Turundusstrateegia loomine on üks olulisemaid viise, millega reklaamiagentuurid aitavad firmadel teiste seas esile tõusta. See hõlmab pikaajaliste plaanide tegemist vastavuses ettevõtte eesmärkidega. Nende saavutamiseks on tarvis valida konkreetsed tegevused, mis tõstavad turul toodete ja teenuste nähtavust ning müüginumbreid. Esmalt on oluline läbi mõelda toote positsioneerimine turul, et muuta end atraktiivseks klientidele ning tekitada lojaalsust. Positsioneerimise…

Turundus on valdkond, mille osakaal viimastel kümnenditel palju kasvanud. Inimesed ei osta enam vajalikke asju nurgapealsest poest, vaid otsivad pidevalt paremat või parimat. Samal ajal on kasvanud ka infotarbimine, mis tähendab, et võimalusi inimestele reklaami näitamiseks on tohutult juurde tekkinud. Mis aga on turundamise eesmärkideks? Ning millist fuktsiooni täidavad erinevad kanalid, mis reklaamiagentuuride kasutuses? Arutleme…

Turundus pakub palju võimalusi oma toodete reklaamimiseks. Hea reklaamiagentuur kasutab neid oskuslikult, valides sobiv variant vastavalt tootele või teenusele ning sihtrühmale. Oluline on tunda just viimast ehk inimesi, kellele soovid toodet tutvustada. Nimelt tuleb aru saada, missugust meediat nad tarbivad, kus aega veedavad ning missugune reklaam neile mõju avaldab. Näiteks võib suur reklaamplakat kesklinnas tõsta…