Tallinna Kaubamaja AS

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2013


Tallinna Kaubamaja AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 467 800
Müügitulu muutus  (2011=100) 107,3%
Puhaskasum  20 870
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 96,9%
Omakapitali tootlikkus  14,6%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  140
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 3


Raul Puusepp on Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees

Juhtimist võib võrrelda spordiga – tugev on meeskond, kes tugineb headele üksikmängijatele

Ettevõtte juhtimine on meeskonnamäng ning kõige olulisem on leida õiged, hästi koos töötavad ja motiveeritud inimesed. Nagu spordiski, on siin tugevad just need meeskonnad, kes toetuvad sobivatele ning kõvadele üksikmängijatel. Siis jääb veel püstitada põhjalikult läbimõeldud eesmärgid, luua head töötingimused, motiveerida meeskonda ning üheskoos õige n-ö mänguplaan paika panna. Õige inimene on lojaalne, tark ja sihikindel meeskonnamängija. Sellised meie inimesed suuresti ongi – Tallinna Kaubamaja kontsernis on tugev meeskond. Tänu sellele oleme enam kui pool sajandit edukad olnud.

Kõige enam on meid edasi aidanud eelkõige kliendikeskne mõtlemine – püüame alati tegutseda lähtuvalt tema ootustest ja vajadusest. Viimaste aastate kõige olulisemad otsused on seotud arengu ja laienemisega: konkreetsemalt Selveri keti aktiivne laienemine, sisenemine autokaubandusse ning kingaärisse, oma turvafirma Topsec Turvateenused käivitamine, I.L.U keti laiendamine, suuremahulised arendused meie kaubamajades.

Ülitähtis on klientide lojaalsusprogrammi arendamine ning selle laiendamine kõigis meie ettevõtetes. Kogemus kinnitab, et kliendid ootavad nii tähelepanu kui ka otsest võitu, mida tarbimine ühes ettevõtete grupis neile annab. Kaubamaja kontserni puhul on erakordne just see, et me saame mitmete ärisuundade tõttu aktiivsetele klientidele väga mitmekesiseid võimalusi pakkuda. Edu tagab hea teenindus, õige kaup, töö klientidega ning seda toetavad infosüsteemid – ka siin on toimunud suured positiivsed muudatused, mida klient võib-olla otseselt tähele ei panegi.

2014. aastale läheme vastu optimistlike ootustega, kuid suuri positiivseid hüppeid meie hinnangul lähiaastatel siiski ei tule. Kulud kasvavad, konkurents tiheneb ja tavapärane mõõdukas turu kasv ei kindlusta kasumlikkuse säilimist. Seega oleme orienteeritud laienemisele ja sisemise efektiivsuse kasvule. Samuti otsime jätkuvalt võimalusi ning sünergiat uutes ärisuundades.

Lähiaastate peamine suundumus on kogu majanduses rahulik kasv, mis ei tule küll kiirelt ja kergelt, kuid sammhaaval siiski. Tähtsad on ühtviisi nii kasumlikkuse parandamine kui ka ettevõtte väärtuse kasv. Mõlemad saavad tulla üksnes kliente lojaalsuse ja rahulolu kaudu – selle poole me püüdleme. Iga päev.


LÜHITUTVUSTUS:
Tallinna Kaubamaja alustas tegevust 1960. aasta 21. juulil, mil avati riigiettevõte Tallinna Kaubamaja. 1966 avati Tartu Kaubamaja ja 1973 Tallinna Kaubamaja juurdeehitus B-maja. 1994. aastal muudeti RAS Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsiks, enamusaktsiad müüdi E-Investeeringugrupile. 1995. aastal avati Tallinnas Punasel tänaval esimene Selver. Aasta hiljem noteeriti Tallinna Kaubamaja aktsiad siinsel väärtpaberibörsil. 1996. aastal omandas Tallinna Kaubamaja AS Tartu Kaubamaja. 2004. aasta 15. aprillil avati Tallinna Kaubamaja laiendus Viru Keskuses ja 2005. aasta 12. oktoobril uus Tartu Kaubamaja. 2008. aastal ostis ettevõte ära Suurtüki Naha- ja Kingaärid ning ABC Kinga, aasta hiljem avati esimene I.L.U. kauplus. 2010. aastal toodi turule kingakaupluste kett Shu ja 2012. aasta märtsis avati Tallinna Kaubamaja uus naistemaailm ja lastemaailm. 2007. aastal ostis Tallinna Kaubamaja Kia Auto koos tema tütarettevõtetega, 2012. aasta suvel aga ASi Viking Motors. 2012. aasta sügisel asutati tütarettevõtted Kaubamaja AS, Kulinaaria OÜ ja TopSec Turvateenused OÜ.

www.kaubamaja.ee