ka traditsioonilist suhtlemist eelistavaid kliente.

Klientide rahuolu on meie jaoks olulisim indikaator. Viime igapäevaselt läbi kliendirahulolu uuringut ja mõõdame kliendisoovitusindeksit ehk NPSi, mille keskmine skoor oli Estravelis eelmisel aastal 71.

Viimaste aastate rahutud ajad Eesti ja kogu maailma majanduses on loonud ka olukorra, kus laiast tooteportfellist, heast teenindusest ning kopsakast turunduseelarvest jääb edukal turismifirmal väheks, sest klientide valikuid mõjutab olulisel määral ka ettevõtte usaldusväärsus. Reisiäri toimib valdavalt ettemaksude najal ning kliente, kes on valmis usaldama oma raha tundmatu taustaga ettevõtjate kätte, leidub järjest vähem.
Tagasilööke, mis tekivad partnerite probleemide või erakorraliste sündmuste tõttu, on kergem maandada neil, kel on ette näidata selge ja tugev finantstaust, lai toodete valik ja suur kliendibaas. Estraveli jaoks on maine ja usaldusväärsus prioriteetne valdkond, millesse oleme süsteemselt ka panustanud.


LÜHITUTVUSTUS:
Nii müügimahult kui ka töötajate arvult Baltimaade suurim reisibüroo Estravel American Express asutati 1988. aastal. Estravel kuulub Finnairi kontserni Soome suurima reisibüroo SMT kaudu ning ühtlasi American Express frantsiisiketti. Lisaks peakontorile ja mitmele kontorile Tallinnas on Estravelil esindused Tartus, Pärnus, Kuressaares, Haapsalus, Rakveres ja Jõhvis.

60% ettevõtte käibest moodustavad lennupiletid, 14% pakettreisid, 13% hotellid ja 5–6% laevapiletid. Estravel müüb aastas umbes 100 000 lennupiletit, t 80% on Tallinnast algavatele Euroopa-sisestele lendudele. Populaarsemad sihtkohad on Helsinki ja Stockholm. Üle 60% Estraveli klientidest on ärikliendid.
Estravel on aastaid kuulunud Eesti töötaja- ja peresõbralike ettevõtete paremikku ajalehe Äripäev ning ajakirja Pere & Kodu konkursi tulemusel.

www.estravel.ee