IF Eesti Kindlustus AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2010

Andris Morozovs

IF Eesti Kindlustus AS tulemused 2009
Müügitulu (tuh kr) 
  1 937 681
Müügitulu muutus  -19,7%
Puhaskasum (tuh kr)  392 213
Puhaskasumi muutus +74,6%
Omakapitali tootlikkus 41,2%
Tootlikkus
1 töötaja kohta (tuh kr)
5 443
Töötajate arv
  356
Koht üldtabelis 17


Andris Morozovs on If P&C Insurance juhatuse esimees


Andris Morozovs: Konkurentsivõime tagavad optimism, bränd ja efektiivsus

Ilmselt ei ole olemas universaalseid tööriistu ja põhimõtteid, mida sobiks kasutada iga olukorra puhul. Sellest hoolimata nimetan kolm edu toovat põhimõtet, millesse ma ise kindlalt usun.

Esiteks, ole tuleviku suhtes optimistlik, sõltumata sellest, milliste väljakutsetega sa parasjagu silmitsi seisad. Kõik, mis ei tapa, teeb meid tugevamaks. Ka töötajad ootavad optimistlikku suhtumist ja positiivseid uudiseid aegadel, mil enamik info­voost, millega nad igapäevaelus kokku puutuvad, lubab, et asjad lähevad kehvast veel halvemaks.


Teiseks, kriisiaegadel ei tohi teha komp­romissi brändiväärtuste osas, mida on pikkade aastate jooksul loodud. Edukad ettevõtted tagavad, et nad ei hirmuta oma kliente, tehes toote või teenuse arvelt kompromisse.

Kolmandaks, ole optimistlik, kuid rahanduslikus mõttes distsiplineeritud — keskendu efektiivsuse võtmenäitajatele ja pea meeles, et iga ettevõte on edukas vaid juhul, kui see teenib kasumit. Väga ahvatlev on siis kriis vabanduseks tuua, kui oodatud tulemusi ei saavutata. Tõeliselt suurepärased ettevõtted aga suudavad olla edukad nii headel kui ka halbadel aegadel.

Me ei saa veel öelda, et kriis kindlustussektori jaoks juba läbi on, näiteks jätkub endiselt mahtude vähenemine. Kindlustusseltside käive sõltub suuresti sellest, kui palju inimesed oma sõidu­kitele ja kinnisvarale kulutavad.

Aktsepteerime asjaolu, et 2007. aasta mahud ei tule lähiajal tagasi, ja peame leppima ärimahtude langusega. Samal ajal on asju, mis koos mahtude muutumisega ei muutu. Palgad ei lange 2005. aasta tasemele, mis tähendab, et me peame olema targemad ja tõhusamad.
Kindlustusturg on naasnud aastasse 2005 suuruse, kuid mitte lihtsuse mõttes. Meil kõigil on praegu vaja olla kogenumad kui toona, et püsida konkurentsis, olla edukad ja kasvada majanduslikult tugevamaks.


Ma usun kindlalt, et üldine meeleolu Balti riikides muutub peatselt palju positiivsemaks. Me hakkame nägema üha rohkem edulugusid, ettevõtted ja tööstusharud saavutavad positiivsed kasvunumbrid. Me ei tohiks eeldada, et juhtuvad sellised imed nagu 2007. aastal, ent meid ootavad ees mõõduka ja jätkusuutliku kasvu aastad.

Need, kes on kriisi üle elanud, on eluülikoolist välja teeninud hindamatu diplomi, mis aitab juhtida oma ettevõtteid ja isiklikku elu palju paremini vähemalt järg­mise viie aasta jooksul. Tõenäoliselt mitte kauem, sest inimeste mälu kipub lühike olema. See on ka põhjus, miks majandus areneb tsüklitena.


IF P&C INSURANCE

If asutati 1999. aastal, kui liideti Norra Storebrandi ja Rootsi Skandia kahjukindlustusselts. Ettevõte pakub kahjukindlustusteenust Rootsi, Norra, Soome, Taani, Baltimaade ja Venemaa klientidele, samuti rahvusvahelisi teenuseid Põhjamaade klientidele, kes tegutsevad välisriikides.

Eestis on If juhtiv kahjukindlustaja, kel on ainsa kindlustusseltsina üle 200 000 era- ja ärikliendi. Juunis 2009 muutis AS If Eesti Kindlustus oma nime If P&C Insurance ASiks ning juulis 2009 ühendati Ifi kolm Balti seltsi, ettevõte registreeriti Eestis ja tegutseb filiaalide kaudu Lätis ja Leedus. If kuulub 100% juhtivale Põhjamaade vara- ja õnnetusjuhtumi kindlustusseltsile If P&C Insurance Holding Ltd, mille omanik on Soome ettevõte Sampo Plc.

2009. aastal oli Ifi käive kolmes Balti riigis 1,9 miljardit krooni ning puhaskasum 392 miljonit krooni. Kolmes Balti riigis töötab kokku 625 Ifi töötajat.

www.kindlustus.ee

Finantsvahendusettevõtete edetabel 2010