Humana Sorteerimiskeskus OÜ

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2010

Eve Piibeleht

Humana Sorteerimiskeskus OÜ tulemused 2009
Müügitulu (tuh kr) 
  89 175
Müügitulu muutus   +6,8%
Puhaskasum (tuh kr)  5 057
Puhaskasumi muutus +924,7%
Omakapitali tootlikkus 73,9%
Tootlikkus
1 töötaja kohta (tuh kr) 
568
Töötajate arv
  157
Koht üldtabelis 11


Eve Piibeleht on Humana Sorteerimiskeskuse tegevjuht


Eve Piibeleht: Mõtle globaalselt ja tegutse lokaalselt

On üks üsna triviaalne, ent siiski toimiv põhimõte, mis mind juhina kannustab: mõtle globaalselt ja tegutse lokaalselt. See toimib! Sa ei tohi jääda oma mätta otsa istuma, vaid pead nägema, mis maailmas toimub. Võta parim ja pane see endale kõrva taha, rakenda seal, kus ise tugev oled. Eriti tasuks vaadata ekvaatorist lõuna poole — kuidas seal inimesed elavad. Siis näed, kuidas siinsed staatusesümbolid ning -mängud muutuvad korraga tühiseks.

Teiseks — hoolitse oma töötajate eest, sest nad on firma kõige suurem vara. Humanal saab järgmisel aastal täis kümme aastat ning 15st töötajast, kes toona alustasid, töötab meil praegu kümme. Me oleme selle üle väga uhked.


Näen Eestis palju postsovetlikku suhtumist — inimest võib võtta ja jätta. Aga inimestega peab õiglane olema, näiteks olen siin töötatud aja jooksul vallandanud üle saja inimese, aga me pole mitte ühtegi kohtuprotsessi kaotanud. Õiglane olemine tähendab ka seda, et kui juhina reeglid püstitada, peab ka ise neist kinni pidama. Minu meelest on see uusrikkuse sündroom, et juht lubab endale küllalt palju, ent oma töötajaid karistab samade eksimuste eest (nt tööle hilinemine).

Ja kolmandaks. Juhtimine on ju üsna mitmeplaaniline sõna — juhitakse firmat, autot, laeva jne. Ja juht peab vaatama nii kaugele ette kui võimalik. Samas ei saa unustada seda, mis toimub sinu kõrval ja selja taga.

Minu jaoks on tähtis perspektiiv. Kui ma ettevõtlusega alustasin, siis meeldisid mulle need Inglismaa firmad, mille asutamisajaks oli märgitud näiteks 1794. Nende firmade juhid ei eputa uhkete autodega, pigem loobuvad millestki, sest neil on sel­ge nägemus, kus nad tahavad, et nende firma 30 aasta pärast oleks — prioriteedid on järjekorda seatud. Ei tasu end virvatuledest eksitada lasta.

Ma arvan, et Humanat on kriisist suuremate kaotusteta läbi vedanud stabiilsus. Esimesed ettevalmistused tegime juba buumi ajal — käisime rangelt üle kõik oma kulud, poolikud (töökorraldusega seotud) kohad koondasime.

Lisaks on Humanal motiveeriv palgasüsteem ja selged reeglid. Näiteks on meil kiire müügitsükkel, palju allahindlusi ja kliendile arusaadav müügisüsteem. Nii et klient teab, mida meilt oodata, ja see sobib talle.

Järgmisele aastale vaatan ma positiivse pilguga, sest hakkame laienema, eriti tootmise poolel. Meil on huvitav valdkond, siin on koos nii jaekaubandus kui ka tootmine, mis meie puhul tähendab kasutatud riiete sorteerimist ja re-eksporti. Ja tootmist plaanimegi me suurendada ligi kaks korda. Näiteks praegu sorteerime 125 tonni riideid nädalas, aga 2011. aasta lõpuks plaanime sorteerida juba 200 tonni nädalas. Need on suured kuhilad — 125 tonni on näiteks ligikaudu 7 suurt rekkatäit riideid.

Üritame iga Eesti inimeseni viia võimaluse kasutatud rõivaid, jalatseid ja mänguasju keskkonnasäästlikult ära anda.


HUMANA

1960. aastate lõpul loodi Taanis alternatiivne kool, mille rahastamiseks hakati korraldama väljamüüke annetatud kasutatud asjadest. Sellest kasvas välja praeguseks kõigile tuntud kasutatud asjade kaubandus, mis kiiresti laienes kõigisse Põhjala riikidesse. Alates 1998. aastast on kõik UFF ja Humana nime kandvad mittetulundusühingud koondunud ülemaailmseks fö­deratsiooniks Humana People to People — heategevusorganisatsioon, kuhu kuulub 30 organisatsiooni 34 riigist ja kus töötab üle 350 tuhande inimese.

Humana Estonia on loodud 2000. aastal Leedu ja Soome sõsarorganisatsioonide poolt. Rõivad ja jalanõud jõuavad Eesti tarbijateni peamiselt Humana People to People’isse kuuluvate ühenduste kaudu Skandinaaviast ja mujalt Euroopast. Riiete müügist saadud tulu kasutatakse mitmesuguste projektide toetamiseks peamiselt Aafrikas — Angolas, Mosambiigis, Malawis.

Samuti finantseerib Humana Estonia ha­ridus- ja tervishoiuprojekte Eestis ning Humana poodides on korjanduskarbid Tallinna Lastehaigla toetuseks. Lisaks rahalisele abile annetab Humana Estonia ka riideid ja jalanõusid nii Aafrika riikidele kui ka mittetulundusühingutele ja hoolekande­keskustele Eestis. Alates 2007. aastast on Humana poodides kogumiskastid, kuhu inimesed võivad tuua oma riideid ja jalatseid.

Tänase seisuga kuulub Humana Estonia alla 11 kauplust Tallinnas, 2 Pärnus ja 2 Tartus; sorteerimiskeskus ning hulgimüük asuvad samuti Tallinnas. Humana Estonia on Eestis loonud üle 150 töökoha.

www.humanae.ee

Jaekaubandusettevõtete edetabel 2010