Riigi Kinnisvara AS

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte 2010

Jaak Saarnitt

Riigi Kinnsivara AS tulemused 2009
Müügitulu (tuh kr) 
  557 760
Müügitulu muutus  +47,6%
Puhaskasum (tuh kr)  22 284
Puhaskasumi muutus -75,2%
Töötajate arv  87
Koht üldtabelis 60


Jaak Saarniit on Riigi Kinnisvara juhatuse esimees


Jaak Saarniit: Targutamise asemel tuleb otsustada

Mina asetan firma juhtimisel kõige esimesele kohale eesmärgi seadmise. Eesmärgid peavad olema kõrged, isegi kui on rasked ajad. Meie hiljuti valminud strateegiline arengukava näiteks seab eesmärgiks ettevõtte kolmekordse kasvu, mille eelduseks on kliendi rahulolu ning kliendibaasi kasv.

Teiseks leian, et targutamise asemel tuleb otsustada. Tühjad jutustamised, millele ei järgne selget ja kindlat otsust, on mõttetud. Otsuseid on vaja, eriti kriisi ajal. Ning mitte lihtsalt otsuseid, vaid tulemuslikke otsuseid.

Ja kolmandaks, ettevõtteid võib juhtida ju mitut moodi, näiteks autoritaarselt. Mina aga usun inimeste kaasamisse otsuste tegemisel, sellesse, et võimalikult palju inimesi osaleks kollektiivselt mingi küsimuse vaagimises ning võimaliku tulemuse väljaselgitamises.

Päris kriisivabad ei ole me olnud, sellest väljatuleku viis on aga lihtne — kollektii­vis ja tegevuse sisus tuleb kokku hoida. 2009. aasta algul saime nõukogult suunise hoida kokku palgakulusid ja see õnnestus meil kuni 18% ulatuses. Tervikuna suutsime juhtimiskulusid aasta kokkuvõttes baaseelarvega võrreldes kokku hoida 23,0%, mis on samuti päris muljetavaldav number. Seda kõike kvaliteedis mingeidki järeleandmisi tegemata. Me ei teinud seda küll suure rõõmuga, aga see oli vajalik ja kõigi jaoks arusaadav. Suureks toeks on siin olnud meie toetav kollektiiv, kelle seest need solidaarsed otsused tulid.

Lisaks otsestele kärpimistele oleme oma tegevuses muutunud efektiivsemaks. Seda näitab kas või see, et kui mõni aasta tagasi oli meil ühe kinnisvarahalduri hallata 5000 m2 kinnisvara, siis nüüdseks on mõned haldurid jõudnud 35 000 ruutmeetrini, mida on päris palju. Mina ise tulin ettevõttesse 2006. aastal ja siis oli RKASil kokku 180 000 ruutmeetrit hallatavat kinnisvara. Nüüdseks on see arv kasvanud juba 440 000 ruutmeetrile, kuid haldurite arv on suures plaanis sama. Nii et konkurentsivõimelisena püsimise võti peitubki efektiivsuses ja kokkuhoius. 

Väga oluline on keerulistel aegadel tulla appi klientidele — meie puhul põhiliselt riigiasutustele. Meil õnnestus klientide eest pidada läbirääkimisi mitmete teenuste hindade alandamise teemal ning tulla klientidele vastu pindade ennetähtaegsete vabastamistega — nii pinnakasutuse optimeerimise kui ka kulude kokkuhoiu huvides. See tõi meile äriettevõttena küll kaotusi, ent oli riigi­mehelik. Sama oluline on riigile mittevajaliku vara müük — vabanevatest püsikuludest saab mitmeid remondiootel hooneid korda teha. 

Järgnevate aastate jooksul on meil oluline ja kasvav roll riigi kinnisvara kompetentsikeskusena, mis tähendab seda, et müügimahud ning investeeringud peaksid kasvama kordi. Siin tekib muidugi küsimus — kas me oleme selleks valmis? Ma olen kindel, et oleme.

2009. aasta märksõnadeks olid kokkuhoid ja säästmine. Seoses äriühingu arvamisega valitsussektorisse muutus oluliseks üldkoosolekul seatud eelarvetasakaalu raamidesse jäämine. Saime sellega hakkama. Jah, igapäevaelus on muidugi tagasilööke — kas on hangetes alapakkumisi või koostööpartnerid ei paku nii head teenuse kvaliteeti, kui neilt eeldame — aga üldiselt näen ma meie tulevikku siiski positiivses võtmes.


RIIGI KINNISVARA

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) loodi 2001. aastal, et riigi kinnisvara senisest tõhusamalt hallata. Sajaprotsendiliselt riigile kuuluva ning 1,496 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegeleva RKASi aktsiaid valitseb rahandusministeerium, ettevõtte nõukogu on 6-liikmeline ning sinna kuuluvad Taavi Rõivas, Keit Pentus, Tarmo Porgand, Jüri Eerik, Meelis Niinepuu ja Kalev Kukk.

Jaanuaris 2008 alustas tööd ka RKASile kuuluv hooldusteenust pakkuv tütarfirma OÜ Hooldus Pluss, mis jätkab ja arendab edasi kinnisvara korrashoiu tagamise teenust tehnohoolduse, heakorra ja väikesemahuliste ehitusremonttööde vallas.

59 põhikohaga töötajaga RKASile kuuluv kinnisvara asub kõikjal Eestis, 2010. aasta aprilli seisuga oli ettevõtte kinnisvaraportfellis kokku 243 hoonet (sh koolid).

www.rkas.ee

Riigi Kinnsivara

Äriteenindus- ja kinnisvaraettevõtete edetabel 2010