Wirtgen Eesti OÜ

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2013


Wirtgen Eesti OÜ tulemused 2012 (tuh eur)
Müügitulu 4752
Müügitulu muutus  (2011=100) 307,2%
Puhaskasum  365
Puhaskasumi muutus  (2011=100) 1286,8%
Omakapitali tootlikkus  35,3%
Tootlikkus 1 töötaja kohta   594
Koht 2013 väike- ja keskettevõtete tabelis 1


Mati Ertsen on Wirtgen Eesti tegevjuht

Tarkus on lähemal keerulistel aegadel, mitte siis, kui kõrgustes lendame

Wirtgen Eesti on koos meie teedeehitajatega näinud nii paremaid kui halvemaid aegu ja need kogemused on meie tegevust palju mõjutanud. Wirtgeni algus 2000. aastal sattus väga heale ajale – ehitusturg, eriti teedeehitus ja infrastruktuuri areng, oli tõusulainel, raha liikus. Kuna Eesti ehitajail puudus uus tehnika, tuli teha kiireid otsuseid, masinaid soetati paljuski suure emotsiooni ajel. Aastani 2007–2008 läks kõik tõusujoones, meie põhjanaabrid pidasid Eesti masinaparke Euroopa parimaiks. Õnn, et me suures eufoorias ei hakanud ise kohe uut bürood-masinakeskust ehitama, vaid pigem võtsime rahulikult – koolitasime personali ja täiendasime klienditeenindust.

Masu oli masinamüüjaile tõeliselt raske ja müük langes peaaegu nulli. Ent ma ei seadnud kulude vähendamist omaette eesmärgiks. Oskus keerulises olukorras õigeid valikuid teha on küll oluline, aga säästa ja kulutada tuleb targalt – sa ei saa oma tegevust sellele üles ehitada, et hakkad kohe kulusid vähendama ning inimesi koondama. Mulle isiklikult andis see jõudu, et mul ei tulnud teha otsuseid personali kohta – tagastatud masinaid või pankrotistunud firmasid puudutavad otsused pole emotsionaalselt nii hullud, nendega tuleb toime.

Lisaks kiirele reageerimisele ja õigele ajastusele näen Wirtgeni edu taga seda, et me tegutseme paralleelselt mitmes valdkonnas. Peale teedeehituse tegelesime toona ja tegeleme praegugi ka mäetööstustehnika ja karjäärikombainidega ja nii õnnestus meil kõige keerulisemad perioodid kergemini üle elada kui teistel. Praegu on kõik turul tegutsejad oma tootepaleti võrdlemisi laiaks ajanud, mis leevendab ühe valdkonna probleeme.

Järgmisena omatoodang. Kuulume Wirtgen Groupi, mis koondab selliseid masinatootjaid nagu Wirtgen GmbH, Joseph Vögele AG, Hamm AG ja Kleemann GmbH. Nende nelja tootmisvõimsused on kaasajastatud, meil on praegu Euroopas, isegi kogu maailmas, moodsaim tootmine. Mitmete õigete otsuste tulemusena on Wirtgen Groupi uued tehased praegu täisvõimsusel tööle läinud ning kulude optimeerimiseks avatakse tehaseid ka mujal.

Väga tähtsaks põhimõtteks, mis meid on saatnud, pean Wirtgeni kliendisõbralikkust. Wirtgen Groupi moto on „Hoia oma klienti, ole alati tema kõrval!“ Meie kliendibaas on aastate lõikes jäänud stabiilseks, oleme suutnud oma vanu kliente enda juures hoida. Muidugi on nende ring ka piiratud – valdkond on selline, et turundusnippidega ei saa kõrvalt kliente juurde haarata. Hoiame neid enda lähedal koolituste ja tootetutvustamiste kaudu.

Peale selle teeme palju koostööd nii Teede Tehnokeskuse, Tallinna Tehnikaülikooli kui teiste teadusasutustega. Hoiame ennast järjepidevalt teadlaste tegevusega masinatööstuse valdkonna uutes suundades ja tehnikates kursis. Sageli anname ka ise kõrgkoolides lühikesi loenguid ning uue tegutsemisvaldkonnana näen ma kutseõpet vananevale kaadrile, kel pole korralikku ülevaadet tänapäevaste masinate võimalustest. Näen siin meile suurt mõtlemiskohta ning võimalikku head otsust tulevikus.


LÜHITUTVUSTUS:
OÜ Wirtgen Eesti asutati aastal 2000. Ettevõte on Saksa teedeehitusmasinate tootja Wirtgen Groupi tütarettevõte. Gruppi kuulub neli mainekat kaubamärki: Wirtgen (külmfreeside tootmise maailmaturuliider), Vögele (asfaldilaoturite maailmaturuliider), Hamm (maailmas suuruselt teine tihendamistehnika tootja) ja Kleemann (mobiilsete purustajate ja sõelte maailmaturuliider).

Wirtgen Eesti tarnib Eesti teedeehitajaile tee-ehitusmasinaid, hooldab ja remondib neid ning varustab varuosadega, samuti rendib masinaid ja seadmeid välja.

www.wirtgen.ee