Oilseeds Trade AS

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2013


Oilseeds Trade AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 43 691
Müügitulu muutus  (2011=100) 156%
Puhaskasum  781
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 100%
Omakapitali tootlikkus  18,5%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  910
Koht 2013 väike- ja keskettevõtete tabelis 17


Veikko Vahar on Oilseeds Trade’i tegevjuht

Sünergia loomine on meie jaoks üks võtmeküsimusi

Oilseeds Trade’i viimaste aastate otsuseid tuleks vaadata tervikuna, nii investeeringuid, Balti turgudele laienemist kui ka sünergia loomist grupi seest.

Esmalt peatun investeeringutel. Me oleme jõudsalt investeerinud oma viljaladude arendamisse, näiteks soetasime kaks aastat tagasi Pärnumaal Sauga alevikus ühe vana elevaatori ning renoveerisime selle, et vilja- ja rapsikasvatust Lääne-Eestis hoogustada. Pärnumaal Vahenurmes aga suurendasime sel aastal kuivati ja sorteeri hankimisega sorteerimis- ja kuivatamisvõimsust ja Tartusse planeerime uut traktorite ning masinariistade teenindus- ja müügikeskust. Lisaks investeerime pidevalt põllumaasse.

Teiseks Balti turud. Meie mahud on selles äris marginaalsed. Eesti turul läheb meil küll hästi, aga Baltikumis oleme alles tee alguses. Seetõttu on mahtude kasvatamine meile väga oluline – just selle kaudu suudame oma marginaali suurendada. 2010. aastal laiendasime oma tegevust Lätti ja Leetu, avades seal Oilseeds Trade’i filiaalid ning praegu tuleb sealt mahtude poolest juba vaikselt toetust juurde.

Kolmandaks sünergia loomine grupi seest. Oilseedsi grupis tervikuna on me põhitegevus sisendite (külviseemnete, väetiste ning taimekaitsevahendite) müük põllumehele ja vilja kokkuost. Teiseks suuremaks suunaks on masinate, traktorite ja haakeseadmete müük, kolmandaks põlluharimine ja neljandaks toetavad tegevused. Täna loome sünergiat kokkuostu ja sisendite müügi ning masinamüügi vahel. Jah, kliendibaasi vaadates erinevad need teineteisest suhteliselt palju, ent ühisosa leidmine seal on meie jaoks olnud ja on praegu ka väga oluline. Aasta-aastalt on seos suundade vahel paranenud ja tänu sellele on ka Oilseedsi turuosa Eestis tõusnud.

Teenused, mida ise praegu arendame, on need, mida me seni oleme sisse ostnud. Oleme investeerinud vilja sorteerimisse ja kuivatamisse, ladudesse, teravilja ja väetiste transporti. See on loogiline: vaatad, kuhu ettevõtte raha läheb ja otsid sealt investeerimiskohti, mida arendada ja kust kasumlikkust suurendada. Oilseeds Trade on väga suur transpordi ja logistika ning laomajanduse ostja, järelikult peame vaatama, kuidas marginaal enda kasuks pöörata, et suudaksime vähemalt sama hästi logistikat pakkuda kui need, kellelt seda teenust praegu sisse ostame. Nii et sünergia loomine on väga tähtis ülesanne.

Üks meie äriedu saladus on see, et me oleme küll ettevõtte omanikud, aga tegeleme ise ka igapäevase juhtimisega. See annab võrreldes konkurentidega, suurte Skandinaavia kontsernidega, meile konkurentsieelise. Neil on otsustusprotsessid pikad ja jäigad, meie aga oleme ise tüüri juures ja saame kliendile paindlikke ning kiiremaid lahendusi pakkuda.


LÜHITUTVUSTUS:
AS Oilseeds Trade asutati 2005. aastal täielikult Eesti kapitali põhjal. Ettevõtte põhitegevuseks on rapsi ja teravilja vahendus Balti riikides ning Eesti põllumeeste igapäevane varustamine väetise, taimekaitsevahendite ning muude põllumajandustarvikutega. Oilseeds Trade on üks suuremaid põllumajandusettevõtteid Eestis, mille käive oli 2012. aastal ligi 50 miljonit eurot. Peamised kliendid on Balti regiooni sööda- ja õlikultuuride ümbertöötlemisega tegelevad tehased. Oilseedsi kaubamärgi alla kuuluvad lisaks Oilseeds Trade’ile ka Oilseeds Agro OÜ ning OÜ Jatiina. 2010. aastal laienes Oilseeds Trade Lätti ja Leetu, avades seal oma filiaalid.
2008. aastal nimetati Oilseeds Trade Eesti kõige konkurentsivõimelisemaks põllu- ja metsamajandusettevõtteks, 2010. aastal saavutati konkursil 3. koht ning 2011. aastal tunnustati ettevõtet aasta kõige konkurentsivõimelisema hulgikaubandusettevõtte tiitliga.

www.oilseeds.ee