Markilo OÜ

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2010

Urmas Laht

Markilo OÜ tulemused 2009
Müügitulu (tuh kr) 
  61 518
Müügitulu muutus   +3,8%
Puhaskasum (tuh kr)  5 468
Puhaskasumi muutus +98,3%
Omakapitali tootlikkus 31,7%
Tootlikkus
1 töötaja kohta (tuh kr)
2 366
Töötajate arv
  26
Koht üldtabelis 145


Urmas Laht on Markilo OÜ juhataja


Urmas Laht: Arvan, et lähiaastail on ettevõtetel väga keeruline õigeid otsuseid teha

Aastatega on mul kogunenud palju kogemusi ja teadmisi, mida olen saanud ettevõtte juhtimises rakendada. Meil on tugev kollektiiv, kes mõistab olukorra tõsidust ja tuleb otsustega kaasa. Tänu suhteliselt noorele kollektiivile, keda oleme palju koolitanud, on ka palju uusi mõtteid, millele oleme kinnitust saanud Taani juhtspetsialistidelt.

Ka investeeringud on aidanud meil konkurentsivõimelisena püsida, siin tuleb muidugi öelda suur tänu pankadele, kes on meisse uskunud sama palju, kui me ise endasse usume.


Eelkõige pean ma tähtsaks usaldust. Kui sa usaldad oma inimesi ja nemad usaldavad sind, siis see on suur edu pant. Ja muidugi riskimisjulgus, mis töötab eelnevaga koos — sa võtad riske, analüüsid ja näed ka seda, kuidas neid võimalikult hästi maandada.

Efektiivsuse tõstmine on samuti oluline ja ma ennustan, et järgneva 4–5 aasta jooksul on see küsimus meie jaoks väga oluline. Efektiivsuse all ei pea ma silmas seda, et peab tingimata kaheksa ja roh­kem tundi päevas tööd tegema, vaid läbimõeldud protsesse ja ettenägemist, millised otsused mingil hetkel teha.

Tagasivaatavalt saan ma öelda, et meie kriis — kuna enamuse oma toodangust müüme Venemaale — algas tegelikult juba pronksiöö sündmuste ajal 2007. aastal, mis sundis meid üle vaatama oma eesmärgid ja kärbete osas suuri pin­gu­tusi tegema. Ja kuna Markilo läbis kriisi tegelikult aasta varem kui enamik, siis oli 2008 meile juba hea aasta, kus meil õnnestus muuhulgas õigel ajal kinnisvara realiseerida (hinnad olid head ja keegi veel kriisi tulekut ei uskunud).

Aga jah, 2007 oli küll elu ja surma küsimus. Sest kujutage ette olukorda, kus 90% turust võetakse sult ühel päeval käest. See tegi meile väga haiget. Tuli palju pidada läbirääkimisi pankadega, töötajate koondamine oli möödapääsmatu (52st töötajast jäi alles 26), ka juhtidel oli suur koormus. Pidime väga palju pingutama, et jõuda tagasi normaalsetesse oludesse.


Arvan, et 2010. aasta on väga raske vaatamata sellele, et räägitakse hindade stabiliseerumisest. Mitmed riigi tasandil tehtud otsused tegelikult vähendavad ettevõtja tulubaasi (kütuse ja elektri aktsiisid, käibemaksu tõstmine jne), seetõttu tulevad aastad 2011–2012 eriti rasked. Seoses euro tulekuga näen ma tõsist majanduslangust ja inflatsiooni tõusu. Lubadusi, mida Eesti on enne liitumist Euroopa Liidule andnud, on tegelikult rohkem, kui me teame, ja need luba­dused mõjutavad väga palju ettevõtete arengut lähiaastatel. 

Reaalselt hinnates on lähiaastail väga keeruline õigeid otsuseid teha. Vaid väga efektiivne tootmine suudab sellises olukorras püsima jääda. Ja muidugi sõltub palju pankadest — kas nad näevad selles majandusharus perspektiivi või ei. Seakasvatuses nad seda õnneks näevad, me oleme pankade silmis usaldusväärsed.


MARKILO

OÜ Markilo alustas majandustegevust 1994. aastal, põhitegevusaladeks said jõu­sööda tootmine ja seakasvatus. Ettevõttel on struktuuriüksused Jõgevamaal (jõusööda tootmine ja seakasvatus Kureoja farmis) ning Lääne-Virumaal (seakasvatus Vajangu farmis). Markilole kuulub tunnustatud tapatööstus ning alates 2005. aastast ka patenteeritud kaubamärk Viru Mölder.

Kureoja Jõusöödatehases toodetakse si­gadele ja kanadele täppisdoseerimisega kvaliteetset ravim- ja täisjõusööta. Ka on tehases jõusööda analüüsilaboratoorium ning alates 2004. aastast toodetakse seal granuleeritud jõusööta.

Markilo kahest seafarmist on üks kohandatud ristandpõrsaste tootmiseks ja teine sigade vabapidamiseks. Samuti tegeletakse tõuaretusega, kus on pidev koostöö Eesti Tõusigade Aretusühistuga. Aretusliinideks on puhtatõuline Eesti suur valge (jorkšir), Eesti maatõug (landrass), hämpšir ja pieträän.

2005. aastal tunnustas Markilo sigalaid esimesena Eestis ka Venemaa Föderatsiooni veterinaarteenistus.

www.markilo.ee

Põllu- ja metsamajandusettevõtete edetabel 2010