Swedbank AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2012

 

Swedbank AS tulemused 2011 (tuh kr/eur)
Müügitulu  311 900
Müügitulu muutus (2010=100) 99,9%
Puhaskasum  180 600
Puhaskasumi muutus (2010=100) 185,4%
Omakapitali tootlikkus  10,6%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  2260
Investeeringud 13 000
Koht üldtabelis 4


Priit Perens on Swedbank Eesti peadirektor

Priit Perens: Eesti inimene eelistab aina enam pangakontorile telefoni ja arvutit

Praegust majanduskeskkonda arvestades on Swedbankil hästi läinud: tulime edukalt masust läbi, ehkki kaotasime 2009. aastal poole 2008. aasta kasumist. Oleme säilitanud efektiivsuse ja saavutanud väga hea laenuportfelli kvaliteedi. Oleme rahul kasvanud efektiivsusega, eriti on paranenud klientide tagasiside jälgimine ja krediiditoodete vastutustundlik müük. Väga eesrindlik on Eestis olnud elektrooniliste kanalite areng ning klientide valmisolek uusi lahendusi kasutusele võtta – mobiilirakendused, mis Swedbank esimesena turule tõi, on enim eesti keeles allalaetud rakendused ning kasutajate hulk kasvab üha.

Eesti majandus on püsinud tugevana, seda usku kinnitavad ka meie tehtud investeeringud ja laenuotsused. Näiteks on Swedbank investeerinud Eesti ettevõtetesse ca 35 miljonit eurot, mis moodustab umbkaudu 6% meie valitsetavate pensionifondide varadest. Kokku oleme andnud 2011. aastal Eesti ettevõtetele laenu ning muid investeerimistooteid ligi pool miljardit eurot.

Mida saaksime veel paremini teha? Arendades ühelt poolt oma kaasaegseid teeninduskanaleid, ei tohi me kaotada silmist klassikalist klienditeenindust. Sõltumata tegelikest põhjustest peame tagama, et ka kaardimaksed hästi toimiksid. Kindlasti soovime tihendada infovahetust ka oma korporatiivklientidega – pangas on hulgaliselt ettevõtjate jaoks vajalikku ja olulist informatsiooni, ühtlasi suudame me seda analüüsida. Selle ajel avasime hiljaaegu ettevõtete infoportaali, et pakkuda täiendavat väärtust nii oma klientidele kui laiemale avalikkusele.

Oleme arendanud kliendi vajadusest lähtuvat vastutustundlikku müüki, nõustamiskeskkonda, samuti mobiilipanka ja rakendusi nutitelefonidele. Meil on hea meel, et kliendid on uued lahendused nii hästi vastu võtnud: juunis ületasid mobiilis tehtud maksed esmakordselt Swedbanki kontorites tehtud maksete hulga, mis tähendab ligi 47 000 mobiiliga tehtud makset.

Swedbanki toodete ning teenuste arendamise aluseks on klientide ettepanekud ja tagasiside.
Meie enda küsitlused näitavad, et kliendid ootavad väga personaalseid pakkumisi, mis toetuvad tervikpildile – see tähendab igapäevast asjaajamist pangaga, säästmist, laenamist. Üha enam eelistatakse kontorikülastuse asemel nõu saada kas telefonis või elektroonilisel teel.

Kliendid ootavad pangalt seda, et nende olukorda mõistetaks ja neid sellele vastavalt nõustataks. Hinnatakse mugavust ja paindlikkust, kuid eelkõige siiski professionaalset ja kliendi vajadustele vastavat lahendust. Pangad ei ole ammu enam pelgalt laenukontorid, vaid nad võtavad vastutuse majanduse stabiilsuse eest laiemalt. Uueks trendiks on kindlasti juba nimetatud mobiilipangandus ehk pangakontori kolimine taskusse.

Lähiajal plaanime klientide vajaduste põhjal pakkumisi edasi arendada ning suhelda kliendi ja panga jaoks õiges kanalis, tõstes internetikeskkonna müügi ja lepingusõlmimise aktiivsust. Soovime aidata klientidel uute lahendustega paremini kohaneda ja suunata neid julgemini uusi võimalusi kasutama.


ETTEVÕTTEST:
Swedbanki juured ulatuvad 1820. aastatel Rootsis tegutsenud hoiupankadeni. Kaubamärk ise sündis aga 2006. aastal Rootsi FöreningsSparbankeni ja meie kohaliku Hansapanga koostöös. Universaalpangana pakub Swedbank oma teenuseid eraisikutele ja ettevõtetele Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. Pangal on Rootsis 317 kontorit ning Baltimaades üle 200, lisaks harukontorid Põhjamaades, USA-s, Hiinas, Venemaal ja Ukrainas. Swedbankil on 9,5 miljonit eraklienti ja 622 000 äriklienti.