Riigi Kinnisvara AS

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte 2013


Riigi Kinnisvara AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 81 660
Müügitulu muutus  (2011=100) 219,4%
Puhaskasum  8813
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 130,7%
Omakapitali tootlikkus  5,3%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  355
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 13


Jaak Saarniit on Riigi Kinnisvara juhatuse esimees

Kui tuleme toime erakordsega, saame hakkama ka igapäevaste ülesannetega

RKAS on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Kui 2011. aastal oli meie kinnisvaraportfellis ligi pool tuhat hoonet, siis nüüd juba enam kui tuhat. Aastal 2010 oli ettevõtte hallata umbes pool miljonit ruutmeetrit pinda, tänaseks aga ligi miljon, nii et kaks korda nii palju. Samuti on meil olnud väga palju suuri projekte: Koidula raudteepiirijaam, CO₂ projekt ja „Koolid korda“, samuti tugisüsteemide ja hangete keskkonna loomine ettevõttes sees. Iga projekt on meile näidanud, mida parandada tuleks. Tehtud otsused on omavahel loogilises seoses – kui töömaht suureneb, peab inimesi mobiliseerima ning uusi süsteeme looma, et oleksime veelgi efektiivsemad.

Kahtlemata on nii kiire kasv paras proovikivi. Olen viimase kahe aasta jooksul kollektiivis tunnetanud, et kui inimesed väga suurte projektide puhul kahtlevad, kuidas nad toime tulevad, siis peab keskenduma väga selgele eesmärgile ning inimesi mobiliseerima: „Me saame sellegahakkama!“

Üheks suuremaks projektiks, millega kogu kollektiivil tuli tegeleda, oli hoonete energiatõhusaks muutmise projekt CO₂, mis hõlmas kokku 500 avaliku kasutusega hoonet või hoonekompleksi. Sellest ei jäänud kõrvale ükski RKASi töötaja, olgu siis projekti raames või tugiteenuste näol. Lisaks „Koolid korda“, kuhu tuli ootamatult juurde ka riigigümnaasiumide osa. Nüüdseks on esimesed hooned Viljandis, Nõos, Jõgeval ja Haapsalus üle antud ning oleme juba alustanud nelja järgmise gümnaasiumi rajamise ettevalmistustöödega. Peale selle kerkis vahepeal esile veel üks terav ülesanne – Eesti Rahva Muuseumi uus peahoone, mis on oma olemuselt väga suur mosaiik. RKASi asi on siin tervikpilt koos hoida ja muuseumihoone kokkulepitud ajaks valmis ehitada.

Pliiatsi ja arvuti kõrval on me peamine tööriist riigihange. Viimase kahe aasta jooksul oleme läbi viinud üle 2000 riigihanke, mida on rohkem kui eelmise 10 aasta jooksul kokku! Siit jõuangi järgmise olulise otsuseni – kuna hangetel olid lühikesed tähtajad ja neid oli palju, siis pidime ettevõtet sisemiselt korrastama, et sellise mahuga hakkama saada. Selleks tuli asjaajamine kõigi partneritega muuta maksimaalselt elektrooniliseks: töötati välja elektrooniline aktisüsteem, elektrooniline hangete keskkond, uus dokumendihaldussüsteem, võeti kasutusele online aruandlus reaalajas ning loodi veebipõhine kaardirakendus, mille kaudu edastati vajalikku informatsiooni seotud riigihangete kohta. Nüüd loome nende põhjal juba järgmist keskkonda. Seega aga tuli üle vaadata ka tugisüsteemid: raamatupidamine, sekretariaat, kommunikatsioon jne. Otsustasime välja arendada minikeskkonnad, tänu millele hakkasid tugisüsteemid paremini põhitegevusi toetama, sest suurprojektide kõrval ei saa unarusse jätta ka tavahaldust. Nüüd ootab aga RKASi juba uus suurprojekt – nelja ministeeriumi ühishoone.


LÜHITUTVUSTUS:
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on ettevõte, mis loodi riigi kinnisvara senisest efektiivsemaks haldamiseks ja arendamiseks 2001. aastal, aktsiakapital oli 166,7 miljonit eurot. RKASi aktsiad kuuluvad 100% Eesti vabariigile ja neid valitseb rahandusministeerium.
RKASil on seitsmeliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Arto Aas, Aare Järvan, Kalev Kukk, Tarmo Porgand, Jüri Eerik, Arnout D. Lugtmeijer ja Taavi Madiberk. Ettevõttes töötab 168 põhikohaga töötajat, RKASile kuuluv kinnisvara paikneb kõikjal üle Eesti.
RKASi gruppi kuulub kaks tütarettevõtet: OÜ Hooldus Pluss arendab edasi kinnisvara korrashoiu tagamise teenust tehnohoolduse, heakorra ja väikesemahuliste ehitusremonditööde vallas; Erika Neli AS (likvideerimisel) tegeleb aga kinnisvara väljaüürimisega.

www.rkas.ee