Välisinvestor 2012 nominendid

EttevõteAsut. 
Töötajaid 
Müügitulu 2010  
Müügitulu 2011 
Ärikasum 2010 
Ärikasum 2011 
Ärikasumi kasv 
Molycorp Silmet AS 1997 53231 213 618 87 699 3655 875 84618 354 87812 479 032
PKC Eesti AS 2002 1222125 535 305159 596 46425 514 87816 176 376-9 338 502
Ragn Sells AS 1997 27718 763 92518 879 330773 0171 604 071831 054

Molycorp Silmet AS

Euroopa üks suurimaid haruldaste metallide ja muldmetallide tootjaid ning nende ainus väljaspool Hiinat asuv töötleja, kellel on sedavõrd lai ülikõrge puhtusastmega tootevalik – see on Molycorp Silmet AS. Tegu on tõeliselt globaalse ettevõttega – 99% tootmises kasutatavatest materjalidest ostetakse väljastpoolt Eestit (peamiselt Brasiiliast, USAst ja Venemaalt) ja 99% toodangust müüakse Eestist välja (valdavalt Euroopa Liitu, USAsse ja Jaapanisse). Ettevõttel on kolm vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik, aastatoodangu maht 3000 t; haruldaste metallide vabrik, aastatoodangu maht 700 t; ning metallurgiavabrik.

Molycorp Silmeti tooteid kasutatakse nii autotööstuses, lennunduses ja elektroonikas kui ka kõrgtehnoloogia rakendustes, kusjuures kuni kümnendik maailmas vajaminevast tantaalist ja kuni viiendik puhtast metallilisest nioobiumist tuleb just Molycorp Silmetist.

Ettevõte sai alguse juba 1920. aastail, kui Rootsi firma siin põlevkivitöötlemistehase asutas. Nõukogude ajal tegutseti nime all Kombinaat nr 7 ja alustati uraanitöötlemisega, 1970. aastal tehti algust ka haruldaste metallide ja muldmetallide tootmisega. 1990. nimetati ettevõte ümber Silmetiks, mis lõpetas uraanitöötlemise ja keskendus vaid haruldaste muldmetallide ja metallide tootmisele. Aastal 2011 ühines AS Silmet Molycorpi korporatsiooniga ja sai uueks nimetuseks Molycorp Silmet AS.

www.molycorp.com


PKC Eesti AS

PKC Eesti tegeleb peamiselt juhtmeköidiste lepingulise tootmisega veoauto- ja elektroonikatööstustele. Põhjuseks, miks suured kliendid just PKCd eelistavad, peab ettevõte ise nii pikaajalisi kogemusi juhtmeköidiste ja ühenduskaablite tootmises kui ka väljaõppinud ja professionaalset personali.

PKC Eestil on kaks tehast: üks neist asub Haapsalus, kus töötab ligi 350 töötajat, teine, Keila tehas annab tööd 750 inimesele. Peale selle on PKC kontsernil, kuhu PKC Eesti AS kuulub, esindused ka Brasiilias, Hiinas, Saksamaal, Iirimaal, Mehhikos, Poolas, Venemaal, Ukrainas ja Ameerika Ühendriikides.

PKC Eesti AS on Põhja-Soomes asuva PKC Group Oy tütarettevõte Eestis, mis asutati aastal 1991 esmalt allhanketööde pakkujana kontsernile. Hiljem, aastast 2002, tegutseti edasi juba PKC Group Oy tütarettevõttena.

www.pkcgroup.com
Loe artiklit võitjaga siin


Ragn Sells AS

Ragn-Sellsi ajalugu sai alguse 120 aastat tagasi, kui Sellbergide perekond Stockholmi lähistel veoteenust ja hiljem ka jäätmeveoteenust pakkuma asus. Praegu on Ragn-Sells Rootsi suurim jäätmekäitleja, millel on tütarettevõtted Norras, Poolas, Taanis, Lätis ja Eestis. Ragn-Sells annab tööd ligikaudu 2300 inimesele, kontserni aastane kogukäive on üle 500 miljoni euro.

Eestis alustas Ragn-Sells 1992. aastal esimese eraomandis oleva jäätmekäitlejana, nüüdseks ligi 260 töötajaga ettevõte kogub-käitleb ca 145 jäätmeliiki, sh olme-, pakendi-, tööstus-, ehitus-, biolagunevaid, ohtlikke, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ning saastunud pinnaseid. Taaskasutatavatest materjalidest suunatakse ringlusse peamiselt paberit, pappi, klaasi, plasti, metalli, kummi ja puitu.

1996. aastal alustas Ragn-Sells ühena esimestest Eestis eraldi vanapaberi kogumist ja selle propageerimist, 2002. aastal hakkas aga välja andma aasta taaskasutaja auhinda. 2003. aastal alustati eraklientidelt tasuta pakendijäätmete kogumisega unikaalse „pakendikoti teenuse“ abil ning 2005. aastal Eesti esimeses jäätmejaamas opereerimisega. 2011. aastal avas Ragn-Sells AS Skandinaavias ja Baltikumis ainulaadse jäätmekütuse tehase ning pälvis aasta keskkonnategu 2011 tiitli. Ragn-Sells on üks vähestest jäätmekäitlejatest, kelle teenindusvõrk katab nii Mandri-Eestit kui saari ja kellel on teenindusluba kogu Eestis, samuti on ta ainus, kes on võimeline eri tüüpi jäätmeid käitlema kompleksselt.

www.ragnsells.ee