Rake AS

Kasvuettevõte 2013


Ettevõte, kus osatakse hinnata koostööd teadlastega                                            

Ants Katkosild on Rake juhatuse liige

1988. aastal asutatud ASil Rake täitub ehitusteenuste osutamise valdkonnas tegutsedes tänavu 25 aastat. Oma turuniši leidmiseks alustati 1995. aastal koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadurite ning mitmete piiritaguste koostööpartneritega uudse fassaadikatte väljatöötamist. Selle tulemusel valmis 1998. aastal fassaadipaneel, millele nüüd tugineb innovaatiline hoonete välisfassaadide katmise ja soojustamise terviksüsteem Raketerm.

Eesti astumisega Euroopa Liitu nõudsid turul valitsevad mängureeglid toodete kvaliteedi viimist uuele tasemele. EASi kaasrahastamisel ja koostöös Soome Riikliku Tehnilise Uurimise Keskusega ning mitmete teiste partneritega läbi viidud tootearendusprojekt päädis Euroopa Tehnilise Heakskiidu kinnitamisega, millele tuginedes kannab toode CE-märgist.
Kaheksa aastat kestnud koostöö Tampere Tehnikaülikooliga on viinud efektiivse tuulutuslahenduse väljatöötamiseni, mis sobib ka karmi põhjamaa kliimasse. Raketermi süsteem baseerub armeeritud liitpaneelil, mis koosneb kahest osast: kiviplaatidest kattekihist ja soojustuskihist. Tootelahenduse võlusõnaks on vahtpolüuretaan, mis paisudes ja kõvenedes liimib kokku kõik tootekomponendid, moodustades ise efektiivse soojustuskihi.

2012. aasta oli ettevõttele kogu tegevusperioodi rekordaasta, tulemuslikkus oli suuresti seotud riiklike CO2 kvoodimüügi projektide realiseerimisega. Müügitulu suurenes eelneva aastaga võrreldes ligi 2,5 korda, puhaskasum kasvas kolm korda. Fassaadipaneelide aastatoodang jõudis 30 000 m2ni, kuutoodang 4000 m2ni.
Varasematest suurematest teostustest väärivad märkimist Merirahu ja osaliselt Rotermanni elamukvartalite, Solaris Keskuse ning Valge Maja fassaadid Tallinnas, kultuurikeskuse välisilme renoveerimine Haapsalus.
Möödunud aastat jäävad ilmestama EMÜ Tehnika ja Metsanduse majade, Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu ja Tamme Gümnaasiumi renoveeritud fassaadid Tartus.
Praegu on Rake põhirõhk suunatud Skandinaavia turgude avamisele ja solaarenergia kasutuslahenduste väljatöötamisele koostöös Maaülikooliga.

Rake juhatuse liige Ants Katkosild võtab jutu kokku: „Raketerm on tänu soliidsele välimusele, madalatele ekspluatatsioonikuludele ning lihtsale paigaldamisele saanud Eesti fassaadikatete turul sooja vastuvõtu ja tänaseks saavutanud kindla positsiooni.“


TUTVUSTUS:
RAKE on ehitusvaldkonnas tegutsev ettevõte, kes alustas 1995. aastal koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Puidu-, Polümeeride ja Tekstiiliinstituudi teadurite ning Soome firmaga “Insinööritoimisto Jaakonsaari” uudse fassaadide soojustusmaterjali tehnoloogia väljatöötamist.

Nelja järgneva aasta töö tulemusena valmis 1998. aastal fassaadipaneel RAKEterm, millele baseerub välisfassaadide renoveerimise ja soojustamise terviklik süsteem.

www.rake.ee