Tallinna Kaubamaja AS

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2012

 

Tallinna Kaubamaja AS tulemused 2011 (tuh kr/eur)
Müügitulu  435 997
Müügitulu muutus (2010=100) 105,6%
Puhaskasum  21 538
Puhaskasumi muutus (2010=100) 129,4%
Omakapitali tootlikkus  16,1%
Tootlikkus 1 töötaja kohta 143
Investeeringud 5830
Koht üldtabelis 10


Raul Puusepp on Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees

Raul Puusepp: võtmeküsimus on meeskond ja selles on mul tohutult vedanud

Oleme liikunud samamoodi nagu Eesti majandus – parematel aegadel suurema hooga, keerulisemates oludes tagasihoidlikumalt. Siiski on meil tõesti alati õnnestunud olla turu keskmisest mõnevõrra edukam ja efektiivsem.
Meie kontserni kõik ettevõtted on teinud tublit tööd ja üledukate aastate järel oleme hästi läbi tulnud ka rasketest aegadest, mis muide ei ole tegelikult veel ju päriselt lõppenud.

Oleme teinud mõningaid muudatusi oma töökorralduses ja protsesside juhtimises. Kulude juhtimine ja efektiivsus on olnud küll fookuses kõikidel aegadel, aga tuleb tunnistada, et buumi ajal nihkus tähelepanu enam tuludele ja kasvule. Raskemad ajad sundisid jälle rohkem sisemiselt pingutama. Oma kontseptsioonides – kaubamajas, Selveris, kinga-, auto- ja kosmeetikaäris – me iseenesest suuri muutusi teinud ei ole. Tavapärasest enam on olnud soodsa hinnaga kaupade pakkumisi. Kohanesime muutunud oludega, kuid rapsima ei hakanud – jäime iseendaks, mõistliku hinnaga kvaliteetset kaupa ja teenindust pakkuvaks kaupmeheks.

Kui rääkida geograafilisest laienemisest, siis rasketel aastatel koondasime oma tähelepanu koduturule. Samas oleme tähelepanelikult jälginud ka naaberturgude arenguid ning olnud avatud võimalikele uutele ärisuundadele Eestis. Headeks näideteks on hiljuti omandatud autoäri Viking Motors või asutatud tütarettevõtte Topsec Turvateenused, kuhu koondame kõik, mis on seotud turvateenuste osutamisega. Samuti on oluline märkida, et vaatamata keerulisematele
aegadele ei ole me pidurdanud oma ettevõtete arendustegevusi, ükskõik kas räägime infosüsteemide kaasajastamisest, partnerkaardiprogrammi arendamisest, uutest Selveri, ABC, SHU, I.L.U poodidest või investeeringutest kaubamaja naiste-ja lastemaailma nii Tallinnas kui Tartus.

Muidugi oleks hea mitmesuguseid arenguid ette näha ja nendeks siis valmis olla, kuid paraku ei pruugi see alati õnnestuda. Seepärast on oluline, et sa oleks valmis muudatustele kiiresti reageerima, nii prognoositutele kui ootamatutele. Ei tohi jääda lootma ja ootama, vaid tuleb tegutseda. Võtmeküsimuseks on meeskond ja selles on mul tohutult vedanud. Mul on õnnestunud end ümbritseda kolleegidega, kellest siiralt lugu pean, nii inimeste kui spetsialistidena. Ning tegutseda tuleb südamega. Kõige paremini tuleb inimestel välja see, mida neile teha meeldib.


ETTEVÕTTEST:
Tallinna Kaubamaja sündis 1960. aasta 21. juulil, mil avati riigiettevõte Tallinna Kaubamaja. 1966 avati Tartu Kaubamaja ja 1973 Tallinna Kaubamaja juurdeehitus B-maja.
1994. aastal muudeti RAS Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsiks, enamusaktsiad müüdi E-Investeeringugrupile.
1995. aastal avati Tallinnas Punasel tänaval esimene Selver. Aasta hiljem noteeriti Tallinna Kaubamaja aktsiad Tallinna Väärtpaberibörsil. 1996. aastal omandas Tallinna Kaubamaja AS 57% AS Tartu Kaubamaja aktsiatest.
2004. aasta 15. aprillil avati Tallinna Kaubamaja laiendus Viru Keskuses ja 2005. aasta 12. oktoobril uus Tartu Kaubamaja. 2008. aastal ostis ettevõte ära Suurtüki Naha- ja Kingaärid ning ASi ABC King, aasta hiljem avati esimene I.L.U. kauplus. 2010. aastal toodi turule kingakaupluste kett Shu ja 2012. aasta märtsis avati Tallinna Kaubamaja uus naistemaailm ja lastemaailm.
2006. aasta lõpus ostis Tallinna Kaubamaja 100% osaluse ASis Kia Auto. Tänavu suvel omandati veel AS Viking Motors.