Fortum Tartu AS

Mitmekülgselt konkurentsivõimeline Ettevõte 2011 

Tiitel „Mitmekülgselt konkurentsivõimeline ettevõte“ antakse konkurentsivõime edetabeli arvestuses osalenud firmale, kelle konkurentsivõime tugineb üheaegselt nii suurusel, dünaamilisusel (arengukiirusel) kui ka efektiivsusel.

TOP 2011
375 ettevõtet
koha-punkte KOHT
Fortum Tartu AS 381 1
Santa Monica Networks Group OÜ* 396 2
E.R.S. AS 416 3
PKC Eesti AS 463 4
Oilseeds Trade AS* 464 5
Toftan AS 524 6
Baltic Agro AS 538 7
TOP Connect OÜ 546 8
Ecometal AS 547 9
EMT AS* 563 10
*konsolideeritud    

 


Margo Külaots on Fortum Tartu ASi juhatuse esimees


Margo Külaots: praeguses mahus põlevkivi põletamine on minevik, mitte tulevik

Ettevõtte olulisem muudatus on olnud sisenemine tootjana uuele turule – elektriturule. Fortum Tartul valmis 2009. aastal 68 miljonit eurot (1,1 miljardit krooni) maksnud soojuse ja elektri koostootmisjaam ning klassikalisest kaugkütteettevõttest sai ka elektritootja. Sellega muutus kütuses sisalduva energia kasutamine oluliselt efektiivsemaks.

Edu on toonud mõtteviis – Tartu soojamajandust vedav meeskond pole kunagi lähtunud monopolisti käibetõest, et reguleeritud äris pole kliendil valikut, vastupidi – alati on püüeldud tegeliku konkurentsivõime poole. Ühena esimestest hakati kasutama kodumaiseid taastuvaid kütuseid, arendati välja oma kütusetootmine ja -varustamine, tõsteti soojuse tootmise ja edastamise efektiivsust, lisaks soojatootmisele käivitati elektritootmine. Seda kõike hoolimata sellest, et hinnaregulatsioon ei erguta sellist tegevust mitte vähimalgi määral. Pigem on selline uuenduslik meelelaad toonud lühiajalises plaanis probleeme tegijatele endale kuid fundamentaalselt õigetel alustel rajanev mõttelaad on olnud pikaajaliselt edu aluseks.
Ülemaailmsed energeetikavaldkonna trendid ei jäta puudutamata ka Eesti energiamajandust. Vajadus investeerida uutesse tootmisvõimsustesse, tarbijate süvenev keskkonnateadlikkus, keskkonna kaitsmiseks rakendatavad poliitilised ja majanduslikud meetmed ning elektriturgude integreerumine tõstavad paratamatult taastuvates kütustes sisalduvat energiat efektiivselt kasutava koostootmise konkurentsivõimet ja kuulutavad hääbumist saastavale põlevkivienergeetikale, mille näilik odavus tuleb looduse ja tuleviku arvelt. Leian, et konkurentsivõimetu põlevkivienergeetika reanimeerimine varustuskindluse sildi all hoopis hävitab energiajulgeolekut, sest ebaefektiivne asi ei saa juba oma olemuselt riigi konkurentsivõimet ja julgeolekut tõsta.

Seega viie aasta pärast oleme olukorras, kus meie turul kauplevad ka teiste riikide elektritootjad. Keskkonnanõuded on karmistunud ja karmistuvad veelgi, süsinikdioksiidi emissioonikvoodil on oma turuhind, mistõttu ebaefektiivsus ja saastamine energiatootmises ei ole jätkusuutlik. Kaugkütteturul saab määravaks soojatootja võime pakkuda hinda, mis konkureerib edukalt alternatiivsete lahendustega, täites samal ajal rangeid keskkonnanõudeid. Kirjeldatud tulevikuperspektiivi valguses on hea tõdeda, et oleme ettevõttes teinud tootmisvõimsuste ja kütusekasutuse planeerimisel panuse majanduslikult jätkusuutlikule ja keskkonda väärtustavale lahendusele.

Järgneval viiel aastal kavatseme eelkõige säilitada ja arendada ettevõttes edasi seda ettevõtjalikku õhkkonda, mis on tulemusteni viinud Me usume, et turg mõjutab energeetikalahendusi tugevamalt ja tõhusamalt kui ükski administratiivne regulatsioon.
Kui esmapilgul tundub, et kõik on justkui tehtud, siis Põhjamaade kaugkütteettevõtteid vaadates on veel nuputamist küll. Kaugkütte baasil on näiteks võimalik kütteklientidele pakkuda suvel soodsat jahutusteenust – selles osas meil juba mõtted liiguvad ja töö käib.
Laiemalt on energeetika tuleviku osas oluline, et riik kohtleks turul tegutsevaid ettevõtjaid võrdselt ja hoiaks investeerimiskliima stabiilsena. Energeetikainvesteeringud on väga suured ja pikaajalised ning kui riik soovib, et ettevõtjad investeeriksid efektiivsesse energiatootmisse, ning loob selleks toetussüsteemi, siis peab see süsteem olema stabiilne, läbipaistev, eesmärgipärane ja kõigile võrdselt kättesaadav.


Fortum Tartu on kontserni kuuluvate soojus- ja elektrienergia tootmise ning müügiga ning kohalike kütuste tootmise ja varumisega tegelevate äriühingute valdusettevõte, kus töötab 10 inimest.

Fortum Tartu loodi 7. veebruaril 2000 AS Kotka Energy Holding nime all. Ettevõte osales samal aastal edukalt Tartu kaugküttesüsteemi ettevõtete aktsiate müügi enampakkumisel. Täna on ettevõtte omanikeks Põhjamaade juhtiv energeetikakontsern Fortum ning edumeelne Eesti ettevõte AS Giga. Fortum Tartu kontsern on aktiivselt suurendanud kodumaiste ja taastuvate kütuste kasutuselvõttu soojuse tootmisel, rajanud Tartusse kaasaegse soojuse ja elektri koostootmisjaama pakkudes samal ajal tarbijatele ühte Eesti soodsaimat soojahinda.

www.fortumtartu.ee