Turundus pakub palju võimalusi oma toodete reklaamimiseks. Hea reklaamiagentuur kasutab neid oskuslikult, valides sobiv variant vastavalt tootele või teenusele ning sihtrühmale.

Oluline on tunda just viimast ehk inimesi, kellele soovid toodet tutvustada. Nimelt tuleb aru saada, missugust meediat nad tarbivad, kus aega veedavad ning missugune reklaam neile mõju avaldab. Näiteks võib suur reklaamplakat kesklinnas tõsta üldist brändikuvandit, kuna see jätab kalli mulje.

Samal ajal pakuvad digiturunduse kanalid oluliselt madalama hinnaga nähtavust, mida üks plakat teha ei suuda.

Järgnevalt tutvustamegi erinevaid turunduse viise oma plusside ja miinustega.

Ajalehed

Reklaam ajalehes jõuab mitmekülgse lugejaskonnani. Valida on terve lehekülje suuruse reklaami või mõne pisema paigutuse vahel. Ajalehes reklaamimine nõuab ka mõtlemist selle üle, kus kohas see on – kas alguses, keskel või lõpus.

Ajalehe suureks miinuseks on see, et konversioone on raske hinnata. Aidata võib näiteks sooduskoodi pakkumine, mis ainult seal ajalehes. Niiviisi on hiljem lihtne jälgida, kui palju inimesi päriselt tänu antud kampaaniale ostjaks konverteerus.

Ajakirjad

Ajakirjad on üldiselt suunatud mingile kindlale lugejaskonnale. Näiteks tehnikahuvilised, ehitajad, koduperenaised jmt. Kui lugejaskond ühtib sinu sihtrühmaga, siis võib see kaasa aidata usalduse loomisele läbi nende jaoks tuttavas kohas promomise.

Ühtlasi jääb ajakiri pigem pikemaks ajaks riiulisse kui ajaleht, võimaldades mitmekordset toote tutvustamist ja seeläbi ka kinnistumist.

Sarnaselt ajalehele oleme aga sama probleemi ees – reaalseid tulemusi on keerukas mõõta.

Raadio

Raadio on sarnaselt ajakirjandusele üldiselt oma kindla kuulajaskonnaga. Seega saab siingi sihtida mingit kindlat gruppi inimesi.

Raadios reklaamimiseks peab eelarve aga üsna suur olema, kuna mõju on tuntav korduvreklaami korral. Ühekordse klipi laskmine vaevalt kedagi konverteerib.

Samuti kuulatakse raadiot suuresti autos, mis tähendab, et toode peab meelde jääma, et seda hiljem uuesit üles otsida. Samas ajaleht ja ajakiri pakuvad üldjuhul võimalust inimesel kiiresti telefon haarata, et näiteks kodulehele sinu pakutavaga tutvuma minna.

Televisioon

Televisioon on üks kallemaid turunduskanaleid. Samas loob see mitmeid võimalusi, mida teised variandid ei paku.

Näiteks saab telereklaamiga hõlpsasti edasi anda emotsiooni või hõrgutava söögi-joogi naudingut.

Siin tuleb muidugi meeles pidada seda, missuguse saate vahele ning mis kellast sinu reklaami näidatakse. Läbi peab mõtlema, millal on sinu sihtrühm teleka ees ning mida ta vaatab.

Maagilisi isikukive võiks reklaamida ikkagi Selgeltnägijate Tuleproovi keskel, samas kui murutraktori klipp sobiks pigem Nurgakivi saate vahele.

Kataloogid

Tänasel päeval on kollased kataloogid kolinud veebikeskkonda, nii et üles tuleks leida saidid, mis reastavad erinevaid teenusepakkujaid valdkonniti.

Kataloogide suureks eeliseks on see, et inimesed juba otsivad lahendust oma probleemile kindlast valdkonnast. Näiteks ehitusfirma otsija jõuab kiiresti läbi otsimootori õigele lehele, kust saab valida endale sobiva ettevõtte.

Seal figureerimine toob sind esile suure konversioonimääraga klientide ees.

Samuti on suureks plusspooleks see, et oma andmeid saab hõlpsasti uuendada. Kui muudad telefoninumbrit või kolid veebisaidi üle uuele domeenile, siis saa seda infot vaid paari klikiga kaasajastada.

Makstud digireklaam

Makstud reklaam veebis (PPC) annab võimaluse sihtida väga konkreetset inimrühma, kellele enda toodet esitleda.

Teadliku kasutaja jaoks on see suurepärane võimalus tuua juurde uusi kliente madala hinna juures. Tüüpilisemad kanalid selle tegemiseks on Google otsimootor, Facebook, LinkedIn, Twitter jmt.

Kanalivalik sõltub muidugi sihtgrupist ja sellest, kus nad oma aega veedavad.

Väga suureks boonuseks on võimalus koguda andmeid, mida hiljem lihtne töödelda ning jälgida. Nimelt saab hõlpsasti võrrelda näiteks erinevate kampaaniate efektiivsust või isegi väikesi muudatusi A/B testimises kasutada.

Niiviisi on võimalik väikeste iteratsioonide läbi pidevalt optimaalse kliendi omahinna suunas liikuda.

Kuna digiturundus on väga nüansirohke ning pakub palju erinevaid kanaleid ühes, siis on see ka üks põhilisi põhjuseid reklaamiagentuuri palkamiseks.

SEO

Oluliselt populaarsust koguv SEO ehk kodulehe optimeerimine on üks tõhusamaid viise, kuidas tekitada passiivne klientide sissevool.

Sarnaselt makstud digireklaamile pakub see võimalust lihtsasti tulemusi mõõta ning hoida silma peal enda saidi nähtavuse osas kindlate märksõnade läbi.

Näiteks meie eeltoodud muruniidukeid müüv firma võib alustada oma kodulehe optimeerimisega seisus, kus nad alles 6ndal lehel välja tulevad, kui inimesed otsinguks märksõnad “muruniidukid” kasutavad.

See positsioon märgitakse ära ning pideva parendamise läbi üritatakse lehe nähtavust parandada. Lõpuks TOP 3 jõudes on tõenäoline, et sellest saab suure väärtusega müügikanal.

Samas tuleb siin aru anda, et SEO-d pole mõtet poolikult teha. Olenevalt otsimahust ning tulemuste tüübist (teenused, informatiivsed artiklid või nende kombinatsioon) on positsioon väljaspool esimest 5 kohta üsna nigel ning tõenäoliselt uusi kundesid väga palju ei too.

Toote turundamisel on valikuid tõesti palju. Kõige efektiivsem on teadlikult kombineerida erinevaid meetodeid. Näiteks kasutada traditsioonilisi meetodeid nagu ajalehed ning raadioreklaam brändikuvandi tekitamiseks, sest niiviisi positsioneeritakse end usaldusväärsete firmade keskele.

SEO võiks tuua nii kliente kui muid külastajaid, keda hiljem digiturunduse abil uuesti sihtida, et nendest ostjad välja sõeluda.

Samas on mõttekas kõiksugu erinevaid kanaleid läbi proovida, mõõtes kõike võimalikku, et aru saada kanalite efektiivsusest. Sest iga ebaefektiivselt kasutatud euro oleks võinud tuua teises tõhusamas kanalis sulle kliendi.

Jätke vastus