AS G4S Eesti

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2010

Andrus Ossip

AS G4S tulemused 2009
Müügitulu (tuh kr) 
943 469
Müügitulu muutus  -20,8%
Puhaskasum (tuh kr)  202 072
Puhaskasumi muutus -7,2%
Omakapitali tootlikkus 18,3%
Tootlikkus
1 töötaja kohta (tuh kr)
288
Töötajate arv
  3278
Koht üldtabelis 173


Andrus Ossip on G4S Eesti juhatuse esimees


Andrus Ossip: sa ei pea iga viie aasta järel uut tööd otsima

Ma tean, et see võib kõlada banaalselt, aga üks minu tähtsamaid põhimõtteid ettevõtte juhtimisel on ausus teiste ja iseenda vastu. Me lubame ainult seda, mida me tõesti suudame teha, et võiksime oma sõnade ja tegude eest vastutada. See on tähtis igas äris, aga turvaäris on võimatu ilma selleta püsima jääda.

Ausus iseenda vastu tähendab kiusa­tustele vastupanekut ka siis, kui asju saaks teistmoodi teha, et nõnda kiiret edu saavutada. Aga hästi mõnus on õhtul ma­gama minna, kui sind ei ähvarda ohud, sest su tegevus on seadustega koos­kõlas.

Ausus tähendab ka seda, et need põhi­mõtted, mis sa firmas oled paika pannud, ei tohiks muutuda või väänduda. Me pole näiteks kunagi priisanud, ka headel aega­del mitte. 

Meeskonna hoidmine on tähtis. Üksi võid sa olla väga tubli, aga mida rohkem karjääriredelil üles liigud, seda vähem sõltub kõik ainult sinust endast. Meeskond peab sinusse uskuma ja oma oskustega sind toetama.

Mina ei usu, et iga viie aasta tagant peaks töökohta vahetama, et ennetada taand­arengut. Ma ise olen töötanud selles firmas 10 aastat, paljud mu kolleegid rohkem kui 15. See võib paika pidada siis, kui ettevõte ei paku võimalust sisemiselt edasi areneda. Olen alati oma inimestelt nõudnud, et nad võtaksid igal aastal uusi väljakutseid ja ennast arendaksid.

Me läheme 2011. aastale vastu päris heas seisus. Käive on kukkunud küll viiendiku, turvaseadmete paigaldamise üksusel koguni 40%, aga me oleme suutnud kasum­likkuse säilitada.

Paljuski tänu sellele, et 2008. aasta algul, kui majandusel polnud veel väga häda midagi, vaatasime põhjalikult üle oma strateegia ning võtsime tegevuse efek­tiivistami­seks ette kaks väga põhjalikku sammu.

Varem oli meil 8 juriidilist keha ja 4 piir­konda ning iga ettevõte oli oma nägu. Tõime nende tugifunktsioonid ühte kes­kusesse kokku ning läksime piirkondlikult struktuurilt üle divisjonidele. Tänu sel­lele suudame nüüd ka ühtlasemat teeninduskvaliteeti tagada. Teiseks tõime häiresignaalide ja videovalve teeninda­mise neljast keskusest ühte ning panime patrull- ja sularahaautodele uue GPS-lahenduse, mis võimaldab tööd paremini juhtida ja kontrollida.

Pidime vahepeal vähendama ka inimeste palku, kuid, nagu kokku lepitud, taasta­sime selle aasta algul endised palgad.

Nii et 2008–2009 tegelesime palju sise­mis­te protseduuridega. Lahkujaid oli õnneks vähe ja 50 inimest said ümber­korralduste käigus koguni ametikõrgendust.

Järgmistel aastatel oleme selgelt suuna võtnud arendusele ja turundusele. Meie tugevus on just kombineeritud lahenduste pakkumine, mis hõlmab mehitatud ja tehnilist valvet, kullerteenust, rahavedu jm. Järgmistel aastatel loome töökohti juurde just tootearenduse vallas. Mõnede lahendustega (kiiruskaamerad) oleme võtnud eesmärgiks minna ka rahvus­vahelisele turule, osaleme suurtel võistupakkumistel Lätis ja Rootsis.


G4S

G4S Eesti on siinne suurim turvateenuseid pakkuv firma, mis alates 2004. aastast kuu­lub rahvusvahelisse turvakontserni G4S.

G4S Eesti tegevus algas 1991. aasta märtsis, mil asutati Julgestusteenistuse AS ESS. Järgnevatel aastatel siseneti järjest uutesse valdkondadesse, nagu tehniline valve, vetelpääste, sularahavedu jm, samuti asutati tütarfirmad Lätis ja Leedus.

1998. aastal ostis 65% ESSi aktsiatest rahvusvaheline turvakontsern Falck Group. Kuus aastat hiljem aastal ühines Falck teise suure turvakontserniga Securicor, mille tagajärjel tekkis enam kui 110 riigis tegutsev turvahiiglane G4S, mis annab tööd enam kui poolele miljonile inimese.

Selle kaubamärgi all tegutsetakse alates 2007. aastast ka Eestis.


www.g4s.ee
G4S

Teenindusettevõtete edetabel 2010