Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte 2012

 

Merko Ehitus AS tulemused 2011 (tuh kr/eur)
Müügitulu  219 322
Müügitulu muutus (2010=100) 127,6%
Omakapitali tootlikkus  -12%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  235
Investeeringud 1752
Koht üldtabelis 34


Andres Trink on Merko Ehituse ASi juhatuse esimees

Andres Trink: eduka tegutsemise võtmesõnaks on professionaalne koostöö


Merko Ehituse ASi juhatuse esimehe Andres Trinki sõnul puudub praegu motivatsioon ehitusvaldkonna arendamisse investeerida, senikaua kuni ehitustegevuse kasumlikkus on ääretult madal. Ta usub, et mõistlik tasakaal tellija ja ehitaja vahelistesse suhetesse tuleb professionaalsest koostööst, mille osas meil kõigil veel arenguruumi.

Kuna Merko jaoks traditsiooniliselt tugev eratellijate segment langes majanduslanguse ajal sisuliselt ära, tuli kiiresti ümber orienteeruda riiklikele ehitustellimustele ja vähendada kulubaasi. Sellega saime suhteliselt hästi hakkama, säilitades eelkõige tänu kogutud rahalistele reservidele oma turupositsiooni Balti suurima ehitusettevõttena.

Paraku ei saa rahul olla ettevõtte ärilise poolega selles mõttes, et ehitustegevuse madal kasumlikkuse tase ei taga piisavalt atraktiivset kapitali tootlust. Seega ehitusvaldkond tervikuna ei arene, kuna puudub motivatsioon ehitusvaldkonna arendamisse investeerida. Üheks põhjuseks on ehitusturu üldine olukord, kus tellijad, sh riiklikud, keskenduvad ainult kõige odavamale hinnale, mis ei taga aga tihtipeale soovitud lõpptulemust. Kuna ehitus on keeruline tegevusvaldkond, kus oluline on professionaalne koostöö kõigi osapoolte vahel, pole ka normaalne olukord, kus enamik riskidest jääb ehitaja kanda.

Viimaste kolme aasta jooksul oleme tunduvalt vähendanud elamuarenduse mahtu, lähtudes turusituatsioonist. Sel aastal oleme ettevaatlikult hakanud taas arendusprojekte käivitama. Suurima osa tegevusest moodustab praegu inseneri- ja infrastruktuuriobjektide ehitus, mida 10 aastat tagasi sisuliselt polnudki. Lähiajal on meil plaanides kesksel kohal kasumlikkuse parandamine ja likviidsuspositsiooni tugevdamine. Meie eesmärk ei ole olla suurima käibega ettevõte, vaid tegutseda kasumlikult. Nii et sel aastal on olnud fookuses ka kulude vähendamine neis valdkondades ja riikides, kus käibemahud ei taga kasumlikku tegevust.


ETTEVÕTTEST:
Merko Ehitus on 1990. aastal alguse saanud ettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. 1997. aastast on ettevõtte aktsiad noteeritud Tallinna börsil. Möödunud aasta lõpu seisuga andsid kontserni ettevõtted tööd enam kui 900 inimesele. Ettevõtte 2011. aasta müügitulu oli 219,3 miljonit eurot. Tänane valdusettevõte Merko Ehitus hõlmab Eesti juhtivat ehitusettevõtet AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merksi, Leedu turul tegutsevat UAB Merko Statybat ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksust koos kinnisvara omavate äriühingutega. Ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.