Swedbank AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2013


Swedbank AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 342 000
Müügitulu muutus  (2011=100) 109,7%
Puhaskasum  243 600
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 134,9%
Omakapitali tootlikkus  14,2%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  139
Koht 2013 suurettevõtete tabelis  10


Priit Perens on Swedbank ASi juhatuse esimees ja peadirektor

Viis viimast aastat on olnud mu raskeimad mu tööelus

Võin ilma kahtluseta öelda, et viimased viis aastat on olnud minu tööelus tõesti kõige raskemad. Buumiaastate kiire kasv ja masust tingitud karm kokkutõmbamine nii era- kui ka riigisektoris on olnud tööalaselt küll äärmiselt põnev, kuid samas ka keeruline ja vastutusrikas protsess. Selle käigus muutus pank väga palju, ja mis peamine, me väljusime kriisist veelgi tugevamana. Toon siin välja peamised tegevused, millega me selle saavutasime: kliendikeskne lähenemine, pidev keskendumine kuluefektiivsusele, elektrooniliste kanalite arendus ning madala riskiprofiili hoidmine ja puhvrite olemasolu ehk õppetunnid minevikust.

Tugevdasime kliendisuhteid. 2012. aastal jätkasime kolm aastat varem alustatud kliendikeskse ärimudeli arendamist. Püüdsime võimalikult täpselt välja selgitada klientide vajadused ja jõuda ka selleni, et neile pakutakse vajaliku toodet kõige sobivamas kanalis. Nii meie endi kui ka sõltumatute uuringuasutuste uuringud näitavad, et klientide üldine rahulolutase on tänu sellele tõusnud.

Uus klienditeeninduse mudel tähendab vajadust uute oskuste järele. Swedbanki klienditeeninduse mudel, milles keskendutakse senisest enam nõustavatele teenustele, esindab uut lähenemisviisi ja nõuab pangatöötajatelt ka uusi oskusi. Viime järk-järgult otsustamise volitused kliendile lähemale, suurendades oma nõustajate pädevust – arusaamist klientidest ja oskust nendega suhelda.

Parem teenus elektrooniliste kanalite kaudu.
Soovides arvesse võtta muudatusi klientide käitumises ja vajadustes, oleme järgmiseks viieks aastaks välja töötanud kanalistrateegia: milliseid tooteid millisele kliendile ja mis kanalist on kõige efektiivsem pakkuda. Oleme parandanud panga elektrooniliste kanalite funktsioone ja teenuseid, esmajoones müügi poole peal. Samuti oleme vaeva näinud, et need kasutajasõbralikumad oleksid.
Swedbankil on Eestis 600 000 aktiivset internetipanga kasutajat ja enam kui 80 500 klienti on alla laadinud meie mobiilipanga rakenduse. 2013. aasta jaanuaris ületas klientide kontaktivõttude arv mobiiltelefonide kaudu esimest korda panga ajaloos kontaktide arvu kontorivõrgus.

Swedbank on saanud oma digikanalite eest ka mitu tunnustust. Global Finance hindas meie internetipanga Eesti parimaks ja mobiilipanga äriklientide lahendus kuulutati maailma kõige paremaks lahenduseks.
Oleme kogu kriis vältel teinud tihedat koostööd valitsuse, keskpanga ja kapitaliturgudega, et edendada finantsstabiilsust ja suurendada usaldust. Me peame finantsalast haridustööd oma ühiskondlike kohustuste oluliseks osaks. Tehes koostööd valitsuse, organisatsioonide ja koolidega oleme ka osaks kohalikust ühiskonnast. Meie eesmärk on aidata üksikisikutel ja ettevõtetel parandada oma rahalist olukorda ja edendada Eesti jätkusuutlikku arengut.


LÜHITUTVUSTUS:
Swedbank on tänapäevane pank, mille juured on sügaval Rootsi hoiupankade ajaloos. Swedbanki kaubamärk sündis aastal 2006 Rootsi päritolu FöreningsSparbankeni ja Baltikumi ettevõtte Hansapanga tippjuhtide koostöös.
Panga klientide hulgas on 7,8 miljonit eraisikut ning enam kui 600 000 ettevõtet ja organisatsiooni, mis teeb Swebankist klientide arvu poolest Rootsi suurima panga. Pank on juhtpositsioonil ka oma teistel koduturgudel: Eestis, Lätis ja Leedus. Harukontorid asuvad ka Kopenhaagenis, Helsingis, Kaliningradis, Luksemburgis, Marbellas, Moskvas, New Yorgis, Oslos, Shanghais, Peterburis ja Ukrainas. Swedbankil on Eestis 64 kontorit ja üle 500 sularahaautomaadi.
2012. aasta vastutustundliku ettevõtluse indeksi järgi oli Swedbank parimate ettevõtete hulgas, saavutades kuldse taseme.
TNS Emori iga-aastase suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu järgi oli Swedbank Eesti 2012. aastal Eesti kõige mainekam suurettevõte. Swedbank hoiab esikohta juba viiendat aastat järjest.

www.swedbank.ee