Norpe Eesti OÜ

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2012

 

Norpe Eesti OÜ tulemused 2011 (tuh eur)
Müügitulu  2190
Müügitulu muutus (2010=100) 73,3%
Puhaskasum  67
Puhaskasumi muutus (2010=100) 20 133,5%
Omakapitali tootlikkus  16,8%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  1095
Koht üldtabelis 35


Tiit Toomsalu on Norpe Eesti OÜ tegevdirektor

Tiit Toomsalu: lähituleviku võtmesõnaks kujuneb energiasääst ja toote elutsükli madalaim hind.

Tiit Toomsalu sõnul on rahulolu eksitav tunne, mis toob kaasa rutiini igapäevases töös. Alati peab seadma uusi eesmärke, mille poole püüelda. Siiski võib tema sõnul hetkel rahul olla kogu kontserni uue strateegia (2012–2015) ülesehituse ja elluviimisega, mille üheks lüliks on ka Norpe Eesti.

Oleme praegustes majandusoludes väga edukalt hakkama saanud – selle on taganud pikaajalised koostööpartnerlikud suhted suurte ja edukate kaubanduskettidega. Suured kaubandusketid on investeerinud aastati erinevalt, kuid siiski on toimunud stabiilne ning positiivne areng meie kaubandusturul, mille osaliseks on olnud ka Norpe Eesti oma klientide kaudu.

Norpe lähiaastate strateegia näeb ette meie tootebrändi positsiooni tugevdamist nii kogu Euroopas kui ka Baltimaades. Eesti seisukohalt võime rahul olla sellega, et kogu meie majandusareng on vaatamata Euroopa Liidus toimuvale olnud siiski suhteliselt stabiilne. Kui areneb majandus, suureneb ka tarbimine. See omakorda on oluline alus selleks, et kliendid saaks oma ärisse investeerida.

Viimaste aastate jooksul on Norpe leidnud võimalusi oma toodete omahinna alandamiseks vaatamata maailmaturul toimuvatele tooraine hinnakõikumistele. Samas oleme säilitanud Norpe brändi teada-tuntud kvaliteedi ning investeerinud palju tootearendusse. Võtmesõnadeks on siin toote elutsükli madalaim hind, konkreetselt mõõdetav tulu klientidele meie toodete kasutamisel ja kliendikeskne tootearendus. Väga tähtsaks osaks tootearendusel on ka järjest keskkonnasõbralikumate materjalide ja külmaainete kasutamine, koostöös oma suurklientidega alustasime neid protsesse mullu ka Eestis.

Oleme viimaste aastate jooksul tõusnud Eestis oma tootesegmendis kindlaks turuliidriks ja seega on lähiaastate eesmärgiks mitte ainult turuosa säilitamine, vaid ka selle suurendamine. Lähitulevikus on võtmesõnaks energiasääst, seega pöörame suurt tähelepanu kompleksprojektides just selle saavutamise meetoditele.

Eesmärgiks on ka Nopre brändi ühe osa Plug-In-seadmete turuosa suurendamine Eestis. Selle tooterühma tugevaks küljeks ja müügiargumendiks on toodete kõrge kvaliteet ja suur kogemus Skandinaavia turul toiduainetetööstuse brändide müümisel.

Tänu kontsernis töötamisele teeme ka selliseid projekte, mille lepingud on sõlmitud rahvusvahelisel tasemel, aga müük toimub Eestis, luues lisaväärtust kogu meie majandusele. Areneme ja kasvame koos rahvusvaheliste ja kodumaiste võtmeklientidega. Plaanime suurendada Eestis pakutavate toodete ja teenuste hulka, et anda klientidele koos toodete ja teenuste müügiga ka lisaväärtust nende käibe ja kasumi kasvatamiseks.


ETTEVÕTTEST:
Norpe on üks vanimaid külmseadmete valmistajaid Euroopas , kes alustas oma tegevust 1953. aastal Soomes Porvoos. Eesti turul alustasime 1993. aastal Norpe OY Eesti esindusena, jätkates alates 1997. aastast Norpe OY tütarettevõttena. Ettevõtte tugevaks küljeks on lai külmseadmete valik, mida pakutakse nii väikekauplustele kui hüpermarketitele. Viimaste aastate jooksul on Norpe teinud mahukaid investeeringuid EN nõuetele vastavatesse testlaboritesse ning igat külmseadme kvaliteeti testitakse enne tehasest väljastamist.

Bränditoodete turust on välja kasvanud Norpe toodangu üks eriharusid. Viimastel aastatel on Norpe varustanud paljusid tootjafirmasid eri Euroopa maades bränditoodete müügiks vajalike külmseadmetega.