Valitud kategooria: Lumekoristus

lumekoristus

Lumekoristus

Siit kategooriast leiate kõikvõimalikud teenused seoses lumekoristuse ja jäätõrjega. Teenusepakkujate seas on firmasid, kes aitavad hooldada nii suuri maanteid kui ka eramaja katuseid ning jalgteid.

Peamised teenused lumekoristuse kategoorias:

  • Lumekoristus lame- ja viilkatustelt
  • Jääpurikate ja jäätammi lõhkumine ja eemaldamine katuseräästalt
  • Lume lükkamine jalg- ja maanteedelt
  • Lume äravedu
  • Libedustõrje

Lumekoristus lame- ja viilkatustelt

Lume kogumass võib katusekonstruktsioonidele väga suurt mõju avaldada. Kuupmeeter värske kokkupakkimata lume mass on ca 50 kg, kusjuures pakitud lume mass võib küündida kuni 200 kg-ni. Tallinna linnaameti juhised hoiatavad juba üle 30 cm paksuse lumekihi eest.

Iga katusekonstruktsioon sisaldab endas varutegurit, arvestamaks taoliste ilmaoludega, kuid varuteguri mõju küündib siiski mingi piirini, kust edasi leiab esmalt aset plastne deformatsioon ja seejärel juba konstruktsiooni purunemine.

Eriti ohtlik on lumi lamekatustel, kus massi lisandudes pole sellel kuhugi kukkuda ning lumi saab kuhjumist jätkata.

Kindlustus ei kata üldjuhul lumeraskuse tõttu sissevarisenud katust, kuna korrashoiu eest vastutamine lasub kinnistu omanikul.

Jääpurikate eemaldamine

Jääpurikate teke kujutab suurimat ohtu jalakäijatele, kuna purikad võivad ootamatult kriitilise massi saavutamise või sulamise tagajärjel kõnniteele kukkuda.

Purikate eemaldamise ajaks tuleb räästaäärne kõnnitee sulgeda või piirata, et mahakukkuv jää ei ohustaks kõrvalseisjaid ja jalakäijaid. Tööde teostamisest tuleb teavitada ka kohalikke ametivõime.

Teede puhastamine lumest ja libedustõrje

Seadus näeb ette, et kõik kõnniteedele kukkunud lumi ning purikad tuleks sealt esimesel võimalusel eemaldada. Samuti on tarvis hooldada teid, kasutades libedustõrjet.

Eduka libedustõrje jaoks on erinevaid meetodeid. Traditsiooniliselt kasutatakse maasoola või kõrge soolasisaldusega veesegu, eriti ennetava meetmena. Miinuspooleks on sel meetodil aga metallkonstruktsioonide ja autode söövitamine läbi korrosiooni tekke.

Orgaaniliste ühendite lisamine aitab libedusega võidelda madalamatel temperatuuridel (kuni -34 °C) kui tavaline soolvesi (-18 °C).

Peenkillustiku ning liiva pritsimine vähendab omakorda libeduse ohtu isegi jää tekkel, kuna tekitab kareda pinnase, millel parem haakuvus nii autorehvi kui jalatsitallaga.

Lume äravedu

Kokkulükatud lume maja külje alla või aianurka jätmine ohustab ehituslikke struktuure. Pikalt kulgev sulamine ning otsene kokkupuude ehitusmaterjalidega tekitab kõrge niiskustaseme.

Samuti võib majaäärne sulavesi jõuda keldrisse, mille tagajärjeks on uputus.

Lumekuhilad hoovis võtavad tarbetult ruumi ning teeärsed hunnikud kitsendavad jalakäijatele ohutuks liiklemiseks mõeldud ruumi. Seetõttu tuleks lumi pärast koristamist ka ära vedada.

Selleks otstarbeks on võimalik kasutada väike- ja suurkallureid, miniekskavaatorit ning korvtõstukit, kui lumekuhjad asuvad kõrgemal, näiteks katusel.

Miks kasutada professionaalset lumekoristusteenust?

Lume eemaldamine kätkeb endas ohte, millega professionaalid arvestada oskavad. Vastava tehnika olemasolu võimaldab minimeerida manuaalse töö mahtu ja seeläbi ka traumade ohtu.

Eriti riskantne on nii katuste kui räästate puhastamine ilma vastava varustuseta. Libedad olud võivad libisemisvastaste jalatsite olemasolu puudumisel riskantseid situatsioone tekitada.

Samuti kindlustab ekspertide poole pöördumine seadusjärgse puhastamise. Seadusvastane lumekoristus võib endaga kaasa tuua:

Ehitusseadustiku § 134 kohaselt ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu varale või keskkonnale karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Toggle Filters

Sorteeri tüübi järgi:

Laen tulemusi...