Trustcorp OÜ

 Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2012

 

Trustcorp OÜ tulemused 2011 (tuh eur)
Müügitulu  2133
Müügitulu muutus (2010=100) 68,2%
Puhaskasum  795
Puhaskasumi muutus (2010=100) 2228,9%
Omakapitali tootlikkus  39,7%
Tootlikkus 1 töötaja kohta  427
Investeeringud 129
Koht üldtabelis 42


Eerik-Niiles Kross on Trustcorp OÜ juht

Eerik-Niiles Kross: majanduslik ebakindus pole tingimata halb asi

Trustcorp OÜ juhi Eerik-Niiles Krossi sõnul ei pruugi paljuräägitud ülemaailmne keeruline majandusseis olla konsultatsioonifirma jaoks sugugi kehv, kui viimaste aastate majanduslik püsitus käib kaasas poliitilise ebastabiilsusega.

Meie põhitegevuseks on kujunenud konsultatsiooniteenused strateegilise juhtimise ja kriisijuhtimise vallas. Konsultatsiooniteenust osutame valdavalt väljapoole Eestit, peamiselt Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Ameerika regiooni klientidele. Trustcorpi klient on rasketes oludes, tõsi, pigem küll poliitilistes või julgeolekuoludes tuge sooviv riik või liikumine. Kuivõrd viimaste aastate majanduslik volatiilsus käib enamasti kaasas poliitilise ebastabiilsusega, ei pruugi majanduslik ebakindlus olla meie äri jaoks otseselt ilmtingimata halb.

Oleks tore, kui Eesti ametlikud struktuurid ühest küljest kasutaksid enam erasektori võimalusi riigi tutvustamisel ja selle majandushuvide edendamisel ning samas ei häbeneks toetada Eesti ettevõtete eksporti ja välisturgudele sisenemise katseid ka otseste poliitliste vahenditega. Seda teevad kõik mulle teadaolevad ekspordiambitsiooniga riigid.

Trustcorpi teenus on nii spetsiifiline, et konkurentsi mõttes oleme tegelikult globaalsel turul ja Eestis sisuliselt kellegagi ei konkureeri. Konsultatsiooniteenuste järele on jätkuvalt väga suur nõudlus, eriti Lõuna-Kaukaasia, Balkani ja ka Kesk-Ameerika regioonis. Tegemist on arenevate regioonidega, kus olukordade lahendamine ja reformide läbiviimine nõuab kogemustega ekspertide abi.

Meie peamine tulevikuplaan on kliendiportfelli suurendamine ja jätkuvalt kvaliteetse teenuse pakkumine oma klientidele. Selleks et ennast veelgi paremini kohandada turul toimuvate protsessidega, püüame keskenduda senisest rohkem oma tegevuse tugevatele külgedele, nagu paindlikkus, kiire reageerimine, professionaalsus ja tõhusus.


ETTEVÕTTEST:
2001. aastal asutatud Trustcorp OÜ on edukas kohalik konsultatsiooniettevõte, mis tegeleb Eesti kogemusele tuginedes vabadusele pürgivate riikide ja valitsuste ning teiste firmade nõustamisega. Trustcorpi tegevus on suunatud peamiselt väljapoole Eestit, klientide hulka kuuluvad lisaks riiklikele institutsioonidele ka näiteks laevanduse ja energiatööstuse ettevõtted.

Täna töötab Trustcorp OÜ-s viis inimest, kuid lepingulise koostöö alusel kaasatakse konsultatsioonitöösse mitmeid oma ala eksperte. Trustcorpi kliendid hindavad usaldusväärsust, isiklikku lähenemist ja professionaalsust, mistõttu peab ettevõte õigeks mitte reklaamida end oma klientide kaudu.