Tallinna Sadam AS

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2013


Tallinna Sadam AS tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 88 578
Müügitulu muutus  (2011=100) 99,3%
Puhaskasum  32 819
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 90,2%
Omakapitali tootlikkus  9,2%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  264
Koht 2013 suurettevõtete tabelis 6


Ain Kaljurand on Tallinna Sadama juhatuse esimees

Meie siht on kindlustada oma tulevikku ka kriisiaastatel

Selleks et säilitada ja parandada meie positsiooni Läänemere piirkonna tihedas konkurentsis, võttis Tallinna Sadam viie aasta eest vastu uue tegevusstrateegia, milles seadsime endale kolm põhieesmärki. Nendeks olid esiteks konkurents sadama territooriumil tegutsevate operaatorite vahel, teiseks uute kaupade leidmine olemasolevate kõrvale ja kaubavedude mitmekesistamine ning kolmandaks kaupadele lisandväärtuse loomine.

Tunnistasime endale, et need eesmärgid on ambitsioonikad ning nõuavad kõrvuti julgete otsustega ka mahukaid investeeringuid. Nüüd saame öelda, et toonased otsused on ennast õigustanud, esimesed viljad on nopitud ja me jätkame sellel sihil.

Üheks teetähiseks seatud eesmärkide täitmisel on 2011. aastal maailma ühe suurima logistikaettevõttega Katoen Natie saavutatud kokkulepe rajada Muugale logistikakeskus. Selle esimene etapp, mis tähistas ühtlasi Muuga Tööstuspargi käivitumist, valmis tänavu mais. Täismahus valmib Venemaale ja SRÜ riikidesse suunduvaid kaupu teenindav Katoen Natie 30 miljoni eurone logistikakeskus 2015. aastal.

Nii Eestit kui kogu maailmamajandust räsinud kriisiaastatel otsustasime investeerida, et kindlustada Tallinna Sadama muutumine eelmise kümnendi peamiselt ümmarguse tsisterni ja vedellasti sadamast kandilise konteineri ja laia kaubavalikuga sadamaks. Nüüd saame potentsiaalsele kliendile näidata valmistootena tööstuspiirkonda kogu vajaliku taristuga. Sellega oleme tunduvalt vähendanud riske ja kindlustanud oma konkurentsipositsiooni.

Kõrvuti sadama enda taristu arendamisega oleme riigile kuuluva ettevõttena palju panustanud ka kogu Eesti konkurentsivõime arendamisesse. Tulenevalt Eesti riigi strateegilisest huvist tagada jäämurdeperioodil ligipääs Soome lahes asuvatele Eesti sadamatele, soetasime 2012. aastal jäämurdja Botnica. See pole mitte pelgalt jäämurdja, vaid jäävabal ajal on alus omanikutulu teenimiseks välja prahitud.

Tallinna Sadam ei ole pelgalt kaubasadam. Vanasadam on väravaks lõviosale siia saabunud turistidest. Tänavune reisijate arv tõotab tulla läbi aegade suurim ning ilmselt ületab see meie sadamate puhul aasta lõpuks üheksa miljoni piiri. Seda on veerandi võrra enam kui viie aasta eest.

Märkimisväärne on olnud kruiisiturismi areng – tänavu ootame Tallinna juba peaaegu pool miljonit kruiisireisijat. Kasvava nõudluse rahuldamiseks ja kvaliteetse teenuse pakkumiseks teeme ka siin märkimisväärseid investeeringuid. Värskeim samm on siin tuleval kevadel valmiv kümne miljoni eurose maksumusega uus kruiisikai Vanasadamas.

Saame julgelt öelda, et oleme pühendunud meeskonnaga kohanenud nõudliku konkurentsisituatsiooniga, samuti arenenud mitmekülgseid teenuseid pakkuva sadamana. Kuid loomulikult ei istu ka meie konkurendid käed rüpes, mistõttu me keskendume varasemast veelgi intensiivsemalt koostööle partneritega kogu logistikaketi ulatuses.

Oleme möödunud kriisiaastatest tugevana välja astunud ja loonud eesmärgistatud investeeringute ja äritegevuse näol head eeldused eduks. Tänavu kevadel kinnitas ettevõtte nõukogu meie strateegia aastani 2020, mis seab eesmärgiks järgmise kaheksa aastaga käibe ja kasumi kahekordistumise. Seeläbi tõuseme suurima omanditulu teenijaks Eesti riigile. Meil on, mille nimel pingutada!


LÜHITUTVUSTUS:
AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, kuhu kuuluvad Vanasadam, Vanasadama Jahisadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. Lisaks kuuluvad ettevõttele ka Muuga ja Paldiski lõunasadama tööstuspargid. 1992. aastal loodud riigiettevõte Tallinna Sadam muudeti neli aastat hiljem aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionäriks on Eesti vabariik.
AS Tallinna Sadam osaleb koos 22 ettevõtte, ülikooli ja erialaliiduga Eesti logistikaklastri arendamise projektis, mida toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.

www.ts.ee