Orlen Eesti OÜ

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte 2013


Orlen Eesti OÜ tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 535 330
Müügitulu muutus  (2011=100) 115,4%
Puhaskasum  2113
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 91,9%
Omakapitali tootlikkus  72,6%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  59 481
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 15


Siret Liivamägi on Orlen Eesti juhatuse esimees

Edu tagab kvaliteetne toodang, stabiilne tarne ning pikaajaline ja tihe koostöö suurklientidega

Orlen Eesti juhtimine põhineb kolmel vaalal. Esiteks jälgin koostööpartnerite ja klientide puhul põhimõtet, et mõlemal osapoolel peavad olema suunurgad ülespoole. Teiseks, ettevõte toimib siis, kui meeskond on dünaamiline, kompetentne, usaldusväärne ja õigete väärtushinnangutega. Koostöös peab tekkima sünergia. Kolmandaks, aga mitte vähem tähtsaimaks on see, et ma tahan võimatut ning seeläbi saavutan maksimumi, mõtlen positiivselt ja suurelt ning välistan letargia.

Orlen Eesti on Kesk-Euroopa suurima naftarafineerimiskontserni tütarettevõte, kõige laiema turuosaga kütuse importija ja hulgimüüja Eestis. Meil on kvaliteetne toodang, stabiilne tarne ja me oleme vastutustundlik ja eetiline ettevõte. Eestis tegutsetud kümne aastaga on Orlenil tekkinud usaldusväärne ja professionaalne imago. Meil on pikaajaline ja tihe koostöö suurklientidega, peamiselt Eesti suurte kütuse jaemüügi- ja hulgimüügiettevõtetega.

Käibe kasv 2012. aastal oli võrrelduna 2011. aastal netokäibega 15%. Saavutatud turuosa ja müügimaht tonnides oli stabiilne. Käibekasv tuli eelkõige naftatoodete börsihindade ning samuti tooteportfelli proportsioonide muutmisest.

2014. aastale läheme vastu hea vormi ja vettpidavate plaanidega. Eesmärgiks on turuosa hoidmine, plaanime olla efektiivsemad ka kaupade tarne vallas. Loomulikult jätkame pikaajalise strateegia elluviimist, olles turul aktiivsed, hoides kliente ning tehes oma tööd tulemuslikult. Hoiame silma peal Venemaa kütuseturu võimalikul avanemisel Eesti suunal, sest see võib meie turuolukorda oluliselt muuta. Ühtlasi vajab Eesti kütuseturg endiselt korrastamist ja anomaaliad likvideerimist, et kõik maksud saaksid kütuseturul makstud. Eesti Õliühingu liikmena soovime selles töös olla aktiivne osapool.


LÜHITUTVUSTUS:
Orlen on üks Kesk-Euroopa suuremaid kütusefirmasid, millele pandi alus juba poolteist sajandit tagasi. Eestis on ettevõte tegutsenud kümme aastat, tegeledes peaasjalikult kütuse hulgimüügiga, kuid alates 2010. aasta lõpust hakkas Orlen teenindama ka erakliente, pakkudes neile kodukütteks kvaliteetset kütteõli. Orleni kütuse muudab eriliseks asjaolu, et see pärineb otse tootjalt. Puuduvad vahendajad ja etapid, kus oleks võimalik kütuse kvaliteeti muuta või selle hinda üles kruvida. Kõik on aus, puhas ja korralik. Eesti kütuseturgu varustab ettevõte Orlen Lietuva (endise nimega AB Mažeikių Nafta) toodanguga. Orleni toodangu kvaliteeti kinnitavad ka soovitused sellistelt juhtivatelt autotootjatelt nagu Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW jt ning tööstusseadmete tootjatelt nagu Flender, Denison, Siemens.

www.orlen.ee